Hava Durumu

Norm fazlası öğretmenlerin dikkatine! Beklenen açıklama geldi!

Norm fazlası öğretmenler ve yer değiştirmek isteyenler için Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı.

Haber Giriş Tarihi: 05.11.2022 10:29
Haber Güncellenme Tarihi: 05.11.2022 12:29
https://www.kamuajans.com/
Norm fazlası öğretmenlerin dikkatine! Beklenen açıklama geldi!

Öğretmenlerin norm fazlası olmaları sıklıkla olmasada rastlanır bir durum. Norm fazlası olmak Öğrenci sayısından fazla öğretmen bulunması durumunda fazla öğretmen olarak adlandırılmaktadır. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü norm fazlası olan, yer değiştirmek isteyen öğretmenler için başvuru tarihlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 14/29 Kasım tarihleri arasında öğretmenler başvuru yapabilecekler.

NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENLERİN BAŞVURU VE YER DEĞİŞTİRME
İŞLEMLERİYLE İLGİLİ DUYURU

a) MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
b) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm
Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.
c) MEB Personel Genel Müdürlüğünün 19/09/2016 tarih, 9853896 sayılı ve 2016/19 sayılı
Genelgesi.
d) MEB Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararı.
e) MEB Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği.
f) MEB Din Öğrt. Gen. Müd.’nün 15/04/2021 tarihli ve 24275340 sayılı yazısı.
Bu kılavuz Ankara ilindeki norm kadro fazlası öğretmenlerin başvuru ve atanma
işlemlerini kapsamaktadır.

1. İlçeniz okul/kurum müdürlüklerince; okul/kurumlarına yeni başlayan veya ayrılan
öğretmenlerin başlama ve ayrılma işlemleri MEBBİS Modülü üzerinden
tamamlanacaktır.
2. İlçeniz okul/kurum müdürlüklerince; Müdürlüğümüz bilişim sistemleri sayfasından
(http://ankara.meb.gov.tr/ankbis), kadrosu okul/kurumda bulunan öğretmenlerin
bilgilerinin güncellenmesi tamamlanacaktır.
3. İlçeniz okul/kurum müdürlüklerince; kadrosu okul/kurumda bulunan öğretmenlerden
norm kadro fazlası olanlar tespit edilerek, Müdürlüğümüz bilişim sistemleri sayfasına
(http://ankara.meb.gov.tr/ankbis) norm fazlası oldukları işlenecektir.
Okulunda/kurumunda norm kadro fazlası öğretmeni bulunmayan Okul Müdürleri
ANKBİS’de “Okulumuzda/Kurumumuzda Norm Kadro Fazlası Öğretmen Yoktur”
kutucuğunu işaretleyerek, onaylama yapacaklardır.
Kadrosu ilçe milli eğitim müdürlüklerinde olan norm kadro fazlası öğretmenlerin
işlenmesi ve başvurularının onay süreci ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.
4. Aylıksız izinde bulunan öğretmenlerden; norm kadro fazlası olan öğretmenler sisteme
dahil edilecektir. Söz konusu öğretmenlerin başvurularını yapabilmeleri için tebliğ
işlemi ile ilgili tüm sorumluluk okul/kurum müdürlüklerine aittir.
5. Bakanlık görevlendirmesi ile veya eşinin görevi nedeniyle yurt dışına çıkmış ve bu
sebeple aylıksız izin kullandığından dolayı kadrosu ilçe milli eğitim müdürlüklerine
aktarılmış olan norm kadro fazlası öğretmenler sisteme dahil edilmeyecektir. (Atanması
halinde; ilişik kesme ve göreve başlama dönemi olan, çalışma takviminde belirtilen
süreler arasında aylıksız iznini sonlandırıp, göreve başlayacağını beyan ettiği takdirde
sisteme dahil edilecektir.)
6. Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanmasında; 1. aşama başvuruların son günü
olan 18/11/2022 tarihi esas alınacaktır. Öğretmenler MEBBİS Modülünde bulunan
kişisel bilgilerinin (hizmet puanı, zorunlu hizmet durumu, göreve başlama ve ayrılış
işlemleri) doğruluğundan bizzat kendileri sorumlu olup; varsa hataların en geç
11/11/2022 tarihi mesai bitimine kadar okul/kurum müdürlüklerince düzeltilmesinin
sağlanması ve bilgi girişinin yeniden yapılmasını sağlayacaktır. 

