Bakan Koca Açıkladı, Şehirde Teyakkuza Geçildi! İşte Yeni Önlemler

Kamuajans.com – Koronavirüs vaka sayısının hızla arttığı iller arasında bulunan Samsun’da salgının yayılım hızını azaltmak için önceki kısıtlamaların üzerine yeni kısıtlama kararları getirildi.

GÜNCEL 27.02.2021, 08:08
Bakan Koca Açıkladı, Şehirde Teyakkuza Geçildi! İşte Yeni Önlemler

Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 26 Şubat tarihli ve 9 sayılı kararıyla; Samsun’da Covid-19 pandemisinin yayılmasının önlenmesi, kontrol altına alınması ve halk sağlığının korunması için tedbirler yeni tedbirler aldı. Samsun Valiliği alınan kararları kamuoyuna duyurdu.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlar neticesinde yapılan açıklamada, “Son günlerde vaka sayılarında meydana gelen artışın önüne geçilmesi, salgınla mücadelenin sürekliliğinin sağlanması ve zaafa uğramasının engellenmesini sağlamak amacıyla aşağıda belirtilen konularda kurulumuzun daha önceki toplantılarında almış olduğu kararlar da göz önüne alınarak tedbirlerin daha sıkı denetime tâbi tutulmasına ve denetimlerin azami hassasiyet gösterilerek uygulanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda; İlimizde yapılan filyasyon çalışmalarının etkinliğinin artırılması ve uygulamanın zaafa uğramaması amacıyla; kurulumuzun 102 sayılı toplantısında; ‘Hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bire bir takip edilerek alınması gerekli önlemlerin belirlenmesine,’ ‘Hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişinin temaslılarına daha hızlı ve etkili ulaşabilmek amacıyla oluşturulan filyasyon ekiplerine kolluk birimleri ile köylerde/mahallelerde muhtar, öğretmen ve imamlarca gerektiğinde destek verilmesine,’ ‘Temaslı olduğu tespit edilen kişilerin bilgilendirilerek izolasyonda kalmalarının sağlanmasına,’ şeklinde alınan kararının uygulanmasına devam edilmesine, aynı kararın; il bazında hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bizzat takip edilerek artış ve azalışlara göre gerekli tedbirlerin alınmasına, günlük ve haftalık artış oranlarının yüksek seyretmesi halinde ilave tedbirlerin ve denetim faaliyetlerinin en üst seviyede uygulanmasına,’ maddesinin uygulamasının belirtildiği şekliyle yapılmasına, ayrıca izolasyona tabi kişilerin evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal etmeleri ve sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi boyutlarda riske attıkları da dikkate alınarak Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 107 sayılı toplantısında alınan; ‘İlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilmesine, test sonuçları pozitif olan ve evde izolasyona alınan kişilerin, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen izolasyon koşullarına uymaları için elektronik imkanlar da olmak üzere her türlü tedbirin alınması suretiyle kendilerini izole etmelerinin kesin olarak sağlanmasına,’ şeklindeki kararının uygulamasının aynı şekilde devamına,’ İzolasyon tedbirlerine uymayan ya da imkanı olmayan kişilerin Kurulumuzun 114 sayılı toplantısında; ‘İzolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini valiliğimizce belirlenen Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu’nda geçirmelerine / tamamlamalarına,’ şeklindeki kararının uygulamasının aynı şekilde devamına, yapılan filyasyon çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermelerini sağlamak için kurulumuzun 119 sayılı toplantısında alınan; ‘Gelinen aşamada korona virüsü tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri? bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir. Bu bağlamda korona virüsü tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206’ncı maddesi gereğince işlem tesis edilmesine,’ şeklindeki kararın uygulamasının titizlikle yürütülmesine’ karar verilmiştir” denildi.

ALINAN EK ÖNLEMLER

Alınan ek tedbirler neticesinde ayrıca, “Kurulumuzun 134 sayılı kararında ‘ilimiz genelinde hayvan pazarlarının faaliyetlerinin ikinci bir karara kadar geçici olarak durdurulması’ şeklinde alınan kararının uygulamasının devamına, kurulumuzun 1 sayılı toplantısında alınan kararla faaliyetlerine 1 Mart 2021 tarihine kadar ara verilen sinema salonlarında bu sürenin İçişleri Bakanlığı’nın E-89780865-153-3135 sayılı genelgesi doğrultusunda 01 Nisan 2021 tarihine kadar uzatılmasına, ilimizde yapılacak cenaze törenlerinin kurulumuzun 133 sayılı kararında belirtildiği şekliyle uygulanmasının devamına, cenaze namazlarının, cenazenin defnedileceği mezarlıkta kılınmasına ve din görevlilerinin cenazeye katılımın 30 kişiyle sınırlı olması konusunda azami hassasiyet göstermelerine, ilimizde il merkezindeki insan kalabalığının fazla olduğu caddelerden İstiklal Caddesi, Gazi Caddesi, Mecidiye Çarşısı ve Bankalar Caddesi’nde HES kontrol noktaları oluşturulmasına, vatandaşların bu kontrol noktalarında gerekli kontroller yapıldıktan sonra girişlerinin sağlanmasına, kurulumuzun 5 sayılı toplantısında alınan kararla faaliyetleri durdurulan özel beden eğitimi ve spor salonları/tesislerinin faaliyetlerinin 1 Mart 2021 tarihine kadar durdurulması kararının 15 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi” ifadeleri kullanıldı.

