Meclis'e Personel Alımı Nasıl Yapılmaktadır?

Meclis'e Personel Alımı Nasıl Yapılmaktadır?

Kamuajans.com - TBMM'de personel istihdamının nasıl yapıldığı, Meclis tarafından hazırlanan kaynaktan yararlanılarak 12 soru ve 12 cevapla açıklandı.

Meclis'te memur, sözleşmeli ve geçici personel istihdamının yapılış şekli, idari teşkilat kadrolarının belirlenmesi konusu, naklen atama ile personel istihdamı, uzman yardımcısı istihdamı, stenograf yardımcısı istihdamı, engelli personel alımı gibi konulara bu yazıda açıklık getirildi.

1. Meclis'te memur, sözleşmeli ve geçici personel istihdamı nasıl yapılmaktadır?

6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu'nun 29'uncu maddesinin yedinci ve sekizinci fıkralarına göre sınavla memur, sözleşmeli ve geçici personel alınabilmektedir. TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sınav açılması halinde bu husus Resmi Gazete, günlük gazete ve internet aracılığıyla kamuoyuna duyurulmaktadır.

2. Meclis'teki İdari Teşkilat kadroları nasıl belirlenmektedir?

İdari Teşkilatta, 6253 sayılı Kanunun 33'üncü maddesi gereğince norm kadro ilke ve standartları uygulanır. İdari Teşkilat hizmet birimlerinin görev ve sorumlulukları çerçevesinde gerekli personel sayıları ve bunlarda aranacak nitelikler norm kadro ilke ve standartları dikkate alınarak Başkanlık Divanınca belirlenir. Kanunun Geçici 4'üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince İdari Teşkilat kadrolarında çalışanların sayısı, unvanlar itibarıyla norm kadro sayılarına ininceye kadar bu unvanlı kadrolara atama yapılamaz.

3. Meclis'e naklen atama ile personel istihdamı nasıl yapılmaktadır?

Meclisin İdari Teşkilatı kadrolarına, 6253 sayılı Kanun'un 29'uncu maddesinin altıncı fıkrasında sayılan unvanlar ile TBMM Başkanlığı tarafından açılan sınavlar sonucuna göre yapılacak atamalar dışında açıktan veya naklen atama yapılmamaktadır.

4. Yasama uzman yardımcısı istihdamı nasıl yapılmaktadır?

6253 sayılı Kanun'un 31'inci maddesi ve TBMM Başkanlığı Yasama Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yasama uzmanı istihdam edilen birimlerin talepleri doğrultusunda açılacak sınavlarla alım yapılmaktadır.

5. Stenograf yardımcısı istihdamı nasıl yapılmaktadır?

6253 sayılı Kanun'un 32'nci maddesi ve TBMM Başkanlığı Stenografi Kursu ve Stenograflık Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Tutanak Hizmetleri Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda açılacak sınavlarla alım yapılmaktadır.

6. Engelli personel alımı nasıl yapılmaktadır?

Engelli personel kadrolarına yapılacak atamalar, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiş olup anılan yönetmeliğin 21'inci maddesinde belirtildiği şekilde, Kurum kadro ve pozisyonlarına alınacak engelliler hakkındaki işlemler; Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre yapılmaktadır.

7. Yeni atanan personelin mali hakları hangi mevzuata göre tespit edilmektedir?

15.01.2012 tarihinden itibaren kurum kadrolarına ilk defa veya yeniden atanan personelin mali hakları hakkında, 657 sayılı Kanun ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanmaktadır.

8- Meclis'te sınavsız olarak istisnai kadrolara atama nasıl yapılmaktadır?

6253 sayılı Kanun'un 24'üncü maddesinde; TBMM Başkanı'na yardımcı olmak üzere yirmi TBMM Başkan Başmüşaviri, otuz TBMM Başkan Müşaviri, otuz Müşavir sınavsız olarak atanabilmektedir. TBMM Başkan Başmüşaviri, TBMM Başkan Müşaviri ve Müşavir kadrolarına, her bir kadro unvanının toplam sayısının yüzde kırkı oranında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun istisnai memuriyet hakkındaki hükümlerine göre açıktan veya naklen atama yapılabilmektedir.

TBMM Başkan Başmüşaviri, TBMM Başkan Müşaviri ve Müşavir kadrolarına atanabilmek için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak şarttır.

9. Bir milletvekiliyle kaç personel çalıştırılabilir? Bunlara ne kadar ücret ödenmektedir?

Bir milletvekilinin yasama faaliyetlerinde yardımcı olmak üzere üç personel çalıştırma hakkı bulunmaktadır. Bunlar; Danışman, İkinci Danışman ve İlave (Yardımcı) Personeldir.

Bunlara yapılacak ücret ise;

Danışmanlara 83.500 *0,146061 = Brüt 12.196 TL, net ücret ise 8.940 TL'dir.

İkinci danışmana 73.000 * 0,146061 = Brüt 10.662 TL, net ücret ise 7.843 TL'dir.

Yardımcı personele 63.000 * 0,146061 = Brüt 9.202 TL, net ücret ise 6.799 TL'dir.

Bunlara yapılacak aylık ücret ödemeleri, hak edildikçe her ayın on beşinci günü yapılmaktadır.

10. Milletvekili personeli hangi mevzuata göre görevlendirilir?

6253 sayılı Kanun'un 30'uncu maddesine göre görevlendirilir. Bu personelin çalıştırılma usul ve esasları ile mali ve sosyal hakları TBMM Başkanlık Divanı'nca belirlenmiştir.

11. Milletvekili personeli olabilmek için hangi şartları taşımak gerekir?

* Danışmanın; en az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olması ve herhangi bir milletvekili ile ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri akrabalığı bulunmaması,

* İkinci danışmanın; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlarda çalışan personel olması ve en az lise mezunu olması,

* İlave (yardımcı) personelin en az ilkokul mezunu olması ve herhangi bir milletvekili ile birinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri akrabalığı bulunmaması,

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde aranılan genel şartları taşıması,

* Her ne suretle olursa olsun gelir getirici bir faaliyette bulunmaması,

* Görevlendirilmelerine ilişkin milletvekilinin yazılı talebinin olması, gerekmektedir.

12. Emekli aylığı alan bir kişi milletvekili personeli olabilir mi?

5335 sayılı Kanun'un 30'uncu maddesinin ikinci fıkrasına istinaden emeklilik aylığı kesilmek şartıyla açıktan sözleşmeli personel statüsünde milletvekili danışmanı veya milletvekili (ilave) yardımcı personeli olarak görevlendirilebilir.

Ahmet Ünlü

Yenişafak 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.