Ücret Kayıpları ve İdari İzin Mağduriyetleri İle İlgili Olarak Bakanlığa Başvuru

Ücret Kayıpları ve İdari İzin Mağduriyetleri İle İlgili Olarak Bakanlığa Başvuru

Türk Sağlık-Sen Genel Merkezi tarafından GM.06.2020.050/230 sayılı Sağlık Çalışanlarının Talepleri konulu 30 Mart 2020 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Genel Başkan Önder Kahveci ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Köse imzalı resmi yazıda ''tü dünyada etkisini gösteren COVID-19 vakalarının ülkemizde de görülmesi ile birlikte özellikle büyük risk altında görevlerini ifa eden sağlık çalışanları açısından da bir takım tedbirler alınmış sosyal ve mali hakları bakımından mevuat düzenlemeleri yapılmıştır. 

Bu kapsamda 22 Mart 2020 tarih ve 31076 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde de; çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği, esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanların bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacakları, mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulacağı şeklinde düzenlemelere yer verilmiş olup, bu uygulamaya bulaşıcı riski yüksek olan ve gerekli görüldüğü takdirde 14 gün boyunca izole edilmesi istenen sağlık çalışanlarının da dahil edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Aile Hekimliklerinde, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapan ve Bakanlığımıza bağlı tüm kamu kurum ve kuruluşlarında risk altında olan bütün çalışanlar için de izinli sayıldıkları dönemlerde ücret/performans kesintisi yapılmadan, mali hak kayıplarına sebebiyet verilmeden birtakım önlemler alınması gerektiği malumunuzdur. Açıklanan sebeplerle;

1- Aile Sağlığı Merkezlerinde de salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla uzaktan, dönüşümlü veya esnek mesai uygulamasının hayata geçirilmesi adına gerekli çalışmaların yapılması, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'ne göre yapılması gereken kesintilerin bu dönemde yapılması,

2- Aile Sağlığı Merkezlerinde performansa tabi işlemler olarak adlandırılan ''Performans Esas Gebe, Bebek, Çocuk ve Aşı İzlem ve İşlemleri''de ilgili kişilerin evden çıkmak istememesi ve ASM'ye gelmemeleri nedeniyle sıkıntılar yaşanabileceği, bu kapsamda çalışanlardan performans kesintisi yapılacağı öngörülmekte olup, bu kesintilerin geçici süre ile yapılmaması adına gerekli düzenleme ve çalışmaların ivedilikle yapılmasının sağlanması,

3- Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün 13 Mart 2020 tarih ve E.12362 sayılı Genelgesine paralel olarak; sadece Bakanlığınız kadrolarında engelli statüsünde istihdam edilenlerin değil, engelli raporu olan tüm engelli çalışanların, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, yine Bakanlığınızın belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar ile kronik hastalığı olanların da idari izinli sayılmaları,

4- Hastalık şüphesi olan ve izole edilmelerine karar verilen tüm sağlık çalışanlarının da idari izili sayılarak yine bu sürelerde mali hak kayıplarının önüne geçilerek ücret kesintisine tabi tutulmamaları hususunda gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Bu itibarla, öncelikle en büyük risk grubunda yer alan ve görevlerini özveri ile ifa eden sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarının korunması adına ücret kesintisine gidilmemesi, dezavantajlı grupların kapsamının genişletilerek bu kişilerin de idari izinli sayılmaları, bu konularda Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmaların devamı ile birlikte mücadelenin daha etkin ve verimli olarak sürdürülebilmesi açısından çözüm önerilerimizin de değerlendirilerek hayata geçirilmesi hususunda gereğini önemle arz/rica ederiz.'' denilmiştir.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.