OKULLAR VE DİĞER ALANLARDA ALINAN ÖNLEMLER

Okullarda alınması gereken önlemlerin de yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde ilk ve orta öğretim kurumlarının eğitim öğretim faaliyetlerinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın konuyla ilgili genelgesi doğrultusunda 1 Mart 2021 tarihinden itibaren fiziksel mesafenin sağlanması, maske kullanılması ve temizlik kurallarına ve ‘Sağlık Bakanlığı Salgın ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen; ‘Kovıd-19 kapsamında okullarda alınması gereken önlemler’ ile ‘Kovıd-19 kapsamında okul pansiyonlarında alınması gereken önlemler’ başlığı altındaki önlemlere uymaları koşuluyla faaliyetlerine başlamalarına, kurulumuzun 1 sayılı kararıyla faaliyetleri durdurulan Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezlerinin düzenledikleri eğitim faaliyetlerinin (Halk Eğitim Kursları) durdurulması kararının devamına, kurulumuzun şehir içi ulaşımla ilgili olarak; 112 sayılı toplantısında almış olduğu; kurulumuzun 60 sayılı toplantısında alınan ‘ayakta yolcu taşıma izni ve zorunluluğu olan araçlarda, araç ruhsatındaki ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50’si kadar yolcu olmasına,’ kararının, ‘fiziksel mesafe kuralının uygulanamayacağı, koltuk kapasitesinde seyreltme / kaldırma yapılamayacak otobüs, minibüs, midibüs gibi şehir içi toplu ulaşım araçlarına hiçbir şekilde ayakta yolcu alınmamasına’ şeklinde değiştirilmesine, şeklindeki kararının uygulamasının devamına, kurulumuzun 113 sayılı toplantısında almış olduğu; 65 yaş üstü vatandaşlarımız için kurulumuzun 68 sayılı sayılı toplantısında her gün sabah 10:00 ve akşam 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine kararına “65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarına her gün 10.00-15.00 saatleri arasında, fiziksel mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uymaları koşuluyla faydalanabilmelerine, belirtilen saatler dışında faydalanmalarının kısıtlanmasına’ ibaresinin eklenmesine,’ şeklindeki kararının uygulamasının devamına, kurulumuzun 2020 yılında 127 ve 128 sayılı kararlarında kara yolları güzergâhında yer alan yeme-içme yerlerinin belirlenen koşullara uymaları kaydıyla faaliyetlerine devam etmeleri ile ilgili yapılan başvurulardan 5’i Terme ilçesinde ve 1’i de Atakum ilçesinde olmak üzere toplam 6 (altı) işletmenin dilekçelerinde belirttikleri taleplerinin reddine, İçişleri Bakanlığı’nın 3 sayılı genelgesi ile getirilen ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARSCoV2 PCR test ibraz etme gerekliliğinin ve negatif sonucu ibraz edemeyen kişilerle ilgili uygulanacak karantina koşullarının konuyla ilgili genelgede belirlendiği haliyle uygulanmasına devam edilmesine, Samsun Valiliği’nin 38306375-431.05.99-E.1155 sayılı yazısıyla yapılması ileri tarihlere ertelenen ‘Doğa ve Afet Farkındalık Adımları (DAFA)’ projesi kapsamında düzenlenecek etkinliklerin, belirtilen tarihler arasında fiziksel mesafe, maske, hijyen kurallarına ve hastalığın bulaşmasını engelleyecek her türlü sağlık önlemlerine uyulması koşuluyla gerçekleştirilmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Yorumlar (0)
14
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 33 71
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Alanyaspor 34 52
6. Gaziantep FK 33 51
7. Hatayspor 33 50
8. Sivasspor 33 50
9. Karagümrük 33 49
10. Göztepe 34 46
11. Antalyaspor 34 42
12. Konyaspor 33 41
13. Rizespor 33 39
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 34 37
17. Kayserispor 33 34
18. Başakşehir 33 33
19. Erzurumspor 34 31
20. Gençlerbirliği 33 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 32 66
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 32 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 31 33
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 31 70
2. Real Madrid 31 67
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 31 64
5. Villarreal 31 49
6. Real Betis 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Granada 30 39
9. Levante 31 38
10. Celta de Vigo 31 38
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Osasuna 31 37
13. Cádiz 31 36
14. Valencia 31 35
15. Getafe 31 31
16. Deportivo Alaves 31 27
17. Huesca 31 27
18. Real Valladolid 30 27
19. Elche 31 26
20. Eibar 31 23