Hava Durumu

Adalet Bakanlığı CTE Personel Alımı Başvuru Sonuçları Duyuruldu Mu? 2021 CTE (Ceza İnfaz Kurumu Katibi, Zabıt Katibi) Alımı!

Adalet Bakanlığı zabıt katibi, icra katibi alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. 23 Şubat tarihinde yayınlanan ilana göre; Adalet Bakanlığı zabıt katibi alımı başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 23/02/2021-12/03/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvurular tamamlandı. Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları, son dakika gelişmeler, sözlü sınav konuları ve sözlü sınav tarihleri.

Haber Giriş Tarihi: 02.11.2021 19:04
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2021 21:04
https://www.kamuajans.com/
Adalet Bakanlığı CTE Personel Alımı Başvuru Sonuçları Duyuruldu Mu? 2021 CTE (Ceza İnfaz Kurumu Katibi, Zabıt Katibi) Alımı!

Adalet Bakanlığı bünyesine 13 binin üzerinde sözleşmeli personel alımı yapılacağı bizzat Bakan Gül tarafından açıklanmıştı. Söz konusu ilanlar yayınlandı. Yayınlanan ilana göre 3 bin 605'i sözleşmeli zabıt katibi, 814 sözleşmeli icra katibi olarak alınacak. Adalet Bakanlığı zabıt katibi, icra katibi alımı başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak? detayları haberimizde...

Adalet Bakanlığı CTE sonuçları için nefesler tutuldu. Sonuçların açıklanması için büyük bekleyiş sürmekte. CTE personel alım başvuru sonuçları açıklandı mı? son zamanların gündem soruları arasında yer alıyor. CTE sonuçları ne zaman duyurulacak? resmen açıklandığı vakit haberimizde yer alacak.

(YENİ) Bu kapsamda, aşağıda belirtilen şartları taşıyan söz konusu personelin atanma/yerleştirilme taleplerini 01-05 Mart 2021 tarihleri arasında Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Sistem üzerinden gönderilmeyen hiçbir talep dikkate alınmayacaktır. Başvurular Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden alınacak ve değerlendirmeler atanmak veya yerleştirilmek istenilen kurum ile halen görev yapılan kurumun ihtiyacı da göz önüne alınarak puana göre gerçekleştirilecektir.

ADALET BAKANLIĞI CTE PERSONEL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? 

Adalat Bakanlığı 11 bin 484 sözleşmeli personel alımı için başvuru sonuç tarihi duyurulmadı. Geçtiğimiz yıllarda yapılan alımlarda 2 haftalık bir süreç sonrasın açıklanmıştı. Bu sebeple gözler 27 Mart'a kilitlendi. Uygulamalı/sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı yer ve tarihler ilgili adalet komisyonlarının internet sitesinde ilan edilecek. Sınava katılma hakkını elde edemeyen, başarısız olan adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

Ceza infaz kurumu kâtipliği uygulama sınav tarihi

22.02.2021 tarihinde adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir. Ceza İnfaz Kurumu Kâtipliği uygulama sınavında kullanılacak sınav metinleri uygulama sınavından en az bir hafta önce Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ilân edilecektir.

Sözlü sınav tarihi

Ceza infaz kurumu kâtipliği sözlü sınavı 31.03.2021 ve devam eden günlerde yapılacaktır. Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilecektir.

(23 Şubat 2021'de yayınlanan ilan) Sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

c) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak,

Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. (Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.) İLANIN TÜMÜ İÇİN TIKLAYINIZ...

(23 Şubat 2021'de yayınlanan ilan) Sözleşmeli İcra Kâtipliği (657 SK. 4/B) Sınav İlanı: İcra Dairelerinde görev yapmak üzere; Bakanlığımızca ekli listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, sınavı yapacak adalet komisyonu olarak belirlenen adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre 814 sözleşmeli icra kâtibi alınacaktır.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 23/02/2021 – 12/03/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanın tümü için tıklayınız...

160 Kadrolu Katip Alımına İlişkin Ek Duyuru (1 Mart Tarihine Ertelendi)

Adaylar CTE katip alımı için yapılacak olan sözlü sınav ve uygulamalı sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1 başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlığına (sınav merkezi) veya herhangi bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına başvuracaklardır.

Adalet Bakanlığı 9-10-11 ve 12'nci dereceli münhal kadrolara merakla beklenen katip alım ilanı yayınladı. CTE katip alım ilanına göre başvurular 18 Ocak ile 5 Şubat 2021 tarihleri arasında kabul edildi. Başvurusu kabul edilen katip adayları 22 Şubat 2021'de uygulamalı sınava ve akabinde 31 Mart'ta başlayacak sözlü sınavlara çağrılacaklardı. Tarihlerde ufak değişiklikler yapıldı. Adalet Bakanlığı CTE katip alım ilanına dair detayları, yeni tarihleri içeriğimizden ve ilan metninden öğrenebilirsiniz.

Adalet Bakanlığı Ceza infaz kurumu katibi alımı başvuruları için süreç sona eriyor. Ünvanı ve niteliği açıklanan ceza infaz kurumları bünyesine 160 ceza infaz kurumu kâtibi alımı yapılıyor. Başvurular 18 Ocak 2021 Pazartesi günü başladı, 5 Şubat 2021 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erdi. Sözlü sınav ile uygulama sınavı olmak üzere iki aşamada yapılacak olan Adalet Bakanlığı CTE katip alım ilanı için adayların gerekli genel ve özel şartlara haiz olmaları gerekiyor. Ertelenen tarihler için yeni düzenlemenin yapıldığı CTE ceza infaz kurumu katibi alımı tarihleri, son gelişmeler haberimizde

160 Kadrolu Ceza İnfaz Kurumu Katibi Alımı İlanı 30/12/2020 tarihinde Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adresinde yayımlanmıştır. İlgili ilana ek olarak 15/01/2021 tarihinde başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağı bildirilmiştir. e-Devlet üzerinden sınav başvuru işlemi 18/01/2021 tarihinde başlamış olup, 05/02/2021 tarihinde tamamlanmıştır 30/12/2020 tarihinde yayımlanan ilanımızda, klavye sınavına katılmaya hak kazanan adayların ilan edileceği tarih 12/02/2021, uygulama sınavı tarihi ise 22/02/2021 tarihi olarak ilan edilmişti.

 Fakat sınav izni verilen adalet komisyonlarına tanımlanacak e-Devlet Sınav Karşılama Ekranından yapılan başvuruların listesinin dökümü sırasında yaşanan performans sorunlarından ötürü, ilgili ekranların iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

Bu nedenle, sınava alınacak aday sayısı ve ilanı 01/03/2021 tarihi, uygulama sınavı tarihi ise 15/03/2021 tarihi olarak belirlenmiştir.

CTE KONTENJAN DAĞILIM TABLOSU

Adalet Bakanlığı CTE Ceza İnfaz Kurumu Katibi Alım İlanı!

Sözlü sınav konuları:

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.

Bunlar da ilginizi çekebilir

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.