MEB onaylı ulusal forum komitesinde gelenek göreneklere aykırı başlıklar

MEB onaylı ulusal forum komitesinde gelenek göreneklere aykırı başlıklar

MEB onaylı ulusal forum komitesinde gelenek göreneklere aykırı başlıklar

<p>MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 31.03.2022 tarihli, 46912443 sayılı yazısı ile onay verilen, Özel Rota Anadolu ve Fen Lisesi tarafından 14-15-16 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan ulusal forum komite konuları içerisinde yer alan “SİVİL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER KOMİTESİ “ başlığı altında “Danimarka merkezli ifade özgürlüğü organizasyonu Freemuse tarafından yayınlanan raporda, toplumda sanatçının sahip olması gereken yeri ve önemi üzerinde durulmuştur. Bilim insanları ve sanatçılara yönelik itibar hangi yollar izlenerek olumlu şekilde geliştirilebilir?” denilmektedir.</p>

<p align="center">MEB ONAY YAZISI</p>

<p><img height="508" src="https://www.kamuajans.com/uploads/im/image-5.png" width="454" /></p>

<p></p>

<p></p>

<p align="center">ÖZEL ROTA ANADOLU VE FEN LİSESİ</p>

<p align="center">ULUSAL FORUM (SİVİL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER KOMİTESİ) EKRAN GÖRÜNTÜSÜ</p>

<p><img height="435" src="https://www.kamuajans.com/uploads/im/image-6.png" width="454" /></p>

<p>Paragrafta referans olarak alınan ve Danimarka merkezli ifade özgürlüğü organizasyonu olarak tanımlanan <b>Freemuse’nin </b>amaç ve faaliyetleri incelendiğinde Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesine, Milletimizin inanç, adet, töre ve geleneklerine onlarca aykzırı husus olduğu görülecektir.</p>

<p><a href="%0dhttps:/freemuse.org%20adresi%20incelendiğinde;%20%20aşağıdaki%20başlıklar%20ve%20açıklamaları%20yer%20almaktadır.%0d">https://freemuse.org adresi incelendiğinde;&nbsp; aşağıdaki başlıklar ve açıklamaları yer almaktadır.</a></p>

<p></p>

<p>1.&nbsp;&nbsp; SOGIE - SEXUAL ORIENTATION AND GENDER IDENTITY AND SOGIE - CİNSEL YÖNLENDİRME VE CİNSİYET KİMLİK VE İFADE) başlığı ALTINDA; -</p>

<p>Bu davalar, sanatçıların fiili veya varsayılan cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve ifadeleri nedeniyle sonuçlarla karşı karşıya kaldıkları sanatsal özgürlük ihlallerine örnek teşkil etmektedir.</p>

<p>Freemuse, yıllardır, sanatsal çalışmaları aracılığıyla veya kişisel kimliklerini lezbiyen, gey, biseksüel, transgender veya interseks (LGBTI) olarak ifade eden veya bu toplulukların haklarını alenen savunan sanatçıların tabi olduğu endişe verici bir eğilimi izliyor. Sansür, tehdit ve tacize ve en ağır vakalarda bazen ölümle sonuçlanan fiziksel saldırılara kadar.</p>

<p>SOGIE temelinde ayrımcılık sorunlarını gündeme getirmek için sesini çıkaran veya kamu önünde eylemde bulunan sanatçıların yasal kovuşturulması, hem eşcinselliği suç sayan ülkelerde hem de eşcinselliğin yasal olduğu ülkelerde Freemuse belgelerinin yaygın ihlalidir. SOGIE konularını ele alan sanat eserleri, genellikle "ahlaksızlık" ve "dine hakaret" ile ilişkilendirilir ve küfür, pornografik veya şeytani oldukları iddiasıyla sansüre tabidir.</p>

<p>Denilmektedir.</p>

<p></p>

<p>2-MINORITIES (AZINLIKLAR)</p>

<p>Azınlık geçmişine sahip sanatçılar – kültürel, etnik veya ırksal – çoğu zaman toplumlarında baskın bir grup tarafından ayrımcılığa maruz kalmıştır.</p>

<p>Azınlık sanatçılar, sporadik olaylardan azınlık seslerini susturmak için daha sistemli çabalara kadar, sanatsal özgürlüklerine karşı çeşitli ihlal biçimleri yaşayabilirler. Freemuse araştırmaları, bu ihlallerin, bazı toplumlarda ulusal güvenlik gerekçesiyle kısıtlanan azınlık haklarının kendi ülkelerindeki genel durumu ile doğru orantılı olduğunu göstermektedir.</p>

