Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmelikte Değişiklik (4 Mart 2020)

Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmelikte Değişiklik (4 Mart 2020)

Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04 Mart 2020 Tarihli ve 31058 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete

4 Mart 2020 ÇARŞAMBA

Sayı : 31058

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığından:

DIŞ TEMSİLCİLİKLERİN KORUNMASINDA GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRİLECEK EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/1/2015 tarihli ve 29237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 8 inci maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 160 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “otuzbir aralık” ibaresi “bir ocak” şeklinde, “otuz beş” ibaresi ise “otuz yedi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “üç katı” ibaresi “iki katı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Sınavı kazanıp, görevlendirilen veya görevlendirme bekleyen personel;

a) Süresi altı aydan daha fazla olan yurt dışı eğitim veya göreve katılmaya da hak kazanması halinde,

b) Komiser yardımcılığı kursu sınavını kazanması halinde,

bu durumu Başkanlığa bildirir ve bu görevlerden birini tercih eder. Durumunu bildirmeyen veya tercihte bulunmayan personel, misyon koruma görevinin haricindeki görevi veya eğitimi tercih etmiş sayılır. Bu fıkra kapsamındaki personel nihai başarı listesinden çıkarılır ve durumu Başkanlıkça Dışişleri Bakanlığına bildirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna” ibaresi “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Dördüncü Bölümü ile 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı Personeline ilişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanuna” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanı birlikte yürütür. 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.