Cumhurbaşkanı kurumların atama yapacağı kadro sayılarını açıkladı

Cumhurbaşkanı kurumların atama yapacağı kadro sayılarını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kamu idare, kurum ve kuruluslarının 2022 yılı için memur kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayıları yayımlandı.

Atama izinlerinin dağılımına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı

2 sayili Genel Kadro ve Usulü Hakkinda Cumhurbaskanligi Kararnamesinin 11 inci maddesi uyarinca, anılan Cumhurbaskanlığı Kararnamesi kapsamına giren kamu idare, kurum ve kuruluslarının 2022 yılı için memur kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayılarını gösterir karar yayımlandı.

28/01/2022 TARİHLİ VE 2022/18 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) 2 sayili Genel Kadro ve Usulü Hakkinda Cumhurbaskanligi Kararnamesinin 11 inci maddesi uyarinca, anılan Cumhurbaskanlığı Kararnamesi kapsamına giren kamu idare, kurum ve kuruluslarının 2022 yılı için memur kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayilari ekli (1) sayili listede gösterilmistir.

MADDE 2- (1) Kamu idare, kurum ve kuruluslarinca;

a).Tipta ve Dis Hekimliginde Uzmanlik Egitimi Yönetmeligi uyarinca asistan kadrolarina yapilacak atamalar,

b) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayili Saglik Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci ve ek 6 nci maddeleri uyarinca yapilacak atamalar,

c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayili Devlet Memurlari Kanununun 53 üncü maddesine göre yapilacak engelli personel atamalari,

ç) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayili Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi ve geçici 16 nci maddesi ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayili Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi ve geçici 15 inci maddesi uyarinca yapilacak atamalar,

d) Merkezi yönetim kapsamindaki kamu idarelerinden; döner sermaye teskilatinda bulunan kadrolar hariç olmak üzere bakanlik ile bagli kuruluslarinin veya ayni bakanliga bagli kuruluslarin kendi aralarinda yapacaklari nakiller,

e) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayili Özellestirme Uygulamalari Hakkinda Kanunun 22 nci maddesi uyarinca yapilacak nakiller,

f) Yargi kararlarinin yerine getirilmesi amaciyla yapilacak atamalar,

g) Tipta ve Dis Hekimliginde Uzmanlik Egitimi Yönetmeligi, Eczacilikta Uzmanlik

Egitimi Yönetmeligi ve Veteriner Hekimliginde Uzmanlik Egitimi Yönetmeligi uyarinca arastirma görevlisi kadrolarina yapilacak atamalar,

g) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayili Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkinda Kanun uyarinca yurt disina egitim amaciyla gönderilenlerden yapilacak atamalar,

h) 3 sayili Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluslarinda Atama Usüllerine Dair Cumhurbaskanligi Kararnamesine ekli (I) sayili cetvelde yer alan kadrolar, ilgili mevzuati uyarinca atama isleminin gerçeklesmesiyle birlikte ihdas olmus sayilan kadrolar ile bakan müsaviri kadrolarina yapilacak atamalar,

i) 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayili Anayasa Mahkemesinin Kurulusu ve Yargilama Usulleri Hakkinda Kanunun 34 üncü maddesi, 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayili Yargitay Kanununun ek 1 inci maddesi, 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayili Hakimler ve Savcilar Kurulu Kanununun 13 üncü maddesinin besinci fikrasi, 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayili Danistay Kanununun 12 nci maddesinin üçüncü fikrasi, 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayili Yüksek Seçim Kurulunun Teskilat ve Görevleri Hakkinda Kanunun 10 uncu maddesinin altinci fikrasi ve 34 sayili Türkiye Adalet Akademisi Hakkinda Cumhurbaskanligi Kararnamesinin 9 uncu maddesinin üçüncü fikrasi uyarinca Adalet Bakanligina nakil suretiyle yapilacak atamalar,

i) Milli Savunma Üniversitesi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ögretim elemani kadrolarina yapilacak atamalar,

j) 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 10 uncu maddesi, 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 19 uncu maddesi ile 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yapılacak atamalar,

k) Sağlık Bakanlığının sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına ait kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi kapsamında yapılacak atamalar,

l) Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesinin birlikte kullanım protokolü imzaladığı eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan doçent ve profesör unvanlı personelden Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinin doçent ve profesör unvanlı kadrolarına yapılacak atamalar,

atama sayısı sınırlamalarına tabi değildir.

(2) Yükseköğretim kurumlarında boş bulunan toplam 6.000 adet öğretim üyesi kadrosuna Yükseköğretim Kurulunca yapılacak dağılım çerçevesinde atama yapılabilir. Bu kadroların yüzde yirmisi Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ülke kalkınmasında öncelik arz eden alanlar ile öğretim üyesi temininde güçlük çekilen üniversiteler için kullanılır. Bu fıkrada belirtilen atama sayısı sınırına;

a) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesi uyarınca doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren bir yıl içinde adına eğitim gördükleri yükseköğretim kurumunun doktor öğretim üyesi kadrosuna yapılacak atamalar,

b).Öğretim üyeleri arasından kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunun doçent ve profesör unvanlı kadrolarına yapılacak atamalar,

tabi değildir.

(3) Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi dışındaki boş öğretim elemanı kadrolarına, 2021 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar açıktan veya nakil suretiyle ilave atama yapılabilir.

(4) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının döner sermaye teşkilatlarından merkez ve taşra teşkilatlarına yapılacak atamalar atama sayısı sınırlamalarına tabidir.

MADDE 3- (1) 2021 yılında verilmiş bulunan açıktan ve naklen atama izinleri dahilinde 31/12/2021 tarihi itibarıyla;

a) Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev yaptığı kurum veya kuruluşa gönderilmiş bulunan,

b) Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilanı yapılan,

c) Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen ve 2021 yılında sonuçlandırılamayan atama işlemleri, 2021 yılında verilmiş bulunan atama izinlerinden kullanılması kaydıyla 2022 yılında tamamlanabilecektir.

(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri sebebiyle 31/12/2021 tarihi itibarıyla tamamlanamamış atama işlemleri, işlemin ait olduğu yıl atama izninden kullanılması kaydıyla 2022 yılında tamamlanabilecektir.

(3) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usül ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik verilmesi ve genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması amacıyla; verilen atama izin sayısının en fazla yüzde 2'si, daire başkanı ve daha üst yönetici kadroları ile kariyer meslek kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalar için kullanılabilecektir. Atama izin sayıları 50 adedin altında kalan kurumlarda ise bu sayı 1 adet olarak uygulanacaktır.

MADDE 4- (1) Bu Karar 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere Karar tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.