ÖYP’li Araştırma Görevlileri İçin Önemli Gelişme

ÖYP’li Araştırma Görevlileri İçin Önemli Gelişme

Eğitim Sen tarafından Öğretim Üyesi Yetiştirme Programının amaçlarına aykırı keyfi uygulamalara açık olduğu düşünülen düzenlemenin iptali için açılan davada; Danıştay 8.Dairesi 11.05.2016 tarihli kararı ile söz konusu düzenlemenin yürütmesini durdurmuştu. Bu kararla uygulamanın kaldırılmasıyla ilgili idari yargı kararının yerine getirilmesiyle ilgili Eğitim Sen YÖK'e başvuruda bulundu. 21.07.2016 tarihinde YÖK'e yapılan başvuruda karar verilen tüm kadro iade işlemlerinin geri alınması gerektiği belirtilmi

 Eğitim Sen kadro iade işlemlerinin geri alınması için YÖK'e başvuruda bulunduğu resmi talep yazısı;  

                                                       

28.07.2016

Sayı    :2016/H800/……

Konu  : ÖYP’li araştırma görevlilerinin kadro iadeleri hk.

İlgi     :09.08.2016 gün 2822 sayı ve 10.08.2016 gün 2835 sayılı yazılarınız

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

 Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar’ın 11. Maddesinin 3.fıkrası 04.02.2016 tarihli YÖK Genel Kurulu kararı ile “Derslerini başarı ile tamamlayan ÖYP  araştırma görevlileri kadrolarının bulunduğu üniversitelerinin teklifleri ve YÖK  Yürütme Kurulu kararı ile kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarına  dönerler. Bu araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim çalışmalarının gerektirdiği durumlarda kısa süreli olmak kaydıyla izin verilir.” şeklinde değiştirilmişti. 2547 sayılı yasanın 35. Maddesine, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programının amaçlarına aykırı keyfi uygulamalara açık bu düzenlemenin iptali için Sendikamızca açılan davada; Danıştay 8.Dairesi 11.05.2016 tarihli kararı ile söz konusu düzenlemenin yürütmesini Durdurmuş, bununla ilgili idari yargı kararının yerine getirilmesiyle ilgili başvurumuz 21.07.2016 tarihinde Başkanlığınıza sunulmuştur.

Başkanlığınızca Sendikamıza gönderilen 09.08.2016 gün 2822 sayılı yazı ile yargı kararı çerçevesinde ÖYP Usul ve Esaslarında gerekli değişikliğin yapıldığı, 10.08.2016 gün 2835 sayılı yazı ile de değişikliğin yapıldığı tekrarlanarak bu madde kapsamında 33 tane ÖYP araştırma görevlisinin danışman onayı ve kişilerin dilekçeleri olduğundan kadro iadelerinin Yürütme Kurulu’nda uygun görüldüğü belirtilmiştir.

2547 sayılı yasanın 35. Maddesi, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programının amacı ve ÖYP Usul ve Esasları göz önüne alındığında, araştırma görevlisin doktora payesi almadan kadrosunun bulunduğu üniversiteye dönmesi ihtiyaç durumuna bağlı olmaksızın her halükarda hukuka aykırıdır. Yukarıda sözü edilen karar da bu durumu teyit etmiş bulunmaktadır. Bu karar gereği ÖYP Usul ve Esaslardaki değişiklik yeterli olmayıp, Başkanlığı’nızca karar verilen tüm kadro iade işlemlerinin geri alınması gerektiği açıktır.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Kadro iade kararı verilen ve Danıştay kararı gereği kadro iade işlemleri iptal edilen araştırma görevlisi sayısının tarafımıza bildirilmesi,

Danıştay 8.Dairesinin 11.05.2016 gün 2016/2014 sayılı kararı gereğince Başkanlığınızca karar verilmiş olan, ÖYP’li araştırma görevlilerinin kadro iadelerine işlemlerin tamamının geri alınmasına,

Karar verilmesini diler, kararlarınızdan Sendikamıza da bilgi verilmesini Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde talep ederiz.17.08.2016

                                                                                                                                                                                                                                       KAMURAN KARACA

                                                                                                                                                                                                                                       Genel Başkan

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.