<p>Bazı etnik grupların ülkenin egemenliğine yönelik bir tehdit olarak algılandığı toplumlarda, etnik gruplarının durumu hakkında sesini yükselten azınlık sanatçıları genellikle ayrılıkçı, terörist veya aşırılık yanlısı faaliyetlerle ilgili uydurma suçlamalara maruz kalır. Ayrıca, belirli bir azınlığın toplumlarındaki mücadelesine ve ayrımcılığa karşı dayanışmayı ifade eden sanatsal ifadeler, zarara, yıkıma ve sansüre eğilimlidir.</p>

<p>Denilmektedir.</p>

<p>3-RELIGION (DİN)</p>

<p>Sanatsal özgürlüğün 'dine hakaret' iddiasıyla bastırılması çok yaygındı. "Dini şahsiyetlerin, tanrıların, ilkelerin ve inançların korunması" ile meşrulaştırılan sanat sansürü, genellikle dini otoriteler ve inanan gruplarının kendileri tarafından kışkırtılmıştır.</p>

<p>Diğer bağlamlarda, neyin 'dine iftira' teşkil ettiği konusunda evrensel bir fikir birliğinin olmaması nedeniyle geniş çapta eleştirilen, halen var olan dine hakaret yasaları altında uygulanıyor. 'dine hakaret', sekiz ülkede ise dine küfretmek idamla cezalandırılıyor.</p>

<p>Freemuse araştırması, laik toplumlarda bile, dini uygulamaları farklı şekillerde sorgulayan veya kiliseleri eleştiren sanatçıların sıklıkla 'dini duyguları incitmek veya aşağılamak ve dini değerleri baltalamak' nedeniyle cezai suçlamalarla karşı karşıya kaldıklarını gösteriyor. Bazı müzik türleri – yani metal müzik – orantısız bir şekilde sansüre maruz kaldı. Ayrıca satanizm özür dileme suçlamalarına ilişkin hukuki soruşturmalar da devam ediyor.</p>

<p>Denilmektedir.</p>

<p>4-INDECENCY (AHLAKSIZLIK)</p>

<p>Sanatsal özgürlük ihlallerini haklı çıkarmak için siyasetten sonra ikinci en yaygın zemin edepsizlik olmuştur. Uluslararası insan hakları hukuku, kamu ahlakını ifade özgürlüğünün kısıtlanması için meşru bir zemin olarak kabul etse de, Freemuse'un araştırması, uygulamada bu kavramın sanatçıları susturmak için keyfi olarak kullanıldığını gösteriyor.</p>

<p>Freemuse'un belgelediği vakaların çeşitliliği, muğlak bir şekilde tanımlanmış müstehcenlik, sefahat veya bayağılık kavramlarının farklı ulusal bağlamlarda sanat sansürü ve bazen sanatçılara yönelik yasal kovuşturma gerekçesi olarak kullanıldığını gösteriyor. Çıplaklığın görsel sunumları ve iddia edilen küfürler de kamu ahlakı gerekçesiyle uygulanan sansürün ortak zemini olmuştur. Oldukça sık, sanat sansürü, iddia edilen çocukların korunması bahanesiyle meşrulaştırıldı.</p>

<p>Küçüklerin bu tür sanatlara maruz kalmasının üzerlerinde zararlı veya zararlı etkileri olabileceği iddiasıyla sanatsal eserler halka açık sergiden kaldırılır veya bunlara erişim kısıtlanır. Uluslararası hukuk, çocukların sansürlenmemiş şiddet veya pornografi içeren içeriklere maruz kalmaktan korunması gerektiğini kabul etse de, Freemuse belgelerinin bu temeldeki davalarının çoğu, çocukları eşcinsellik gibi konuları ele alan çalışmalara erişimden mahrum ediyor.</p>

<p>Denilmektedir.</p>

<p>5-DİGİTAL (DİJİTAL)</p>

<p>Bu vakalar, dijital alandan kaynaklanan sanatsal özgürlük ihlallerine örnektir. Dijital alanda en çok tartışılan ihlaller, içeriği kaldıran veya kullanıcıları topluluk standartlarını ihlal ettikleri iddiasıyla engelleyen ve sansürlenen içeriğin sanatsal ifade sunduğunu fark etmeyen çeşitli sosyal medya platformları tarafından uygulanan sanat sansürüyle ilgilidir. Kadın çıplaklığı ve vücut pozitifliği, sosyal medya algoritmaları tarafından en sık hedeflenen konular olmuştur.</p>

<p>Ayrıca, bazı ülkeler yakın zamanda, sosyal medya da dahil olmak üzere çevrimiçi yayınlanan içerik üzerinde sıkı kontrol uyguladıkları farklı dijital güvenlik yasaları benimsemiştir. Bu yasalara göre, farklı devlet kurumları, sosyal medya platformları tarafından içeriğin kaldırılmasını talep edebilir, ancak aynı zamanda sorunlu olduğu düşünülen içerikleri yayınlayanları yasal kovuşturmaya tabi tutabilir. Siyasi yorumlardan küfür, uygunsuz, kaba vb. kabul edilen ifadelere kadar farklı içerik türleri cezai suçlamaları tetikleyebilir.</p>

