Taşra Teşkilatı Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği (14 Mayıs 2020)

Taşra Teşkilatı Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği (14 Mayıs 2020)

Kamuajans.com - Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği 14 Mayıs 2020 Tarihli ve 31127 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yönetmeliğe göre verilecek giyim eşyasının verilme zamanı ve kullanma süresi; giyim eşyasının renk, cins ve biçimleri, kıyafet şekilleri, emeklilik ve görev bitiminde kıyafetlerin durumunun ne olacağı, arma ve kokartlar, kıyafet verilmeyecek haller, kıyafetlerde bulunması gereken işaretler, kullanılan malzemenin cinsi gibi konuların detayları belli oldu.

<br />

Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatı personelinin kılık ve kıyafetinde birlik ve beraberliği sağlamak, giyecek ve teçhizatın renk, cins, biçim, kullanma zamanı ve tarzını belirlemek amacıyla hazırlanan Yönetmelik 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 223 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmış ve Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında, gümrük işlemlerinde görev yapan ve resmi kıyafet giyme zorunluluğu bulunan personele, ifa ettikleri hizmetin özelliğine göre verilecek kıyafetler ve kullanım süreleri ile bu kıyafetlerde bulunacak arma, sembol ve rütbe işaretlerinin renk, cins ve kullanımına ilişkin hususları kapsamıştır.

<br />

Resmi elbise, rütbe işaretleri ile teçhizat, şapka, ayakkabı ve bot bu Yönetmelikte belirtilen renk, vasıf ve şekillere uygun olarak giyilir, takılır ve taşınır.

<br />

Şapka ve kep, vizörünün ön kenar ile kaş arasında bir parmakla, en çok bir buçuk parmak mesafe bırakılmak suretiyle kaşlara paralel olarak giyilir.

<br />

Bere ve örgü başlığın ön kenarı ile kaş arasında bir parmakla, en çok bir buçuk parmak mesafe bırakılmak suretiyle kaşlara paralel olarak giyilir, ancak; örgü başlık kulakları kapatacak şekilde giyilir.

<br />

Teşkilatta resmi kıyafet giyme zorunluluğu bulunan personelin resmi kıyafetle görev yapması zorunludur.

<br />

Bu Yönetmelikte belirtilen tip ve model dışında ayakkabı veya bot giyilemez.

<br />

Bot veya ayakkabılar daima temiz ve boyalı bulundurulur.

<br />

Resmi kıyafetle birlikte bu Yönetmelikte belirtilen teçhizat ve işaretler dışında kolye, künye, bilezik, küpe, madalyon, rozet ve benzerleri takılamaz.

<br />

Resmi kıyafetle birlikte kıyafetin içerisine dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek ve benzeri giyecekler giyilemez. Erkek ve kadın personelin siyah çorap giymesi zorunludur.

<br />

Branş ve rütbe işaretleri sökülmek suretiyle resmi kıyafetler sivil kıyafete dönüştürülerek kulla-nılamaz, resmi pantolon, sivil gömlek, kazak, ceket gibi şeylerle birlikte giyilemez, resmi kıyafetlerin üzerine sivil palto, pardösü ve benzerleri giyilemez.

<br />

Düşük kemerli pantolon yaptırılamaz ve giyilemez.

<br />

Saçlar, kep giyildiğinde dışarı taşmayacak uzunlukta kesilir. Favoriler kulak deliği hizasını geçemez. Ancak görevin özelliğine göre ve en üst birim amirinin izni ile bu hususlar serbest bırakılabilir. Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir.

<br />

Kadın amir ve memurlar tırnak uzatamaz, makyaj ve saç modellerinde abartıya kaçamaz. Uzun saç bırakan kadınlar saçlarını toplar, dağınık bırakamazlar. Kısa saç bırakan kadınların saç uzunlukları omuz hizasını geçemez ve dağınık olamaz. Kadın personelin saç uzunluklarına bakılmaksızın, saçları dağınık ve resmi üniformaya yakışmayacak şekilde olamaz.

<br />

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerinde fiilen çalışan gümrük muhafaza personeli ile teşkilatta adli kolluk olarak belirlenen gümrük muhafaza personeli, gerektiğinde birim amirlerinin teklifi ve Bölge Müdürünün onayı ile sivil kıyafet giyebilirler.

<br />

Resmi kıyafetli olarak görev yapan kadın amir ve memurlar, hamileliğini belgelediği takdirde resmi kıyafet yerine sivil kıyafet ile görev yapabilirler.

<br />

Resmi kıyafetler eskimiş dahi olsa gümrük personeli dışındaki kişiler tarafından giyilemez ve bu kişilere verilemez.

