2020 Yılı İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav Kılavuzu

2020 Yılı İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav Kılavuzu

İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınavı, 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği uyarınca Diploma Denklik işlemlerinde, Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi kapsamında yazılı Seviye Tespit Sınavlarına muadil olarak yapılan sınavlardır.

GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

<br />

İlmi Hüviyet Tespiti: Denklik işlemleri sürecinde alınan Seviye Tespit Sınavı kararı kapsamında, üniversiteler tarafından oluşturulan komisyonlar marifetiyle yapılan sözlü ve gerektiğinde yazılı ve pratik uygulama aşamalarını da içeren yazılı Seviye Tespit Sınavına muadil olan sınavdır.

<br />

Yapılandırılmış Klinik Sınav: Tıp programlarının denklik işlemleri sürecinde alınan Seviye Tespit Sınavı kararı kapsamında, klinik bilgi, beceri ve yetkinliklerin sınanması amacıyla üniversiteler tarafından yapılan, esas olarak simülasyon, modeller ve standart hastalar üzerinden pratik uygulamaları içeren, yazılı Seviye Tespit Sınavına muadil olan sınavdır.

<br />

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği uyarınca yapılacak olan Seviye Tespit Sınavına (STS) muadil İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınavı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Üniversiteler tarafından yapılır.

<br />

İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınavlarına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Diploma Denklik Başvurusunda bulunan ve hakkında Seviye Tespit Sınavı kararı alınan adaylar başvurabilir.

<br />

Sınav esas olarak sözlü, gerektiğinde pratik uygulama ve teorik sınav aşamalarına dayalı olarak yapılır.

<br />

Üniversiteler gerekli gördüğü takdirde daha sonra yapılacak olası itirazlarda esas teşkil etmek üzere üniversite kararı ile sınav süresince video kaydı yapabilir.

<br />

İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınavda başarılı olabilmek için alınması gereken asgari puan 100 üzerinden 50 ve üzeri puandır. Üniversiteler sınav sonuçlarını “başarılı” ve “başarısız” olarak bildirirler.

<br />

Diş Hekimliği, Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Veterinerlik, Ebelik, Dil ve Konuşma Terapisi, Beslenme ve Diyetetik, Odyoloji, Çocuk Gelişimi alanında İlmi Hüviyet Tespiti Sınavı yapacak üniversiteler; Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesidir.

<br />

Mühendislik alanlarında İlmi Hüviyet Tespiti Sınavı yapacak üniversiteler; Akdeniz Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesidir.

<br />

Eczacılık alanında İlmi Hüviyet Tespiti Sınavı yapacak üniversiteler; İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesidir.

<br />

Yapılandırılmış Klinik Sınavı yapacak üniversiteler; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesidir.

<br />

İlmî Hüviyet Tespit Komisyonları üniversiteler tarafından belirlenecek 5 üyeden oluşur; ihtiyaç halinde sınavı yapan üniversite tarafından başka üniversitelerden, o üniversitenin görüşünü almak suretiyle öğretim elemanı görevlendirebilir.

<br />

İlmi Hüviyet Tespiti sınav ücreti net asgari ücretin üçte birini, Yapılandırılmış Klinik Sınav ücreti ise net asgari ücreti geçmemek üzere üniversiteler tarafından belirlenir.

<br />

İlgili alanda üniversiteler tarafından belirlenen kontenjanlardan daha fazla adayın başvurusu halinde Üniversiteler kontenjan sayısınca asil ve yedek adaylar belirler,

<br />

Adayların Üniversitelere yapacakları sınav başvurularında beyan ettikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Bilgilerdeki eksik ve yanlışlardan doğacak sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.

<br />

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayın sınavdan elde ettiği tüm hakları geçersiz sayılacaktır.

<br />

Başvuru sayıları göz önünde bulundurulduğunda adaylara eşit sınav hakkı verebilmek için her bir aday yılda bir kez (01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında) İlmi Hüviyet Tespiti/Yapılandırılmış Klinik Sınava katılabileceklerdir.<br />

<br />

Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Kurallara uymayan veya başvuru sürecinde etik dışı girişimde bulunan adayların sınavları geçersiz sayılır.

<br />

Adayların Kurulumuz Başkanlığı ile yapacakları bütün yazışmalarda adayın T.C. Kimlik/Y.U. numarası, adı, soyadı, adresi, imzası bulunur. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına faks yoluyla gönderilen dilekçeler işleme alınmaz.

<br />

BAŞVURU

<br />

Başvuru Koşulları

<br />

Sınava, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına denklik başvurusu yapan ve haklarında sınava gireceğine dair Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı bulunan adaylar başvuru yapabilir.<br />

<br />

Başvuru İşlemleri

<br />

Alanları ve takvimi Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3’te yer alan sınavların kesin tarihleri ve başvuru süreleri üniversiteler tarafından belirleneceğinden ilgili üniversitenin web sayfasından sınav günü, saati ve yerinin takip edilmesi gerekir.

<br />

Kesin sınav tarihi, sınav duyurusu, sonuçların açıklanması, itiraz süreleri vb. hususlar üniversiteler tarafından belirlenir.

<br />

Sınav başvurusunda bulunacak adayların başvuru yaparken diplomada yer alan bilgilerini (ad soyadı, üniversite vb..) esas almaları gerekir. <br />

<br />

<a href="https://www.yok.gov.tr/DuyuruBelgeleri/Tan%C4%B1ma%20ve%20Denklik%20Hizmetleri%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/2020/2020-ilmi-huviyet-tespiti-kilavuzu.pdf"><strong>KILAVUZ</strong></a>

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.