<p>(*** Sosyal Medya ile ilgili bir kanuni düzenlemenin yapılmasının gündemde olduğu Ülkemizde yukarıda belirtilen ifadeler oldukça manidardır.)</p>

<p>Dijital alan üzerindeki daha sıkı hükümet kontrolü, yetkililerin çevrimiçi akış platformlarını denetleme çabalarında da açıkça görülüyor. Büyük uluslararası film akış platformlarının ulusal olarak kaydolmasını ve yetkililerin şikâyette bulunabileceği ve film sansürü talep edebileceği kişileri atamasını gerektiren politikaları benimseme konusunda süregelen bir eğilim var.</p>

<p>Denilmektedir.</p>

<p>6-POLITICS (SİYASET)</p>

<p>Sanatsal ifadenin siyasi gerekçelerle bastırılması, Freemuse tarafından yıllar içinde belgelenen en yaygın sanatsal özgürlük ihlali olmuştur. Bu davalar, sanatçıların başkanlar, polis, ordu, yargı vb. dahil olmak üzere devlet makamlarını eleştirdiği kabul edilen ifadeleri için - sanatsal veya başka türlü - çeşitli sonuçlarla karşı karşıya kaldıkları sanatsal özgürlük ihlallerine örnektir.</p>

<p>Sanatçılar, yetkililerin ülkelerini yönetme şekliyle ilgili muhalefetlerini ifade ettikleri için genellikle sansüre veya daha ağır vakalarda cezai kovuşturmaya tabi tutulur. Bir devlet başkanına veya devlet sembollerine hakaret edildiği iddiasıyla, ülkelerindeki siyasi gerçeklik hakkında hicivli yorumlarda bulunmaları veya protestolar, mitingler veya halka açık gösteriler gibi siyasi olaylara aktif katılımları nedeniyle tepkilerle karşılaşıyorlar.</p>

<p>Yıllardır demokrasiye meydan okunduğu ülkelerde, muhalefet yanlısı bazı sanatçılar, yetkililerin sürekli radarı altında kaldılar ve bu da onların her yıl birden fazla keyfi tutuklanmalarına yol açtı.</p>

<p>Bu davalar, sanatçıların ulusal güvenliğe tehdit oluşturdukları iddiasıyla yasal kovuşturmaya tabi tutuldukları sanatsal özgürlük ihlallerine örnek teşkil etmektedir.</p>

<p>Denilmektedir.</p>

<p>7- NATIONAL SECURITY AND TERRORISM (MİLLİ GÜVENLİK VE TERÖRİZM)</p>

<p>Hükümetler, güvenliklerinin tehlikeye girdiği veya tehdit altında olduğu durumlarda vatandaşlarını korumakla sorumlu olmuş olsalar bile, Freemuse tarafından belgelenen ulusal güvenlik gerekçesiyle işlenen sanat özgürlüğü ihlalleri, ifade özgürlüğüne getirilen ve gerekliliği ve orantılılığı geçmeyen kısıtlamaları örneklemektedir. Bu suçlamalar esas olarak yetkilileri alenen eleştiren sanatçılara karşı yapılırken, bazı ülkelerde azınlık geçmişine sahip sanatçılar bu yasal kovuşturmalara karşı özellikle savunmasız durumda.</p>

<p>Araştırma, ulusal güvenlik ve terörle mücadele yasalarının sanat yoluyla ifade edilen eleştirileri engellemek için genellikle keyfi olarak uygulandığını ve uzun süreli hapis cezaları önerebileceğini gösteriyor. Sanatçılar genellikle terörizmi övmek, terör örgütüne üye olmak, terör saldırılarının mağdurlarına hakaret etmek ve sanatsal ya da başka türlü ifadeleriyle terör propagandası yaymak iddiasıyla soruşturmalara tabi tutulmaktadır.</p>

<p>Denilmektedir.</p>

Freemuse’ye Katkı Sağlayanlar Ekran Görüntüsü

<p><img height="222" src="https://www.kamuajans.com/uploads/im/image-7.png" width="454" /></p>

<p></p>

<p>1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; OPEN SOCIATY FOUNDATIONS</p>

<p>İlgili kuruluşun internet sitesi incelendiğinde; “George Soros'un liderliğindeki Açık Toplum Vakıfları, dünya çapında ifade özgürlüğü, hesap verebilir hükümet ve adalet ve eşitliği destekleyen toplumlar için mücadele eden bireyleri ve kuruluşları desteklemektedir.”</p>

