Engellilere Uygulanan Vergi İndirimleri!

Engellilere Uygulanan Vergi İndirimleri!

Kamuajans.com - Devlet memurlarının, bakmakla yükümlü oldukları kişilerin (eş, anne, baba ve yaşına bakılmaksızın çocuklar) ya da kendilerinin çalışma gücünün belli oranlarda kaybedilmesi durumunda, aylık ücretlerinin ödenmesinde engelli indiriminden yararlanmaktadırlar.

Kamuajans.com - Ancak, engelli indiriminin aylık net maaşa etkisi, ilgili personelin; aylık gelir matrahı miktarına, bulunduğu gelir vergisi dilimine ve yararlandığı asgari geçim indirimi miktarına göre değiştiğinden, engelli indirimi miktarlarının yükselmesi, bu indirimden yararlanan bazı memurların aylık net maaşını hiç etkilemeyecek, yüksek maaş alan bazı memurların maaşında ise bir miktar artışa neden olacak.

<br />

<strong>Engelli indiriminin 2016 yılı miktarları</strong>

<br />

Engel derecelerine göre, çalışanların gelir vergisi matrahına esas ücretleri üzerinden belirli miktarlarda engelli indirimi yapılmaktadır. Engelli indiriminin miktarları 2016 yılı için;

<br />

*3 üncü derece (%40 - %59) engel halinde, 200 TL’den 210 TL’ye , 

<br />

*2 inci derece (%60 - %79) engel halimde, 440 TL’den 460 TL’ye, 

<br />

*1 inci derece (%80 ve daha yukarı) engel halinde, 880 TL’den 900 TL’ye yükseltildi.

<br />

<strong>ÖZEL SEKTÖRDE DURUM NE?<br />

</strong><br type="_moz" />

<strong>Özel sektörde işçi olarak çalışan engellilere uygulanan vergi indirimleri</strong>

<br />

yıllara göre

1. derece %80 ve üzeri

2. derece %60 ile 79 arası

3. derece %40 ile 59 arası

2016

900 TL

460 TL

210 TL

2015

880 TL

440 TL

200 TL

2013

800 TL

400 TL

190 TL

2012

770 TL

380 TL

180 TL

2011

700 TL

350 TL

170 TL

2010

680 TL

330 TL

160 TL

2009

670 TL

330 TL

160 TL

2008

600 TL

300 TL

150 TL

2007

570 YTL

280 YTL

140 YTL

2006

530 YTL

265 YTL

133 YTL

2005

480 YTL

240 YTL

120 YTL

2004

440.000.000

220.000.000

110.000.000

2003

360.000.000

180.000.000

90.000.000

<br />

Engelli hizmet erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabında uygulama: Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu'nca tespit edilen çalışma gücü kayıp oranının asgari; olarak hesaplanan sakatlık indirimi, çalışanın ücret matrahından indirilmektedir. Sakatlık indiriminden yararlanacak birden fazla kişinin bulunması halinde, bu rakamlar, her biri için ayrı ayrı belirlenerek, indirim uygulanmasında toplu olarak dikkate alınmaktadır.

<br />

<strong>Kamuda çalışan engellilere uygulanan vergi indirimi</strong>

<br />

Emekli Sandığı'na bağlı çalışanlar için yıllık:

Birinci derece sakat olanlarda 907 TL

İkinci derece sakat olanlarda 453 TL

Üçüncü derece sakat olanlarda 226 TL

Hizmet erbarının kalkınmada öncelikli yörede bulunulması halinde bu tutarlar sırasıyla:

Birinci derece sakat olanlarda 1.209 TL

İkinci derece sakat olanlarda 604 TL

Üçüncü derece sakat olanlarda 302 TL<br />

<br type="_moz" />

Bu tutarlar yukarıda belirtilen hizmet erbabı için yıllık gelir vergisi matrahlarından indirilecek rakamları oluşturmaktadır.

<br />

<strong>Kendi işini kuran engellilere sağlanan kolaylıklar</strong>

<br />

<strong>Normal yörede faaliyette bulunulması halinde:<br />

</strong><br type="_moz" />

Birinci derece engelli serbest meslek erbabında: 707 TL

İkinci derece engelli serbest meslek erbabında: 453 TL

Üçüncü derece engelli serbest meslek erbabında: 226 TL

Kalkınmada öncelikli yörede faaliyette bulunulması halinde;

Birinci derece engelli serbest meslek erbabında:1.209 TL

İkinci derece engelli serbest meslek erbabında: 604 TL

Üçüncü derece engelli serbest meslek erbabında: 302 TL<br />

<br type="_moz" />

Kendi işini kuran serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunması halinde durumuna göre, yukarıdaki rakamlara ilave olarak ayrıca özürlü kişi sayısı kadar hesaplanan miktar, bu mükelleflerin yıllık gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılacaktır.<br />

<a href="http://www.engellilersitesi.com/"><br />

engellilersitesi.com</a>

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.