7. Norm Kadro fazlası olan öğretmenlerden kendisi engelli olanlar (en az %40 oranında)
ile bakmakla yükümlü oldukları (çocuk, eş, anne, baba, kardeş) yakınlarının ağır engelli
raporu olanlar norm kadro fazlası olarak belirlenebileceklerdir.
8. Norm Kadro fazlası olan öğretmenlerden; terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit
olan veya çalışamayacak derecede malul olan yada malul olup da çalışabilir durumda
olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları
ile anne, baba ve kardeşleri norm kadro fazlası olarak belirlenebileceklerdir.
9. Norm Kadro fazlası olan öğretmenlerden; askerlik sebebiyle ücretsiz izinde olanlar
norm fazlası olarak belirlenebileceklerdir.
10. Okul/kurum müdürlüğünce norm kadro fazlası olarak Müdürlüğümüz bilişim sistemleri
sayfasına (http://ankara.meb.gov.tr/ankbis) norm kadro fazlası olarak işlenen
öğretmenler için ilçe milli eğitim müdürlüğünce yapılacak onay işleminden sonra,
“norm kadro fazlası olduğu” öğretmene imza karşılığında tebliğ edilecek (07/11/2022 –
11/11/2022 tarihleri arasında) ve istenildiğinde gönderilmek üzere okul/kurumda
muhafaza edilecektir.
11. Okul/kurumlarca Müdürlüğümüz bilişim sistemleri sayfasına
(http://ankara.meb.gov.tr/ankbis) norm kadro fazlası olarak işlenen personel listesinde
1. aşama başvuru işlemlerinin bittiği 18/11/2022 tarihinden sonra değişiklik
yapılmayacaktır. Belirtilen tarihten sonra listede değişiklik yapılması ile ilgili talepler
dikkate alınmayacaktır. Bu konudaki tüm sorumluluk okul/kurum
müdürlüklerindedir.

12. İlimiz dâhilindeki eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyaçları MEBBİS Kontenjan
Modülünden belirlenerek, çalışma takviminde belirtilen tercih dönemlerinde “ANKBİS
– Kişisel İşlemler – Norm Kadro Fazlası Atama Başvurusu” sekmesinden
öğretmenlerimizin tercihlerine yansıtılacak olup, öğretmenlerimiz bu modüle kişisel
ANKBİS şifreleri ile giriş yaparak tercihlerini elektronik ortamda yapacaktır.
13. Öğretmenler, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını veya reddedildiğini ANKBİS
modülünden takip edecekler ve varsa eksiklikleri süresi içinde düzelttirip yeniden
başvuru yapabileceklerdir. (Başvuruların ANKBİS modülü üzerinden yapılmasından
sonra sırasıyla kurum ve ilçe milli eğitim müdürlüğünce onaylanıp onaylanmadığının
takibinin öğretmenler tarafından yapılması gerekmektedir.)
14. İlgi (a) Yönetmeliğin 50. maddesinin (2) fıkrasında; “Sağlık durumu hariç olmak üzere,
haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına
değiştirilenler daha önce görev yaptıkları il’e, il içinde değiştirilenler daha önce görev
yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim
kurumuna aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamaz” hükmü gereği,
başvuruda bulunan öğretmenlerin kadrosunun bulunduğu okul/kurum
müdürlüklerinin yapacağı onay işlemlerinde bu hükmün dikkate alınması
gerekmektedir. 

