GSS Borcu Olanlar Sağlık Hizmeti Alabilecek

GSS Borcu Olanlar Sağlık Hizmeti Alabilecek

Kamuajans.com - Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesine ilişkin Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

7/1/2020 TARİHLİ VE 2040 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 28 Ocak 2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

''GEÇİCİ MADDE 77- 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olup, 67'nci madde hükümleri çerçevesinde sağlık hizmeti alamayan Türk vatandaşları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler; Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastanelerinde) sunulan sağlık hizmetlerinden 5510 sayılı Kanundaki usul ve esaslar çerçevesinde yararlanmada, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanmak üzere 8 Ocak 2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1'inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, döner sermaye ödemeleri ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir.''

MADDE 2- Bu Karar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, prim borcu bulunanların 2020 yılı sonuna kadar hastanelerden sağlık hizmeti almaya devam edeceklerini duyurdu.

Konu ile ilgili kararın Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini belirten ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ”Bağ-Kur’lular ve GSS prim borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek.” açıklamasını yaptı.

Genel Sağlık Sigortası’nın 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girdiğini belirten ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Ülkemizde çalışması nedeniyle sigortalı olanlar ve sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişiler hariç herhangi bir şekilde sağlık hizmeti alamayanlara 88,29 lira prim ödemeleri şartıyla sağlık hizmeti verilmektedir. Bu miktarı ödeyemeyecek olanlara ise gelir testi yaptırmaları şartıyla devlet tarafından ücretsiz sağlık hizmeti verilmektedir.” dedi.

ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Prim borcu olan vatandaşlarımızın azalması GSS sisteminin işlerliğini ortaya koymaktadır. Bir yandan primini ödeyen vatandaşımızın sayısı artarken, diğer yandan primsiz sağlık hizmeti alma talebinde bulunan vatandaşımızın sayısı azalmaktadır.” açıklamasını yaptı.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.