<p>“George Soros, servetini 120'den fazla ülkede bir vakıflar, ortaklar ve projeler ağı olan Açık Toplum Vakıflarını oluşturmak için kullandı. Adımız ve eserimiz, Soros'un ilk kez London School of Economics'te karşılaştığı Karl Popper felsefesine dair Soros'un düşüncesindeki etkiyi yansıtmaktadır. Açık Toplum ve Düşmanları adlı kitabında Popper, hiçbir felsefenin veya ideolojinin gerçeğin nihai hakemi olmadığını ve toplumların ancak demokratik yönetişime, ifade özgürlüğüne ve bireysel haklara saygıya izin verdiklerinde gelişebileceğini iddia eder. Açık Toplum Vakıflarının çalışmalarının özü. Genişleyen Bir Misyon”</p>

<p>“George Soros, hayırseverliğine 1979'da apartheid altındaki Siyah Güney Afrikalılara burs vererek başladı. 1980'lerde, Batı'ya yapılan akademik ziyaretleri finanse ederek ve yeni gelişen bağımsız kültürel grupları ve diğer girişimleri destekleyerek Komünist Macaristan'da açık fikir alışverişinin teşvik edilmesine yardımcı oldu. Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra, o zamanlar eski Komünist bloktaki çoğu üniversite için yabancı bir kavram olan eleştirel düşünceyi teşvik etmek için bir alan olarak Orta Avrupa Üniversitesi'ni kurdu.”</p>

<p>“Soğuk Savaş sona erdikten sonra, hayırseverliğini Afrika, Asya, Latin Amerika ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar genişletti ve daha hesap verebilir, şeffaf ve demokratik toplumlar yaratmaya yönelik çok sayıda yeni çabayı destekledi. Uyuşturucuya karşı savaşı "tartışmalı olarak uyuşturucu sorununun kendisinden daha zararlı" olarak eleştiren ilk önde gelen seslerden biriydi ve Amerika'nın tıbbi esrar hareketinin başlamasına yardımcı oldu. 2000'lerin başında, eşcinsel evlilik çabalarının vokal destekçisi oldu. Davaları zaman içinde evrimleşmiş olsa da, açık toplum ideallerine yakından bağlı kalmaya devam ediyor.”</p>

<p>Gibi ifadeler yer almakta olup vakfın kurucusu, maddi kaynak sağlayıcısı George Soros’tur. *** George Soros Hayırsever olarak tanımlanmakta, övgüyle bahsedilmektedir.</p>

<p>2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ROSKILDE FESTİVAL</p>

<p>3-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; NORDISK KULTURFOND</p>

<p>4-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; NORWEGIAN MINISTY OF FOREIGN AFFAIRS</p>

<p>*** Tüm bu kuruluşların yapılacak kısa bir araştırma neticesinde millî ve manevi değerlerimize uygun olmayan fikir, faaliyet ve çalışma içerisinde olacağı görülecektir.</p>

<p></p>

<p>Şu soruların bir an önce cevaplanmasını bekliyoruz.</p>

<p></p>

<p>1- Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Rota Anadolu ve Fen Lisesinde eğitim –öğretimine devam eden öğrencilerimizi, gelişim çağında, bu şekilde gayri millî kurum ve kuruluşlara yönlendirmenin izahı nedir?</p>

<p>2-Bu tür faaliyetlerin izni verilirken niçin duyarlı davranılmamaktadır?</p>

<p>3-Bu faaliyetin neticesinde kaç öğrencimizin yanlış bilgilenmeye ve kafa karışıklığına maruz kalacağı hesap edilmiş midir?</p>

<p>4-George Soros’un uluslararası faaliyetleri, ülkelere nasıl demokrasi getirdiği( Ortadoğu ülkeler örneği ), İslam dünyası aleyhindeki faaliyetleri, bu foruma onay verilenler tarafından bilinmekte midir?</p>

<p>5-Kültürel kodlarımıza ve inancımıza aykırı Lgbt, eşcinselik, Lezbiyenlik v.b gibi hususların özendirilebileceği düşünülmüş müdür?</p>

<p>6-“Bilim insanları ve sanatçılara yönelik itibar hangi yollar izlenerek olumlu şekilde geliştirilebilir?” bu ifade Türkiye ölçeğinde nasıl algılanmadır?</p>

<p>7- Özgürlük her türlü sapkınlığa yol vermek midir?</p>

<p>8- Ulusal Forum düzenlenmeden herhangi bir yaptırım ( onayın iptal edilmesi gibi) düşünülmek demidir?</p>

<p></p>

<p></p>

<p></p>

<p></p>

<p></p>

<p></p>

<p></p>

<p></p>

<p></p>

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.