POMEM Alımı Son Gelişmeler 2021! 27. Dönem POMEM Başvuru Sonuçları, Sınav Tarihi Belli Oldu Mu?

POMEM Alımı Son Gelişmeler 2021! 27. Dönem POMEM Başvuru Sonuçları, Sınav Tarihi Belli Oldu Mu?

Son dakika! 27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Ön Sağlık Kontrolüne Katılacak Adayların Sınav Yerleri ve Tarihleri duyuruldu. Dönem dönem duyuruya çıkan POMEM yeni polis alımları için son olarak, 27. dönem POMEM polis adayı alımı için Ön sağlık kontrolleri sınav giriş yerleri ve tarihleri açıklandı. 15 Şubat itibariyle yaşanan yeni gelişme sonrası, POMEM alımı için süreç devam ediyor. Şimdi gözler 2021 POMEM alımı sonuçlarına kilitlendi. 27. Dönem POMEM sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak gündem olan konular ara

<p>POMEM başvuru sonuçları için sabırsız bekleyiş sürüyor. Bir çok vatandaşın büyük merakla beklediği 27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacağı konusunda muamma devam ediyor. Resmi kurumlarca yapılacak açıklama için gün sayılırken, 27. Dönem POMEM sonuçlarına dair beklentiler gittikçe artıyor.</p>

<p>Yeni polis alım sürecinin başlayacağı tarihi, adaylar büyük bir heyecanla bekliyordu. 27. Dönem POMEM alımıyla ilgili müjdeli haber sonunda geldi. Polis Akademisi Başkanlığının yayınladığı duyuru ile toplam 8 bin polis adayı (öğrenci) alımı yapılacağı ilan edildi. POMEM tarafından polis olmak için eğitilmek üzere bu yıl 200'ü kadın, 6800'ü erkek olmak üzere toplam 8.000 polislik öğrenci alımı yapılacak. Şimdi gözler 3 kademeli şekilde yapılacak POMEM sınavlarına kilitlendi. 15 Şubatta başlayan 2021 POMEM alımı ÖN SAĞLIK KONTROLÜ süreci devam ediyor. POMEM sınav tarihi ve günü ile ilgili kritik süreç devam etmekte.</p>

<p><b>POMEM SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (POMEM SONUÇ TARİHİ)</b></p>

<p>POMEM sonuçlarının ilan edilme tarihi henüz açıklanmadı. POMEM sonuç tarihi için sabırsız bekleyiş sürüyor. Adayların ön sağlık kontrolleri, sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca duyurulacak.</p>

<p>Sınava giren adayların, başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.</p>

<p><strong>27. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN?</strong></p>

<p>27. Dönem POMEM sınav tarihleri henüz belli olmadı. Ayrıca hangi tarihte açıklanacağına dair net bir bilgi de bulunmamakta. Konuyla ilgili akademiden resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.</p>

<p><strong>(YENİ) <a href="https://www.turkiye.gov.tr/polis-akademisi-polis-akademisi-sinav-giris-bilgisi-sorgulama" target="_blank">27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Ön Sağlık Kontrolüne Katılacak Adayların Sınav Yerleri ve Tarihleri için TIKLAYINIZ</a></strong></p>

<p>27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı ön saglık kontrolüne  katılacak olan adaylar sınav merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.  İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylara ön sağlık kontrolü yapılacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir. <br />

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir. </p>

<p><strong>27. Dönem POMEM Ön Sağlık Kontrolü Ne Zaman?</strong></p>

<p>Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.</p>

<p>27. Dönem POMEM sınavları <strong>Ön Sağlık Kontrolü</strong> aşamasıyla <strong>15 Şubat 2021 tarihinde</strong> başladı. Başvuru merkezleri ve tarihleri ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklanacaktır. </p>

<p><strong><a href="https://www.turkiye.gov.tr/polis-akademisi-polis-akademisi-sinav-giris-bilgisi-sorgulama">Sınav Giriş Belgesi İçin Tıklayınız</a></strong></p>

<p><strong>Polis memur yetiştirmek üzere eğitim veren POMEM için 27. dönem sınavları hakkında açıklama yapıldı.</strong></p>

<p>Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.440 erkek ve 960 kadın), 1.600 önlisans (1.360 erkek ve 240 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapacağını duyurdu.</p>

<p><strong>POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR</strong></p>

<p>a)    T.C. vatandaşı olmak,</p>

<p>b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, </p>

<p>c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) </p>

<p>ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az  (48,00),  önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)</p>

<p>Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.</p>

<p>d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak), </p>

<p>e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,</p>

<p>f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,</p>

<p>g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, </p>

<p>ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;</p>

<p>1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,</p>

<p>2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,</p>

<p>h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,</p>

<p>ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,</p>

<p>i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,</p>

<p>j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,</p>

<p>k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,</p>

<p>l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.</p>

<p><strong>POMEM’e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.</strong></p>

<p><strong>Fiziki yeterlilik sınavı</strong></p>

<p>MADDE 14 – (1) Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.</p>

<p>(2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar:</p>

<p>a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir. Kriterler Başkanlıkça belirlenir ve uygulanır.</p>

<p>b) Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavı sonuçları Başkanlıkça belirlenen yer ve zamanda ilan edilir.</p>

<p>(3) Fiziki yeterlilik sınavına ilişkin bu Yönetmelikte yer almayan diğer düzenlemeler sınavdan önce Başkanlık tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.</p>

<p><strong>Mülakat sınavı</strong></p>

<p>MADDE 15 – (1) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, kendilerine duyurulacak yer ve zamanda mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.</p>

<p>(2) Adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme mülakat komisyonu ile paylaşılır. Adaylara, Başkanlıkça belirlenecek soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;</p>

<p>a) Konu hakkında bilgi düzeyi,</p>

<p>b) Kendisinden istenileni kavrama,</p>

<p>c) Özgüveni,</p>

<p>ç) İfade etme yeteneği,</p>

<p>d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.</p>

<p>(3) Mülakat sınavı komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur”, başarısız adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verir. Puanlama ve karar, değerlendirme karar formuna işlenir.</p>

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.