Sağlık Çalışanları 5 Yılda 112 Milyar TL Kazandırdı

Sağlık Çalışanları 5 Yılda 112 Milyar TL Kazandırdı

Kamuajans.com - Sağlık-Sen tarafından yapılan, ‘Döner Sermayeli Sağlık İşletmeleri; Tespitler ve Öneriler’ araştırması raporu yayınlandı. Rapora göre, sağlık çalışanlarının kurumlarına döner sermayeden kazandırdıkları para her yıl düzenli olarak artarken, aldıkları pay da düzenli olarak her yıl azaldı. En sonunda ise, sabit ek ödemeye mahkûm hale geldi.

Kamuajans.com - Sağlık çalışanları 2015 yılında, 27 milyar 495 milyon 402 bin TL döner sermaye kazancı elde etti. Son 5 yılda devlete kazandırılan döner sermaye gelirlerinin toplamı ise 112 milyar 813 milyon 410 bin olarak tespit edildi. Ancak, buna karşılık sağlık çalışanları, sağlık kuruluşlarının neredeyse tamamında, sabit ek ödemenin üstünde, üretimden elde ettikleri bu paydan herhangi bir döner sermaye payı alamıyor. 

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının adaletsiz performans sistemi sebebiyle mağdur olduklarını, dağıtılabilir döner sermayenin azalması sebebiyle bu mağduriyetin daha da arttığını söyledi. Sağlık Bakanlığı ve kuruluşlarının, döner sermayeden sağlık çalışanlarına pay verilmemesi konusunda, kurumsal maliyet ve giderleri gerekçe gösterdiğini belirten Memiş, “Biz inanıyoruz ki, hakkaniyetli bir sistemle hem sağlık çalışanlarının mağduriyeti giderilebilir, hem de kurumlarımızın ekonomik sıkıntıları sona erebilir. Bunun için yapılması gerekenleri bir analiz olarak yayınladık.  Raporumuzu, Sağlık Bakanımızın yanı sıra diğer paydaşlarımıza da ileteceğiz.” Şeklinde konuştu.

Dağıtılabilir döner sermaye miktarının artırılmasının sağlık çalışanlarının mağduriyetini bir nebze olsun gidereceğini ifade eden Memiş, bunun sağlık hizmetlerinin kalitesine ve vatandaş memnuniyetine de olumlu katkısı olacağını ifade etti.

Raporda, döner sermayeli sağlık işletmelerinin karşı karşıya oldukları sorunları dört ana başlıkta ele aldıklarını belirten Memiş, bunların Yapısal Sorunlar İçin İzlenecek Strateji ve Hedefler, İşletmecilik Sorunları İçin izlenecek Strateji ve Hedefler, Mali Sorunlar İçin İzlenecek Strateji ve Hedefler ve Personel Sorunları İçin İzlenecek Strateji ve Hedefler olduğunu belirtti.<br />

<br type="_moz" />

Sağlık çalışanlarının döner sermaye mağduriyetlerinin giderilmesi için yapılması gereken uygulamaların da raporda yer aldığını dile getiren Memiş, bunlardan bazılarının; ücreti döner sermayeden çalıştırılan personelin maaşlarının merkezi bütçeden ödenmesi, % 1 oranında hazineye aktarılmak üzere yapılan kesintinin kaldırılması, üniversitelere ait döner sermayelerden bilimsel araştırmalar için ayrılan payın alınmasından vazgeçilmesi ve bilimsel araştırmaların genel bütçeden desteklenmesi gibi öneriler olduğunu kaydetti.

Yapılması gereken bir başka uygulamanın ise, sağlık hizmet fiyatlarının sağlık hizmet sunucularının giderlerini karşılayacak şekilde artırılması olduğunu kaydeden Metin Memiş, hizmet alım giderlerindeki artışların döner sermaye bütçelerinin oluşturulması ve SUT fiyatlarının belirlenmesi aşamasında göz önündü bulundurulması gerektiğini kaydetti.

Sağlık-Sen’in yaptığı araştırmada, Sağlık Bakanlığı’nın son beş yıllık döner sermaye gelir ve gider tablosuna da yer verildi. Buna göre döner sermaye gelirleri, 2011 yılında 17 milyar 635 milyon 318 bin TL, 2012 yılında 19 milyar 993 milyon 491 bin TL, 2013 yılında 22 milyar 666 milyon 344 bin TL, 2014 yılında 25 milyar 22 milyon 855 bin TL, 2015 yılında ise 27 milyar 495 milyon 402 bin TL olarak tespit edildi.

Giderler ise, 2011 yılında, 18 milyar 617 milyon 836 bin TL, 2012 yılında 21 milyar 76 milyon 401 bin TL, 2013 yılında 23 milyar 681 milyon 687 bin TL, 2014 yılında 25 milyar 573 milyon 376 bin TL, 2015 yılında ise 29 milyar 50 milyon 108 bin TL olarak tespit edildi.

Hizmet sunumunda artan hasta sayısı nedeniyle her geçen yıl giderlerin artmasına rağmen gelirlerin durağanlık göstermesi ise, Sağlık Uygulama Tebliği Fiyatlarının SGK tarafından yıllardır revize edilmemesinden kaynaklanıyor. <br />

<a href="http://kamuajans.com/images/dosyalarim/doener_sermaye_raporu.pdf"><br />

</a>

<strong><a href="http://kamuajans.com/images/dosyalarim/doener_sermaye_raporu.pdf"> <br />

DÖNER SERMAYE RAPORU

<br />

</a></strong>

SAĞLIK-SEN GENEL MERKEZİ

BASIN MÜŞAVİRLİĞİ 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.