Memur Maaşında İcra Sebebiyle Kesinti Yapılabilir Mi?

Memur Maaşında İcra Sebebiyle Kesinti Yapılabilir Mi?

Kamuajans.com – İlgi sayılı yazınız ile, *' .. kamu personelinin maaşından yapılan icra kesintilerine devam edilip edilmeyeceğine ve birden fazla icra dosyası olanlardan icra kesintisi bitenler için bekleyen yeni icro dosyalarına kesinti yapılıp yapılmayacağına ilişkin ’ görüş talebi yazınız Başkanlığımızca incelenmiştir.

Bilindiği üzere dünyanın birçok ülkesinde görülen COVID-19 salgını sonucunda çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu virüs salgınının 11/3/2020 tarihinde pandanı olarak ilan edilmesi nedeni ile ülkemizde de görülen ve insan sağlığı için önemli bir tehdit oluşturan, bulaşıctlığı yüksek olan bu virüsten doğan salgının önlenmesi amacıyla bir takım tedbirler alma zarureti doğmuştur. İcra ve İflas Kanununun Fevkalade hallerde tati başlıklı 330 uncu maddesinde "Salgın hastalık, umumi bir musibet veya harb halinde Cumhurbaşkanı kararıyla memleketin bir kısmında ıeya bazı iktisadı zümreler lehine muayyen bir mudtlet için icra takipleri durdurulabilir hükmüne yer verilmiş olup, bu hükme dayanılarak 22/3/2020 ianh ve 31076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile “COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/4 2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri honç olmak inere, yurt genelinde yürütülmekte alan tum icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına »r bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icro ve iflas takıp taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine. ” karar verilmiştir.

Cumhurbaşkanı Karannın uygulanması sırasında oluşabilecek tereddütleri gidermek ve uygulama birliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla durdurma karannın gayesi de gözetilerek Başkanlığımızca 24.3.2020 tanh ve 22?9 Saydı Cumhurbaşkanı Kararı* konulu yazımız tüm İcra müdürlüklerine duyurulmuştur.

Görüş yazımızın nafakalar ile ilgili ikinci maddesinde ''Nafaka alacaklarına ilişkin takipler istisna tutulduğundan bu husustaki açılmış olan takiplerin devam edeceği, teddiyat ve tahsilat işlemlerinin yapılması gerektiği, durma süresi içerisinde yeni nafaka takiplerinin de açılabileceği.'' belirtilmiş yine ödemeler ile ilgili beşinci maddesinde'' icra dairelerine yapılan ödemeler kabul edilerek, dosya kapamına göre sıra cetveli yapılmasını gerektirmeyen ve borçlu yada üçüncü kişilerin haklarının ihlal edilmeyeceğinin anlaşıldığı durumlarda paraların alacaklılarına ödenebileceği , dosya borcunun ödenmesi halinde veya lacaklı vekili talebi ile haciz yakalama şerhlerinin kaldırılabileceği, dosya kapama işlemlerinin öncelikle yapılabileceği.'' hususları ifade edilerek görüş bidirilmiştir.

Görüş yazımızın nafakalar ıle ilgili ikinci maddesinde Muaf oku atacaklarına ilişkin takipler istisna tutulduğundan bu husustaki açıtmış olan takiplerin devam edeceği, reddntu ve tahsilat işlemlerinin yapılması gerekliği. durma süresi içerisinde yem nafaka takiplerinin de açdabıleceği.m belirtilmiş, yine ödemeler ile ılgıl» beşme» maddesinde " icra dairelerine yapılan ödemeler kabul edilerek, dosya kapsamına göre sıra eetvelt yapılmasını gerektirmeyen ve borçlu ya da üçüncü kişilerin haklarının ihlal edilmeyeceğinin anlaşıldığı durumlarda paraların alacaklılarına ödenebileceği, dosya borcunun ödenmesi halinde ea alacaklı vekili talebi ile haciz e yakalama şerhlerinin kaldırılabileceği, dosya kapama işlemlerinin öncelikle yapılabileceğim husustan ifade edilerek görüş bildirilmiştir. 

 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.