Sınav Talebi İle İlgili İlk Başvurular Yapıldı

Kamuajans.com – Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından, 2005 yılında Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı başvurularına ilişkin bir yönetmelik yayınlanmıştı.

EĞİTİM PERSONELİ 04.03.2021, 16:03
Sınav Talebi İle İlgili İlk Başvurular Yapıldı

Yönetmeliğe göre; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel öğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim-öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda bulunan öğretmenlerden gerekli koşulları taşıyanlar için Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı 27 Kasım 2005’te yapılacaktı. Adaylık dönemi hariç öğretmenlikte en az 13 hizmet yılını dolduranlar başöğretmenlik, öğretmenlikte 7 yılını dolduranlar ise uzman öğretmenlik sınavına girme hakkına sahipti.
Ayrıca yönetmeliğin “Sınav ve Protokol” başlıklı 13 Maddesinde, “Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı, yılda bir defa olmak üzere ÖSYM tarafından yapılır.” deniyordu..

02.11.2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile kamuda “Eşit İşe Eşit Ücret” ilkesi gerekçe gösterilerek aynı unvan ve aynı kadroda olanların farklı ücret almasının önüne geçilmeye çalışıldı.

“Öğretmenlik Kariyer Basamakları” uygulamasında ortaya çıkan bu adaletsizlik, öğretmenlik mesleğiyle, eşit işe eşit ücret ilkesiyle, okulun ve eğitimin kamusal özüyle bağdaşmayarak eğitimde yaşanan sorunların daha da derinleşmesine ve öğretmenler arasında ikilik çıkmasına sebep oldu.

Milli Eğitim Bakanlığının 2005 yılında yayınladığı Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme yönetmeliği, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43. maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152. maddesine dayanılarak hazırlanmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı Yönetmeliğinde de şu temel ilkelere vurgu yapmıştı:

“Madde 5 — Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmede;

a) Öğretmenlerin meslekî bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi,

b) İmkân ve fırsat eşitliği sağlanması,

c) Genellik, eşitlik, geçerlik, güvenirlik, tarafsızlık ve açıklık ölçütlerine uyulması

temel ilkedir.”

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yöneltmeliğinde bu temel ilkeleri belirtmiş ve Uzman Öğretmenlik uygulamasını hayata geçirmişti.

Ancak aradan 15 yıl geçmesine rağmen sınav yapılmayarak Uzman Öğretmenlik imkanı bir daha hiç bir öğretmene verilmedi. Bu durum Fırsat eşitsizliği ve hak kaybı yaratmıştır. 15 yıldır aynı işi yapan öğretmenler ne yazık ki aynı haklardan faydalanamamıştır.

. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan 1 milyonu aşkın öğretmenden yaklaşık 83 bini Uzman Öğretmenlik hakkından faydalanmaktadır. 83 bin öğretmenin haricindeki öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığının eşitlik, genellik, geçerlik, tarafsızlık ve açıklık ilkesi göz ardı edilerek mağdur edilmiştir.

Bu durum ayrıca öğretmenler arasında maddi yönden de önemli bir adaletsizliğe sebep olmuştur. 2006 yılında sınavı kıdem yönünden kıl payı kaçıran bir öğretmenin geçen 15 yıllık süre içerisindeki maddi kaybı yaklaşık 60 bin TL'dir.

Yukarıdaki yönetmelikler dayanak alınarak mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığına bireysel olarak dilekçeyle başvuruda bulundu.

Rize Doğuş Çay İlkokulu öğretmeni Ceyhun KALENDER, Alanya Parlayüksel İlkokulu öğretmeni Kadriye DEMİREL, Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Hamza ŞEN ve Özlem BEŞER, Alanya Kargıcak Vahapoğlu İlkokulu öğretmeni Adnan ASLAN ve bir grup öğretmen Milli Eğitim Bakanlığına gönderdikleri dilekçelerde sınav haklarının geri verilmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep ettiler.

Milli Eğitim Bakanlığının vereceği cevabın içeriğine göre gerekirse hukuki süreç başlatabileceklerini belirten mağdur öğretmenler, bu sürecin binlerce mağdur öğretmen için de emsal teşkil ederek bir yol haritası belirleyeceğini ifade ettiler.

(Konu ile ilgili dilekçe örneği:

................. İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

(Milli Eğitim Bakanlığı’na İletilmek Üzere)

Milli Eğitim Bakanlığı aşağıda yayınladığı;

“ Millî Eğitim Bakanlığından:

Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, öğretmenlerin, öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmeleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, öğretmenlerden öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselebilecekleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43 üncü maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Temel ilkeler

Madde 5 — Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmede;

a) Öğretmenlerin meslekî bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi,

b) İmkân ve fırsat eşitliği sağlanması,

c) Genellik, eşitlik, geçerlik, güvenirlik, tarafsızlık ve açıklık ölçütlerine uyulması

temel ilkedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Adaylarda Aranacak Şartlar

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavına başvuracaklarda aranacak şartlar

Madde 8 — Kariyer basamaklarında yükselme sınavına başvurularda eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunan lisans mezunu öğretmenlerden adaylık dönemi hariç başvuru süresinin son günü itibarıyla;

a) Uzman öğretmenlik için öğretmenlikte 7 yıl,

b) Başöğretmenlik için uzman öğretmenlikte 6 yıl

kıdemi bulunmak şartı aranır.

