2020/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

2020/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu ile İlgili 2020/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 08 Nisan 2020 Tarihli ve 31093 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu

GENELGE

2020/6

Dünya ticareti; ekonomik bütünleşme süreçlerinin derinleştiği, küresel ölçekte pazara giriş stratejilerinin yoğun şekilde uygulandığı ve ihracat pazarlarında rakip ülkelerin aktif stratejiler geliştirerek, uluslararası ticarette pazar paylarını artırmaya çalıştığı bir dönemden geçmektedir. Bu dönemin özellikleri ve ülkemizin 2023 vizyonu, ekonomi ve dış ticaret politikalarının yeni bir anlayış ve yapıyla yürütülmesini zorunlu kılmaktadır.

10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 441 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (s) bendi uyarınca "Diğer kurum ve kuruluşların iç ve dış ticaret politikasını etkileyen faaliyet, temas ve düzenlemelerinin, genel ticaret politikasına uygunluğunu sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde söz konusu faaliyet, temas ve düzenlemelerin koordinasyonunu ve yürütülmesini temin etmek" Ticaret Bakanlığının görevleri arasında yer almaktadır.

Uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi; kamu kurumlan, sektörel örgütler ve meslek kuruluşları arasında işbirliği ve uyumun sağlanarak mükerrerliğin önüne geçilmesi; kaynak israfının önlenmesi ve çalışmaların tek elden yürütülerek en yüksek ekonomik verimliliğin elde edilmesi amacıyla yabancı ülkelerden ülkemize, ülkemizden yurtdışına gerçekleştirilecek ticaret konseyi, ticaret heyeti, alım heyeti, iş forumu, iş insanı heyeti gibi ziyaretler ile benzeri organizasyonlar Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda yapılacaktır.

Bu çerçevede ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları, ihracatçı birlikleri, esnaf ve sanatkârlar odaları ve bunların üst kuruluşları, kalkınma ajansları, sivil toplum kuruluşları, dernekler ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca yapılacak organizasyonlar gerçekleştirilmeden makul bir süre önce Ticaret Bakanlığına bilgi verilerek mezkûr organizasyonlar Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.

2012/21 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

7 Nisan 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.