Proje Okullarıyla İlgili Yeni Gelişme

Proje Okullarıyla İlgili Yeni Gelişme

KamuAjans.Com- Eğitim Sen Proje okullarının belirlenmesi ve bu okullara yönetici ve öğretmen atama ve görevlendirmelerinde Milli Eğitim Bakanı’na sınırları belli olmayan, herhangi bir ölçüte dayanmayan geniş yetkiler verilmesini içeren hukuksuz uygulamalara son verilmesi ve yaşanan mağduriyetlerin en kısa sürede sona erdirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı yazdı.

Kkamuajans.com - Eğitim Sen 2015 Haziran ayında yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Doğrudan Merkez Teşkilatına Bağlı Kurumlara Yönetici Görevlendirilmesine ve Öğretmen Atamasına İlişkin Yönergeye Danıştay'da dava açmıştı. Buna gerekçe olarak da yönetici görevlendirmelerindeki eksik koşulların olması ve öğretmen atamalarındaki eksiklikler idi. 

    Eğitim Sen Proje okullarının belirlenmesi ve bu okullara yönetici ve öğretmen atama ve görevlendirmelerinde Milli Eğitim Bakanı’na sınırları belli olmayan, herhangi bir ölçüte dayanmayan geniş yetkiler verildiğini iddia ederek, Danıştay İdare Kurulunun durumu Anayasa’ya aykırı bularak Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğunu, MEB'in de hatadan dönerek proje okullarında yaşanan hukuksuz uygulamaları sonlandırılmasını istedi.

Bu amaçla MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Başvuruda bulunan Eğitim Sen mağduriyetlerin son bulmasını isteyen yazısını bakanlığa gönderdi. 

Eğitim Sen'in MEB'e gönderdiği yazı;

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Milli Eğitim Bakanlığı’nca, 2015 yılı Haziran ayında Milli Eğitim Bakanlığı Doğrudan Merkez Teşkilatına Bağlı Kurumlara Yönetici Görevlendirilmesine ve Öğretmen Atamasına İlişkin Yönerge yayımlanmıştı. Yönergede, yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel ve özel koşullar ile duyuru ve başvuru koşullarına yer verilmemiş, yine öğretmen atamalarında duyuruya yer verilmemiştir. Ayrıca Yönergenin geçici 1. Maddesinde yer alan “(1) Bu kurumlarda halen görev yapan yönetici ve öğretmenler, bu yönergenin 6 ncı ve 7 nci maddeleri kapsamında görevlendirme/atama yapılmasından itibaren durumlarına uygun eğitim kurumlarına görevlendirilir/atanır” hükmü uyarınca da öğretmen ve yöneticilerin görevden alınmasının yolu açılmıştır.

Yönergede yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel ve özel koşullar ile duyuru ve başvuru koşullarına yer verilmediğini yine öğretmen atamalarında duyuruya yer verilmediğini, Yönergenin geçici 1. maddesi uyarınca bu kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin tamamının başka kurum ve okullara atanmasının yoluaçıldığından, iptali istemiyle sendikamız tarafından bir dava açılmış, Danıştay İkinci Dairesi E.2016/1125 sayılı kararla yürütmenin durdurulması isteğimizin reddine karar vermiştir. Danıştay İkinci Dairesi’nin bu kararına, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na başvurularak itiraz edilmiştir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yönergenin dayanağını oluşturan 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37. Maddesine 6528 sayılı Kanunla eklenen 9 ve 10. fıkralarının Anayasa’ya aykırı olduğu görüşüne varmış ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur.

Kararda özetle,652 sayılı KHK’da yapılan değişiklikle Bakana, doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumları belirleme ve bu kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri konusunda sınırları belli olmayan, herhangi bir ölçüte dayanmayan çok geniş bir yetki verildiği, yine bu kurumlara yapılacak atamalarda ve görevlendirmelerde 652 sayılı KHK, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatın sınavlar ve atamaya ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağı kuralına yer verilerek Milli Eğitim Bakanı’na tanınan yetkinin genel ve sınırlarının belirsiz olduğunun açıkça vurgulandığı, bu şekilde Yasama organı tarafından, temel ilkeleri koyulmadan, çerçevesi çizilmeden, sınırsız, belirsiz, geniş bir alanı düzenleme yetkisinin yürütme organının bir parçası olan Milli Eğitim Bakanı’na bırakılmasının, “memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödeneklerinin ve diğer özlük haklarının kanunla düzenlenmesi” gerektiğini öngören Anayasa’nın 128. maddesine, yasama yetkisinin devredilemeyeceğine ilişkin Anayasa’nın 7. maddesine, sonuç olarak Anayasa’nın 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine açıkça aykırı olduğu vurgulanmıştır.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, proje okullarının belirlenmesi ve bu okullara yönetici ve öğretmen atama ve görevlendirmelerinde Milli Eğitim Bakanı’na sınırları belli olmayan, herhangi bir ölçüte dayanmayan geniş yetkiler verilmesini Anayasa’ya aykırı bularak Anayasa Mahkemesi’ne başvurması, proje okullarında yaşanan hukuksuz uygulamaların yüksek yargı tarafından iptal edilmesini ihtimalini güçlendirmektedir. Anayasa Mahkemesi’nin olası kararı beklenmeden, proje okullarında yaşanan hukuksuz uygulamaların derhal durdurulmasını, yaşanan mağduriyetlerin en kısa sürede sona erdirilmesini talep ediyoruz. 

Mesut FIRAT

Genel Sekreter 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.