Sınavdan muaf olan adayların başvurularında aranacak şartlar

Madde 9 — Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlayanlar, öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sınavından muaftır.

Sınavdan muaf bulunanların kariyer basamaklarında yükselmelerinde, eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunan öğretmenlerden adaylık dönemi hariç başvuru süresinin son günü itibarıyla;

a) Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlardan uzman öğretmenlik için öğretmenlikte 7 yıl,

b) Alanında veya eğitim bilimleri alanında doktora öğrenimini tamamlayanlardan başöğretmenlik için öğretmenlikte 7 yıl

kıdemi bulunmak şartı aranır.” Yönetmeliğini esas alarak;

(ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARINDA YÜKSELME SINAVI KILAVUZU (UZMAN ÖĞRETMENLİK)

2005-KBYS

Bu Kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığı ile ÖSYM Başkanlığı arasında imzalanan 24/08/2005 tarihli protokol hükümlerine göre, Millî Eğitim Bakanlığı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin işbirliği ile hazırlanmıştır.

2005-KBYS'YE BAŞVURU SÜRESİ: 12 - 30 EYLÜL 2005
2005-KBYS TARİHİ VE SAATİ: 27 KASIM 2005, 09:30
2005-KBYS SINAV ÜCRETİ: 30,00 YTL (KDV dâhil.)

1. GENEL BİLGİLER
1.1. Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı (Uzman Öğretmenlik- 2005-KBYS);
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
b) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
c) Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak olan bir sınavdır.

1.2. 2005-KBYS sadece uzman öğretmenliğe yükselme amacıyla düzenlenmiştir.

1.3. Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlayan öğretmenler sınavdan muaf olduklarından bu sınava katılmayacaklardır.)

Milli Eğitim Bakanlığı bu başvurudan sonra lisans mezunu öğretmenlere; kariyer basamaklarında yükselme sınavı hakkı bir daha tanımamıştır. Kariyer basamakları sınavının bir daha tekrarlanmamasından dolayı şu an MEB bünyesinde çalışan yaklaşık 83 bin 500 uzman öğretmen dışında kalan tüm öğretmenler gibi ben de mağdur durumdayım. Günümüz miktarıyla, Uzman Öğretmenlik gereği ek tazminat adı altında aylık 315 TL ücret farkı söz konusudur. Bu fark yıllık zam oranlarında da farka yol açmaktadır. 2005 yılından bu yana bir daha sınav hakkı tanınmadığı için ücret ve ünvan kaybı yaşamaktayım. Kariyer Basamaklarında gerekli düzenlemeler yapılmazsa bu adaletsizlik devam edecektir.

Yönetmelikte belirtilen;

“ Madde 5 — Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmede;

a) Öğretmenlerin meslekî bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi,

b) İmkân ve fırsat eşitliği sağlanması,

c) Genellik, eşitlik, geçerlik, güvenirlik, tarafsızlık ve açıklık ölçütlerine uyulması

temel ilkedir.” gereği ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 43. maddesine göre öğretmenlik “Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.” dayanağı da dikkate alınarak, uzman öğretmenlik mağduriyetimin ortadan kaldırılmasını, ücret ve ünvan kaybımın giderilmesini istiyorum.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Adres: İmza

Tarih

Ad-Soyad

Tel:

Tc No:

Kaynak: Kamuajans.com/ÖZEL
Yorumlar (0)
12
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 34 72
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 34 66
4. Trabzonspor 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Hatayspor 34 53
7. Gaziantep FK 34 51
8. Sivasspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Göztepe 35 47
11. Rizespor 34 42
12. Antalyaspor 35 42
13. Konyaspor 34 41
14. Ankaragücü 34 38
15. Malatyaspor 34 37
16. Kasımpaşa 35 37
17. Başakşehir 34 36
18. Kayserispor 34 35
19. Erzurumspor 35 34
20. Gençlerbirliği 34 32
21. Denizlispor 34 27
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 33 77
2. M. United 32 66
3. Leicester City 32 59
4. Chelsea 32 55
5. West Ham 32 55
6. Tottenham 33 53
7. Liverpool 32 53
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 32 46
11. Aston Villa 31 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 32 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 32 34
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 32 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 32 73
2. Real Madrid 32 70
3. Barcelona 31 68
4. Sevilla 32 67
5. Real Sociedad 32 50
6. Real Betis 32 49
7. Villarreal 32 49
8. Granada 31 42
9. Osasuna 32 40
10. Athletic Bilbao 31 38
11. Levante 32 38
12. Celta de Vigo 32 38
13. Cádiz 32 36
14. Valencia 32 35
15. Getafe 32 31
16. Deportivo Alaves 32 30
17. Real Valladolid 31 28
18. Huesca 32 27
19. Elche 32 27
20. Eibar 32 23