EKG Derneği Başkanı Akgün’ün, Berat Kandili Mesajı

EKG Derneği Başkanı Akgün’ün, Berat Kandili Mesajı

Kamuajans.com – Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği Başkanı Metin AKGÜN, Berat Kandili Dolayısıyla Mesaj Yayımladı. Rabbimizin bize olan maddî ve manevî lütufları, İlâhî ikramları arasında mübarek geceler de vardır. Bunlara «Kandil geceleri» adı ve­rilmektedir. Bu gecelerden biri de Berat gecesidir.

Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir. Bu, mübarek gece, aynı zamanda; on bir ayın sultanı Ramazan’a on beş gün kaldığının da hatırlatılması demektir.

Kur'ân-ı Kerim, BERAT gecesinde Levh-i Mahfuz'dan alınmış ve bir bütün hâlinde, dünya göğüne indirilmeye başlanmıştır. Bu gece­nin mübarek oluşunun başlıca sebebi de bundadır.

Kur'ân-ı Azimüşşan inmezden önce insanoğlunun efkârını dalâlet, kalbini küfür bulutlan kaplamış, insan; taşlara, ağaçlara ve putlara tapmaya başlamış, tabiri caizse insanlığını unuttuğu bir sürecin karanlığında bunalmıştı.

Böyle bir karanlığa bulanmış yeryüzüne, Kur'ân-ı Kerim'in inmesinin birinci kademesi, Şâbân-ı Şerifin on beşinci gecesine tesadüf ettiğinden dolayı bu gece müstesna bir değer taşımaktadır. Bu gece hürmetine, birçok günahlar bağışlandığı için, BERAT GECESİ adını almıştır.

Bu mübarek gece ile ilgili Efendimiz (sav): “Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ dünyaya en yakın göğe tecelli ederek fecre kadar: ‘Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım, bir belaya müptela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?’ diye kendisine yalvarıp, dua ve istiğfar etmemiz için biz kullarına adeta yalvarır.” (1) buyurmuştur

Yine Efendimiz (sav) Berat Gecesinde bir kısım insanların bağışlanacağını, ama günahlarından tövbe etmeyip ısrar edenlerin ise bağışlanmayacağını haber veriyor: “Bu gece Şaban'ın on beşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları cehennemden azad eder. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına âsî olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz.” (2)

Bu gece, önümüzdeki bir yıl içerisinde kime ne kadar rızık verileceği, kimin ömrünün o yıl içerisinde biteceği, ilgili meleklere tevdi edileceği bu gecede; Rabbimizden hakkımızda hayırlı uzun bir ömür, geniş ve bol rızık vermesini; her türlü hastalık, kaza ve musibetlerden de muhafaza etmesini gönülden isteyelim. Allah (c.c.) “…Ey kendilerine günah işlemek suretiyle kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (3) müjdesi ışığında; Mü’mine yakışan ümitvar bir eda ile tevbe ve istiğfar edelim;

Hiç şüphe yok ki bu gayretlerimiz, Allah’ın rızasına ermemize vesile olacağı gibi, birlik ve beraberliğin pekişmesine de önemli katkılar sağlayacağına dikkat çekerken, bu duygu ve düşüncelerle; Şahsım ve Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği yönetim kurulu adına Aziz Milletimizin, Türk ve İslâm Âleminin Berat Kandilini kutlar, bu gecede yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların kabul olmasını, tüm dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan KOVID 19 salgınını en kısa zamanda aşıp daha güzel sağlıklı günlerde bir arada olma dileğimizi Yüce Allah'tan niyaz ederim.



(1) İbn Mâce, H. no: 1388.

(2) Buhârî, et-Terğîb ve’t-Terhîb, II, 118.

(3) Zümer, 39/53.





Metin AKGÜN

Maarif Müfettişi 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.