Ek Ders Karşılığı Çalışan Personel Ücretleri

Ek Ders Karşılığı Çalışan Personel Ücretleri

Kamuajans.com – İlgi yazınızla; İl Müdürlüğünüzde ek ders karşılığı 2015/7446 sayılı (Mülga) Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar kapsamında görev yapan personele, idari izin kullandırılması ve ek ders karşılığı çalışan personelin idari izinli sayıldıkları sürede ücret ödenip ödenemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

Bilindiği üzere; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 13.03.2020 tarih ve 12362 sayılı yazısında; "Hamileler. yasal süt izni kullananlar, engelli çalışanlar, yönetici pozisyonları hariç 60 yaş ve iizeri olanlar. Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı gruplar (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet. kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılır." denilmektedir.

Bununla birlikte; 22.03.2020 tarihli 31076 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde; "...Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışına dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir.

Bu Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar... Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklan saklıdır." hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda; ek ders karşılığı çalışan personele ilişkin ücret ödemesi de dahil olmak üzere yapılacak iş ve işlemler, yukarıda belirtilen 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelge hükümleri ile Personel Genel Müdürlüğünce dağıtımı yapılan 23.03.2020 tarihli ve 269 sayılı yazısı doğrultusunda harcama birimlerince yapılması gerekmektedir.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.