<br />

Resmi kıyafetin satılması/kiralanması yasaktır.

<br />

Teşkilatta görevli gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, gümrük müdür yardımcısı, bölge amiri, kısım amiri, şef, muayene memuru, muhafaza memuru, kaptan, makinist, gemi adamı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, icra memuru, anbar memuru, satış memuru, veznedarın resi kıyafet giyme zorunluluğu vardır.

<br />

Protokole dahil olan kadın ve erkek (müdür/müdür yardımcısı unvanlı personel dahil) personel, karşılama ve uğurlama görevleri ile resmi kutlama törenlerinde yine resmi kıyafet giymek zo-rundadır.

<br />

Tüm bu düzenleme ve kurallara uymayanlara 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin cezalarına ilişkin hükümleri uygulanacak.

<br />

Teşkilatta görevli gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, gümrük müdür yardımcısı unvanlı personelin kıyafetleri ceket, pantolon, gömlek, kravat, ayakkabı ile kemerden oluşur.

<br />

Teşkilatta görevli şef, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, icra memuru, anbar memuru, satış memuru, veznedar; sözleşmeli olarak çalıştırılan ve söz konusu personelin emsali olan büro personeli, idari destek görevlisi, idari büro görevlisi unvanlı personelin kıyafetleri; pantolon, tişört, gömlek, mevsimlik mont, ayakkabı, desensiz kumaş başlık ve kemerden oluşur.

<br />

Teşkilatta görevli bölge amiri, kısım amiri, muhafaza memuru sözleşmeli olarak çalıştırılan muhafaza memuru unvanlı personelin kıyafetleri; pantolon, tişört, gömlek, mevsimlik mont, parka veya kaban, içlik, şapka veya kep, bere, desensiz kumaş başlık, eldiven, ayakkabı, bot, kemer ve teçhizat takımından oluşur.

<br />

Teşkilatta görevli muayene memuru sözleşmeli olarak çalıştırılan muayene memuru unvanlı personelin kıyafetleri; pantolon, tişört, gömlek, mevsimlik mont, parka veya kaban, içlik, bere, desensiz kumaş başlık, eldiven, ayakkabı, bot ve kemerden oluşur.

<br />

Teşkilatta görevli kaptan, makinist ve gemi adamı unvanlı personelin kıyafeti; pantolon, mont, gömlek, tişört, kep, kaban, yağmurluk, ayakkabı, bot, baret ve tulumdan oluşur. 

<br />

Görev köpeği eğitmeni ve idarecisi olarak görev yapan muhafaza amir ve memurları sözleşmeli olarak çalıştırılan muhafaza memuruna tulum verilir. Tulum; yırtık ve deliklere mukavemetli, çağla yeşili renkte kumaştan imal edilir.

<br />

Giyim ve kullanma süresi bakımından yeknesaklığı sağlamak amacıyla; kışlık kıyafete ait giyecek eşyaları Eylül-Ekim; yazlık kıyafete ait giyecek eşyaları Nisan-Mayıs; mevsim ile ilgili olmayan giyecek eşyaları ise Nisan-Mayıs aylarında verilir.

<br />

Emeklilik, ölüm, istifa, memuriyetten ihraç gibi nedenlerle görevinden ayrılanlar ile giyim eşyası verilmesi gerekmeyen bir göreve nakledilenlerden, giyim eşyaları veya bedelleri geri alınmaz. Giyim eşyası aldıktan sonra aynı kurumda görev değişikliği sebebiyle yeni giyim eşyaları verilmesi gerekli olanlara kullanma süreleri sona erinceye kadar önceden almış bulundukları aynı cins giyim eşyaları tekrar verilmez.

<br />

Resmi kıyafette bulunması gerekli göğüs arması, görev yeri kol arması, rütbe, logo ve unvan işaretlerinin özellikleri ve çizimleri önemlidir.

<br />

Görevden uzaklaştırılan, tutuklanan, gözlem altına alınan veya memuriyetten ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyen bir cezaya mahküm olup da, bu cezası infaz edilmekte olanlara giyim eşyası verilebilmesi için bu personelin görevlerine dönmüş olmaları şarttır. Ayrıca, aylıksız izin alarak görevlerinden ayrılanlara bu süre için giyim eşyası verilmez.

<br />

Resmi kıyafetle görev yapan personelin kıyafetinde bulunması gereken işaretler; sol göğüs amblemi, sağ göğüs unvan ve sicil numarası, sağ kol amblemi, sol kol amblemi, apolet, kep amblemi, görev köpeği eğitmeni ve idarecisi amblemi. <br />

<br />

<a href="https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200514-3-1.pdf"><strong>Ekleri için tıklayınız</strong></a>

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.