Özel Güvenlik Silah Tamir Yeri Açma Sınavı Duyurusu

Özel Güvenlik Silah Tamir Yeri Açma Sınavı Duyurusu

Kamuajans.com - Özel Güvenlik Silah Tamir Yeri Açma Sınavı Duyurusu yayınlandı.

SINAV TAKVİMİ

14 Ekim 2016 : Silah Tamir Yeri Açma Sınavına katılabilmek için adayların İl Emniyet Müdürlüklerine müracaat edecekleri son tarihtir.

 

24-28 Ekim 2016 :İl emniyet müdürlüklerine gönderilen kesin listelere göre adaylara, Sınav Giriş Belgelerinin düzenlenerek teslim edileceği tarih aralığıdır.

30 Ekim 2016 : Pazar günü saat 10.00 yazılı sınav tarih ve saatidir.

30 Ekim 2016 :Sınav Değerlendirme Komisyonunun(Yazılı) görevli olduğu tarih.

30 Ekim 2016 : Pazar saat 16.00 yazılı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

30 - 31 Ekim 2016 :Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 24 saatlik süre içerisinde yazılı sınav sonuçlarına itirazların değerlendirileceği ve sonuçların ilan edileceği tarihtir.

31 Ekim – 4 Kasım 2016 :Pazartesi saat 09.30 yazılı sınava katılarak başarılı olan adayların uygulama sınavına katılacakları tarihtir.

4 Kasım 2016 : Sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihtir.


1. Yazılı Sınav:

1.1 01/06/1991 tarih ve 20888 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6136 sayılı Kanun’un uygulamasına ilişkin 91/1779 Karar sayılı Yönetmelik doğrultusunda;

1.2 Silah tamir yeri açma sınavı yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Yazılı sınav 30 Ekim 2016 tarihinde, uygulama sınavı 31 Ekim- 04 Kasım 2016 tarihleri arasında Ankara ilinde düzenlenecektir.

1.3 Yazılı sınavda test şeklinde elli (50) soru sorulacak (her soru iki puan değerinde) altmış (60) dakika süre verilecek ve değerlendirme (100) puan üzerinden yapılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevabı etkilemeyecektir. Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmesi için (60) puan almaları gereklidir.

1.4 Yazılı sınavda başarılı olan adaylar silah tamiri konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olup olmadıklarının değerlendirilmesi amacıyla uygulama sınavına tabi tutulacaktır. Adayların uygulama sınavında başarılı sayılmaları için en az (60) puan almaları gereklidir.

1.5 Yazılı veya uygulama sınavında başarısız olan adayların, gerekli şartları haiz olmaları durumunda daha sonraki yıllarda yapılacak sınavlara katılmaları mümkündür.


2. Sınav Başvurusu İçin Gerekli Belgeler:

2.1 Nüfus cüzdanı fotokopisi / TC kimlik nosu,

2.2 İki adet renkli ve yeni çektirilmiş vesikalık fotoğraf,

2.3 Silah tamir yeri açmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki bir rahatsızlığı bulunmadığına dair sağlık raporu,

2.4 Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halk Bankası Ankara/Gölbaşı Şubesinin TR 310001200938500080000023 nolu hesabına 300,00 TL yatırıldığına dair banka dekontu,

2.5 Başvuru dosyaları illerde muhafaza edilecek ve Daire Başkanlığına müracaatla ilgili herhangi bir dosya gönderilmeyecektir.

2.6 Adaylara verilecek Sınav Giriş Belgesi örneği Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığının polnet adresinde yayınlanacaktır.

2.7 Herhangi bir meslek grubuna ait üniforma vb. kıyafetle adayların Silah Tamir Yeri Açma sınavına giremeyeceği, müracaatı kabul eden personel tarafından adaya tebliğ edilecektir.


3. Son Başvuru Tarihi ve Tamamlanması Gereken Belgeler:

3.1 Silah tamir yeri açma sınavına katılmak isteyenlerin, ikamet ettikleri İl Valiliğine en geç 14 Ekim 2016 Cuma günü saat 17.00’ye kadar başvurması ve bu tarihe kadar sınava giriş ücretini yatırmış olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra ücret yatırmış olsa dahi şahsın başvurusu kabul edilmeyecek ve yatırdığı ücret kendisine iade edilmeyecektir.

3.2 14 Ekim 2016 tarihine kadar başvurmayan veya daha önce başvurduğu halde bu tarihe kadar Yönetmelik’te belirtilen şartları yerine getirmeyenler ve istenen belgeleri ibraz etmeyenler ile adlarına sınav giriş belgesi düzenlenmeyenler sınava alınmayacaktır.

