3600 ek gösterge düzenlemesi Emniyet personeline nasıl yansıyacak?

3600 ek gösterge düzenlemesi Emniyet personeline nasıl yansıyacak?

3600 ek gösterge düzenlemesinde her memur için öngörülen 600 puanlık ek gösterge artışı En Yüksek Devlet Memuru aylığına bağlı birçok ödemeyi etkileyerek birçok ödeme artışına sebep olacaktır.

3600 ek gösterge düzenlemesinde her memur için öngörülen 600 puanlık ek gösterge artışı En Yüksek Devlet Memuru aylığına bağlı birçok ödemeyi etkileyerek birçok ödeme artışına sebep olacaktır. Daha önceki yazılarımızda konuyu birçok personel açısından açıklamıştık. Bu yazımızda konuyu Emniyet personeli açısından açıklamaya devam edeceğiz.

Yeni düzenleme sonrasında polislerin ek göstergesi 3600 olacak

Polislerin ek gösterge artışına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından şu açıklamalar yapılmıştı; “İlk gündeme geldiğinde öğretmenlerimize, polislerimize, sağlık çalışanlarımızaydı. Ancak sadece bu kesimler için yapılacak artışın adaletsizliğe yol açacağını gördük. Bunun için tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık göstergeye gitmeyi planladık….”

Şu an 3000 ek göstergeli polislerin ek göstergesinin 3600 olması halinde ek gösterge artışı en fazla polislerin emekli maaşlarına ve ikramiyelerine yansıyacaktır. Konunun detaylarını daha önceki yazılarımızda açıklamıştık.

E.Y.D.M. aylığındaki artış emniyet personelinin hangi ödemelerini etkileyecek?

Ek göstergelerin her kademede 600 puan artırılacağı ifadesi üzerine 8000 ek göstergeli Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nın aylığının artacağı anlaşılmaktadır. Bu durum ise En Yüksek Devlet Memuru aylığına bağlı ödemelerin de artacağı anlamına gelmektedir.

Her kademedeki memurun ek göstergesinin 600 puan artması sonucunda En Yüksek Devlet Memuru aylığı (8600+1500)* 0,235445 = 2.377,99 TL olacaktır. Katsayılarda yapılan artış sonrasında bu rakam daha da artacaktır.

Dolayısıyla memurlara ve emeklilere yapılacak ödeme beklenenden daha da fazla olacaktır. Yani tazminat ve ek ödeme oranlarının uygulanacağı tutar 9500*0,235445 = 2.236,72 TL’den 10.100*0,235445 = 2.377,99 TL’ye yükselecek, böylelikle memur ve emeklilerin aylıklarına dolaylı yoldan ilave bir artış daha sağlanacaktır. Ümit ederiz ki 600 puan ilave ek göstergenin sonuçları iyi analiz edilmiştir. Çünkü bu artış En Yüksek Devlet Memuru aylığına bağlı bir çok ödemeyi etkileyecektir. Bu ödemeler arasında emniyet personeline verilen kadrosuzluk tazminatı, fazla çalışma ücreti, Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminatı ve Emniyet Hizmetleri Tazminatı yer almaktadır.

Emniyet personeline ödenen kadrosuzluk tazminatı da artıyor

Her kademedeki memurun ek göstergesinin 600 puan artması sonucunda En Yüksek Devlet Memuru aylığındaki artış emniyet personeline ödenen kadrosuzluk tazminatını da arttırmaktadır.

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’nun 55’inci maddesinde düzenlenen kadrosuzluk tazminatı da En Yüksek Devlet Memuru aylığındaki artıştan etkilenmektedir. Çünkü kadrosuzluk tazminatı En Yüksek Devlet Memuru aylığının belirli oranları çerçevesinde ödenmektedir.

