YÖK Norm Kadro Aktarma İzni Yetki Devri

YÖK Norm Kadro Aktarma İzni Yetki Devri

Kamuajans.com – Güncel Yükseköğretim Programlan ve Kontenjanları Kılavuzunda öğrenci kontenjanı verilmiş devlet yükseköğretim kurumlannın, "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" uyarınca norm kadro planlamasını, mezkur yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası veya dördüncü fıkrası uyarınca yapmış olup olmamasına bakılmaksızın asgari kadro sayısının iki katına kadar.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması kapsamındaki üniversitelerde ihtisas alanlarıyla doğrudan ilgili birimler için üç katına kadar. Araştırma Üniversitelerinde dört katına kadar kadro sayısı için Kumlumuza ait kadro aktarımı yetkisinin. 31 Aralık 2020 tarihine kadar söz konusu yönetmelikte belirtilen usule uygun olarak üniversite yönetim kumlu kararıyla Rektörlüklerce kullanılmasına;

1- Söz konusu yetki devrinin, öncelikle her programın eğitim-öğretime başlaması ve devam edebilmesi için Kurulumuzca alınmış kararlarda belirlilen niteliklere uygun öğretim elemanı istihdamında kullanılması gerektiğine.

2- Bununla birlikte;

a) Yukarıda belirtilen sayıları aşan kadro aktarımları ile "Devlet Yükseköğretim Kumullarında öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" uyarınca Yükseköğretim Kumlunun karar vermesi gereken kadro aktarımları için.

b) Güncel Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda öğrenci kontenjanı verilmemiş birimler ile Enstitüler altında yer alan anabiliın dalları ve Mühendislik Temel Bilimleri bölümü altındaki anabilin) dallarının asgari kadro sayıları dahil her türlü kadro aktarımları için,

c) "Devlet Yükseköğretim Kumlularında öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamı dışındaki kadro aktarımları için.

2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre Kumlumuzdan aktarım izni talep edilmesi gerektiğine.

3- Bu kararın Sayıştay Başkanlığına da bildirilmesine.

Yükseköğretim Yürütme Kumlıfnun 11/03/2020 tarihli toplantısında karar verilmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.