3.3 Sınava girecek adayların listeleri en geç 18 Ekim 2016 tarihine kadar valiliklerce Bakanlığa bildirilecek ve sadece bu listelerde yer alan adaylar sınava alınacaktır.


4. Silah Tamir Yeri Açma Sınav Yeri ve Tarihi:

 

Yazılı sınavının tarihi ve saati : 30/10/2016 Pazar, saat 10.00

 

Yapılacağı yer : Adayların sınav giriş belgesinde belirtilecektir.


5. Silah Tamir Yeri Açma Uygulama Sınav Yeri ve Tarihi :

Uygulama tarih ve saati : 31 Ekim- 4 Kasım 2016 tarihleri arası, başlama saati 09.30

Yapılacağı yer : Polis Akademisi Başkanlığı Anıttepe Yerleşkesi / ANKARA


6. Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar:

Adayların yazılı sınav için aşağıdakileri yanlarında bulundurması gereklidir:

6.1 Sınav Giriş Belgesi aslı,

6.2 Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaporttan birisinin aslı,

6.3 En az bir adet siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem,

6.4 Leke bırakmayan bir silgi,

6.5 İhtiyaç halinde kalemtıraş.

6.6 Mülakat sınavı için ise adayların yanlarında;

6.7 Sınav Giriş Belgesi aslı,

6.8 Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaporttan birisinin aslını bulundurması gereklidir.

6.9 Sınav Giriş Belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden en az birisi yanında olmayan, üzerinde oynama yapılmış belgelerle veya bu belgelerin fotokopisi, kopyası ile gelen adaylar sınava alınmayacaktır.

6.10 Sınav giriş belgesi ile kimlik yerine geçen belge sınav süresince masada bulunacaktır.

6.11 Sınav Giriş Belgesini kaybedenler, derhal belgeyi aldıkları makama dilekçe ile başvurarak yenisini talep edecektir.

6.12 Adaylar, yazılı sınav saatinden en az otuz (30) dakika önce sınavın yapılacağı adreste hazır bulunacaklardır.

6.13 Sınav başladıktan sonra ilk onbeş dakika içerisinde gelen adaylar sınava alınacaktır. Yazılı sınav salonlarında son iki aday kalması halinde çıkışlarına izin verilmeyecektir.

6.14 Cep telefonu, ruhsatlı dahi olsa yanında ateşli silah veya kesici, delici, yaralayıcı alet bulunduran ve üniformalı adaylar yazılı ve uygulamalı sınava alınmayacaktır.

6.15 Sınav esnasında gözetmenlere herhangi bir soru sorulmayacaktır. Sınav kurallarına uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.


7. Yazılı Sınav ve Sonuçların İlanı:

Yazılı sınav 30 Ekim2016 günü saat 10.00’da başlayacaktır. Yazılı sınav bittiğinde, cevap kâğıtları sınav kurulunca değerlendirilecek ve adayların başarı durumları aynı gün saat 16.00’da www.ozelguvenlik.pol.tr internet adresinde ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Polis Akademisi Başkanlığının girişlerine liste asılmak suretiyle ilan edilecektir.


8. Yazılı Sınav Sonuçlarına İtiraz:

8.1 Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 31/10/2016 günü mesai bitimine kadar yazılı sınav sonuçlarına itiraz edilebilecektir.

8.2 İtirazlar, dilekçe ile Polis Akademisi Başkanlığı Anıttepe Yerleşkesinde bulunan itiraz değerlendirme kuruluna yapılacaktır.


9. Uygulama Sınavı ve Sonuçların İlanı:

9.1 Yazılı sınavda başarılı olanlar, yeterli bilgi ve beceriye sahip olup olmadıklarının değerlendirilmesi amacıyla sınav kurulunca mülakat sınavına tabi tutulacaktır.

9.2 Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Sınav Giriş Belgelerinde belirtilen yerde uygulama sınavına alınacaktır. Uygulama sınavına alınacak adayların sıralaması www.ozelguvenlik.pol.tr internet adresinde ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Polis Akademisi Başkanlığının girişlerine liste asılmak suretiyle ilan edilecektir.

9.3 Sınavların tamamlanmasından sonra, adayların sınav notları ve başarı durumları http://www.ozelguvenlik.pol.tr internet adresinde yayınlanacak ve il valiliklerine gönderilecektir.

9.4 Adayların Uygulama Sınavına itiraz hakkı yoktur.


10. Yazılı Ve Mülakat Sınav Sonrası Yapılacak İşlemler

İl emniyet müdürlüklerince Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığının polnet sitesinden yayınlanan sınav sonuç listesine göre kazanan adaylara, Silah Tamir Yeri Açma Belgesi düzenleyerek imza karşılığı teslim edecektir.  

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.