Harcama Genelgesi

Harcama Genelgesi

2020 Yılı Harcamaları ve Bütçe Uygulamaları Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No:1) Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayınlandı.

2020 YILI HARCAMALARI VE BÜTÇE UYGULAMALARI HAKKINDA MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA GENELGESİ

(Sıra No: 1)

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince; harcamaların kamu finansman dengesi de dikkate alınarak gerçekleştirilmesi, gelir ve giderlerin hesaplara alınmasında sağlanan standardın korunması ve bütçe işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi bakımından aşağıdaki esaslara uyulacaktır.

A- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ödeneklerin kullanımına ilişkin esasları düzenleyen 20 nci maddesi gereğince kamu idarelerince hazırlanacak ayrıntılı harcama ve finansman programları yürürlüğe konuluncaya kadar 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde yer alan ödenekler aşağıdaki esaslar dahilinde kullanılacaktır.

1) Başkanlığımızca serbest bırakılan/bloke tutulan ödenekler hariç olmak üzere, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinde yer alan ödeneklerden;

a) 01- Personel Giderlerinin yüzde 15'i,

b) 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin yüzde 15'i,

c) 03- Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin yüzde 8'i,

d) 04- Faiz Giderlerinin yüzde 20'si,

e) 05-Cari Transferlerin yüzde 8'i,

f) 06.4- Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmalarının yüzde 15'i serbest bırakılarak e-bütçe sisteminde kullanıma açılmıştır.

2) Önceki yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da söz konusu harcamalar, serbest bırakılan ödenekler dahilinde ödenek gönderme belgesi düzenlemek suretiyle gerçekleştirilecektir.

3) 01-Personel Giderleri ve 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodlarından yapılacak harcamalar ile ilgili mevzuatı gereğince ödenek gönderme belgesi aranmaksızın ödeme yapılabilecek haller dışında ödenek gönderme belgesi olmaksızın kesinlikle harcama yapılmayacaktır.

4) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, harcamalarını bütçe ödenekleri dahilinde gelir gerçekleşmeleri ve finansman imkanları ölçüsünde gerçekleştireceklerdir.

B- Bütçe gelir ve giderlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak ilgili dördüncü düzey ekonomik kodların belirlenmesinde, Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber açıklamaları esas alınacaktır. Yeni ekonomik kod tanımlanması ya da kod açıklamalarında değişiklik yapılması halinde, idarelere gerekli duyurular Başkanlığımız web adresinden yapılacaktır.

C- Bütçe işlemlerine ilişkin olarak yeni esas ve usuller belirleninceye kadar söz konusu işlemler, (2) Sıra No'lu 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Gereğini önemle arz/rica ederim 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.