Göreve İade Edilenlerin Ekonomik Hakları İade Edilir Mi?

Göreve İade Edilenlerin Ekonomik Hakları İade Edilir Mi?

Kamuajans.com – İlgi yazınız ve eklerinin incelenmesinden; kamu görevlerinden çıkarılanlardan olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri, Olağanüstü Hal Komisyonu Kararları veya yargı kararlarıyla göreve döndürülenler ile haklarında verilen görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılarak veya benzer nedenlerle göreve döndürülenmenin görevde olmadıkları süreler için ödenen malil haklarına yasal faiz uygulanıp uygulanmayacağına dair, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1. sayılı Kararnamenin 217. maddessinden bah

Ancak, 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin "Hukuk Birimlerinin Görevleri" başlıklı 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının (a) bendinde; idare ile üçüncü kişilerarasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve idare birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütalaa vermek görevi idarelerin hukuk birimlerine verilmiş bulunduğundan, idarelerin öncelikle kendi hukuk birimlerinden hukuki mütalaa talebinde bulunması gerekmektedir. İdarelerce hukuk birimlerinden alınan hukuki mütalaaya rağmen konu hakkında tereddüt bulunması durumunda; hukuk birimlerinin görüşü ile konuya ilişkin bilgi ve belgeler eklenerek, tereddüt edilen husus açıklanmak ve varsa idare uygulamaları bildirilmek suretiyle Bakanlığımızdan görüş isteminde bulunulmasının yerinde olacağı değerlendirilmiştir.

Bilgilerinizi arz ederim.

Tuncay KARA

Bakan a.

Hukuk Müşaviri

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.