TCDD 2020 Yılı Kreş ve Misafirhane Ücretleri

TCDD 2020 Yılı Kreş ve Misafirhane Ücretleri

Maliye Bakanlığının 18 Ocak 2020 tarih ve 31012 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğin" Kreş ve Çocuk Bakımevi Ücretleri başlıklı bölümünde, Tebliğ ile belirlenen asgari aylık ücretlerin yeterli olmaması durumunda, kurum ve kuruluşlar belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

Ortak Hususlar başlıklı bölümünün 20 nci maddesinde ise, kreş ve gündüz bakımevlerinin her türlü giderinin kendi gelirlerinden karşılanacağı hüküm altına alınmıştır. Uygulanmakta olan ücretler, Teşebbüsümüz Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin işletme giderlerini karşılamaktan uzak olduğundan; çocukların aylık bakım ücretleri, "Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ" hükümleri doğrultusunda 15 Mart 2020 tarihinden geçerli olmak üzere,

a) Teşebbüsümüz ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları personeli, emeklileri ve bunların eşleri ile altsoylarının (torun, torun çocuğu) çocuklarına uygulanan, her çocuk için aylık bakım ücreti 700,00 TL (KDV dahil) olarak,

b) (a) fıkrasında yer alanların dışında kalanların çocuklarına, Teşebbüsümüz personeli için belirlenen tarifenin %50 fazlası olan 1050,00 TL (KDV dahil) olarak belirlenmiştir.

c) Aynı kişinin Kreş ve Gündüz Bakımevinde birden fazla çocuğunun bulunması halinde, birden fazla çocuklar için %20 indirim uygulanacaktır.

d) 24.06.2006 tarihli ve 2006/16 sayılı Başbakanlık Genelgesinde yer alan " Şehitlerimizin eş, anne, baba ve çocukları ile gaziler, harp ve vazife malulleri, bunların eş, anne, baba ve çocuklarının kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden bu kurum ve kuruluşların kendi personeline uyguladığı ücret tarifesine göre yararlandırılmaları uygun görülmüştür." hükmüne göre bu kişiler için TCDD personeli ile aynı ücret uygulanacaktır.

e) Kreş ve Gündüz Bakımevine kesin kayıtları yapılan öğrenci için bir aylık ücret peşin olarak tahsil edilir. Ay içerisinde öğrencinin Kreşten ayrılması halinde ücret iadesi yapılmayacaktır.

f) Kreş ve Gündüz Bakım evinlerinde bakım, onarım ve tadilatına ihtiyaç duyulması halinde, Kreş Müdürlüğü tarafından bakım ve onarım için kapatma talebinde bulunulacaktır.

Söz konusu Tebliğde sosyal tesislerin işletme giderleri için ilgili kurum ve kuruluşun bütçesinden katkı yapılmaması gerektiği belirtildiğinden, Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin işletme giderlerinin, gelirlerinden karşılanması için her türlü önlem alınacak ve bu konuda herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir. Ayrıca, Tebliğde belirtilen uygulama esaslarına titizlikle uyulacaktır. Tesislerden yararlanmada öncelik; Teşebbüsümüz personeli ve emeklisi ile bunların eşleri ve altsoylarının çocuklarına verilecektir.

Gereğini arz ve rica ederiz.Diğer Hususlar; (*)

Fenerbahçe Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde öncelikli olarak Eğitim programları uygulanacak olup, Eğitim programlarının haricinde müsait durumlarında konaklama hizmeti verilecektir. Bu nedenle konaklama için ön rezervasyon yapılmayacaktır.

3 - Kahvaltı hizmeti verilen tesislerimizde;- 5 çeşite kadar ikram verilmesi halinde, Kahvaltı ücreti 10 TL -7 çeşit ve daha fazla ikram verilmesi halinde, Kahvaltı ücreti 12,50 TL-9 çeşit ve daha fazla ikram verilmesi halinde, Kahvaltı ücreti 15 TL

4 - TCDD ve Diğer Kamu personeli dışındaki diğer misafirler niteliğinde 10 kişi ve daha fazla toplu konaklamalarda % 20 oranında grup indirimi yapılır.

1- Misafirhanelerden yararlanacak geçici görevli Teşekkül ve kamu personelinden alınacak konaklama bedeli, geçici görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarının tamamını, daha sonraki günler için ise artırımsız gündeliklerinin 1/2'sini, geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli ise yurtiçi gündeliklerinin %50 artırımlı miktarının tamamını geçemez.

2- Görevli gelen ve konaklama ücretleri işyerlerine fatura edilen TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. personelinden, odalarda tek başına kalmayı istemeleri halinde harcırahın bir buçuk katını aşan kısmı peşin olarak tahsil edilecektir. 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.