Torba Kanun Teklifinin İlk 12 Maddesi Kabul Edildi

Torba Kanun Teklifinin İlk 12 Maddesi Kabul Edildi

27/4 Dönemi ve Yasama Yılı 2/3740 Esas Numaralı 9 Temmuz 2021 tarihli Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 12 maddesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

<p>Kamu kurum ve kuruluşlarımızın ihtiyaçları ile son dönemde vatandaşlarımızdan gelen taleplerin karşılanması amacıyla çeşitli konularda kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesinin amaçlandığı kanun teklifinin detayları şöyle:</p>

<p><strong>BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ</strong></p>

<p>MADDE 1- 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu'nun 74'üncü maddesinin altıncı fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir:</p>

<p>''Bu ücret ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28'inci maddesinin (B) fıkrası kapsamında ödenen ek tazminat toplamının, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin net asgari ücret tutarının (sadece kendisi için asgari geçim indirimi uygulanan) altında kalması halinde aradaki fark, ücret için öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde tazminat olarak ayrıca ödenir.''</p>

<p>MADDE 2- 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.</p>

<p>''GEÇİCİ MADDE 14. 31/12/2011 ile 23/11/2015 tarihleri arasında diş protez laboratuvarlarında diş protez teknisyenleri ve diş protez teknikerlerine ait iş ve işlemlerde yardımcı olmak üzere, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenmiş olan protokol kapsamında eğitim almış olanlar diş protez laboratuvar sahibi ve mesul müdürü olmamak üzere, yardımcı personel olarak çalışabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı'nca belirlenir.</p>

<p><strong><a href="https://www.kamuajans.com/images/upload/2-3740.pdf">KANUN TEKLİFİ</a></strong></p>

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.