Buna göre, kadrosuzluk tazminatı 55’inci maddede yer alan hükümlere göre emekliliğe sevk edilenler ile hizmet ihtiyacı nedeniyle göreve devam ettirilenlerden kendi isteği üzerine emekliye ayrılmak isteyenlere, emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden ay başından itibaren En Yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dâhil);

Emniyet Amirlerine %110’u,

Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlerine %120’si,

Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlerine %130’u,

İkinci Sınıf Emniyet Müdürlerine %140’ı,

Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerine %150’si,

oranında kadrosuzluk tazminatı, rütbelerinin ve makamının yaş haddinden az olmamak üzere altmış yaşına kadar olan sürede Sosyal Güvenlik Kurumu’nca ödenmektedir.

Emniyet personelinin fazla çalışma ücretleri de artıyor

En Yüksek Devlet Memuru aylığındaki artış emniyet personeline ödenen fazla çalışma ücretlerini de arttırmaktadır. 3201 sayılı Kanunun Ek 21’inci maddesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen En Yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil);

a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı’na dahil kadrolarda bulunanlardan;

1. Özel Harekat ve istihbarat birimlerinde görev yapanlara; % 35,

2. Siyasi hizmet, Çevik Kuvvet birimleri ile köprü ve hassas bölgeleri koruma görevlerinde fiilen çalışanlarla, panzer sürücüsü ve operatörü olarak görev yapanlara % 31,

3. Diğer birimlerinde görevli olanlara % 27,

b) Emniyet Hizmetleri Sınıfı’na dahil kadrolarda bulunan çarşı ve mahalle bekçilerine % 13,

tutarını geçmemek üzere İçişleri Bakanlığı’nca belirlenecek usul ve esaslara göre fazla çalışma ücreti ödenir.

Ayrıca, İçişleri Bakanı, büyük ölçekli yolsuzluk, terör ve benzeri faaliyetlere karşı ülke çapında gerçekleştirilen operasyonlara katılanlar ile bunlara idari, teknik, lojistik ve sair destek hizmetleri sağlayan personele hizalarında gösterilen oranların en çok yarısına kadar ilave ödeme yapmaya, bu ödemeyi; görev yeri ve süresi, görevin zorluk ve risk derecesi, görevlinin kıdemi ve sorumluluğu ile benzeri unsurları dikkate alarak farklı miktar veya oranlarda belirlemeye, buna ilişkin diğer usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir. Bu ücretten damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.

Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminatı da artıyor

En Yüksek Devlet Memuru aylığındaki artış emniyet personeline ödenen Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminatı’nı da arttırmaktadır. Bu ödemenin kimlere, nasıl ve hangi şartlarda ve tutarda yapılacağı, 3160 sayılı Emniyet Teşkilâtı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Kanun esas itibariyle, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde kadrolu veya sözleşmeli olarak görevli pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi ile kurbağa adam ve kurbağa adam adaylarının hizmet müddetlerinin, kendilerine ödenecek tazminatlar ile bu tazminatların ödenmesine dair esas ve usulleri düzenlemektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görev yapan pilot ve pilot adaylarına en yüksek devlet memuru aylığının;

Uçuş hizmet yılı 15 yıl ve daha yukarı olanlar için % 95’i,

Uçuş hizmet yılı 15 yıldan az olanlar için % 83’ü,

Uçuş ekibi personeline kıstas aylığın % 71’i,

Kurbağa adam ve kurbağa adam adaylarına % 67’si,

üzerinden bu kanuna ek cetvelde hizmet yılları (adaylar için birinci hizmet yılı) karşılığında gösterilen nispette aylık uçuş veya dalış tazminatı ödenmesini öngörmektedir.

Emniyet Hizmetleri Tazminatı da artıyor

En Yüksek Devlet Memuru aylığındaki artış emniyet personeline ödenen Emniyet Hizmetleri Tazminatı’nı da arttırmaktadır. 657 sayılı Kanun’un 152’nci maddesinde düzenlenen bu tazminatın oranları ve kimlere hangi şartlarda verileceği belirtilmiştir. Konunun detayına ise yan ödeme kararnamesinde yer verilmiştir.

Görüleceği üzere, 3600 ek gösterge düzenlemesinin olumlu yansımaları Emniyet personelinin de yer aldığı milyonlarca kamu personelini doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.