15. Zorunlu hizmet yükümlülüğüne tabi olup, kadrosu zorunlu hizmet kapsamındaki
okul/kurumlarda bulunan öğretmenler; zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülmeyen
hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanmak için başvuruda bulunamazlar.
16. Zorunlu hizmet yükümlülüğüne tabi olup erteletmemiş olan öğretmenlerimiz,
kadroları zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülmeyen hizmet alanlarında olsa dahi
zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülmeyen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına
atanmak için başvuruda bulunamazlar. Bu öğretmenlerimize zorunlu hizmet
bölgesindeki okullar tercih olarak açılacaktır.
17. Zorunlu hizmet yükümlülüğüne tabi olup, ancak; çeşitli nedenlerle erteletmiş olan
öğretmenlerimiz; zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülmeyen hizmet alanlarındaki
eğitim kurumlarına atanmak için başvuru yapabileceklerdir.
18. Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme süreci iki aşamalı olarak
gerçekleştirilecek olup;
a) 1.Aşamada; Öğretmenler öncelikle kadrosunun bulunduğu ilçe içerisindeki
ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarından en fazla 40 eğitim kurumunu tercih
edebileceklerdir.
b) 2.Aşamada; Birinci aşamada atanamayan öğretmenler ile başvuruda
bulunmayan/bulunamayan öğretmenler, il içinde ihtiyaç olan eğitim
kurumlarından en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir.
19. Atamalar, Valiliğimizce (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) hizmet puanı üstünlüğüne göre
yapılacak olup, hizmet puanlarının hesaplanmasında 1. aşama başvuruların son günü
olan 18/11/2022 tarihi esas alınacaktır. Hizmet puanı eşit olan öğretmenlerden göreve
ilk başlayana öncelik verilecektir.
20. Norm açığı olarak ilan edilen eğitim kurumlarına, norm kadro fazlası öğretmen ataması
takvimi içerisinde yargı kararı, soruşturma, müdür yardımcısı istifası nedeniyle atama,
bakanlık ataması, atama iptali vs. nedenlerle atama yapılması durumunda bu eğitim
kurumlarına atama yapılmayacaktır.
21. Kadrosu proje okullarında bulunan norm kadro fazlası öğretmenler hakkında ilgi (e)
Yönetmelikte açık bir hüküm bulunmaması sebebiyle; bu gibi durumlarda ilgi (a)
Yönetmeliğe göre işlem tesis edilmesi gerektiği ilgi (f) yazıda belirtildiğinden; kadrosu
proje okullarında bulunan norm kadro fazlası öğretmenler sisteme dahil edilecektir.
22. Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinin ilgi (d) Karara uygun olarak tercihte
bulunmaları gerekmektedir. Başvuruda bulunan öğretmenlerin kadrosunun
bulunduğu okul/kurum müdürlüklerinin yapacağı onay işlemlerinde bu hususa
dikkat etmeleri gerekmektedir.
23. Spor Liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel
sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına
göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten
itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını
tercih edebileceklerdir. Başvuruda bulunan öğretmenlerin kadrosunun bulunduğu
okul/kurum müdürlüklerinin yapacağı onay işlemlerinde bu hususa dikkat
etmeleri gerekmektedir. 

24. Gerekli şartları taşımadan, asılsız ve gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle yapılan başvurular
geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile çalışma
takviminde belirtilen iş ve işlemleri tam ve zamanında yapmayan okul ve ilçe
yöneticileri müteselsilen sorumludur.
25. Norm kadro fazlası olan öğretmenlerden ataması yapılanların atamaları iptal
edilmeyecektir. Öğretmenlerimizin tercihlerini kullanırken bu hususu göz önünde
bulundurmaları gerekmektedir.
26. Norm kadro fazlası olup, görev yaptığı ilçede ve il genelinde alanında kontenjan
bulunmayan öğretmenler, kendi okul/ kurumlarında görev yapmaya devam
edeceklerdir.
27. Okul/kurumlarda yönetici olarak görev yapmakta iken; yöneticilikten istifa edip alanı
ile ilgili öğretmen olarak atanmayı talep eden yöneticilerin istifa dilekçelerine;
07/11/2022 – 29/11/2022 tarihleri arasında işlem yapılmayarak, süreç tamamlandıktan
sonra değerlendirmeye alınacaktır.
28. Okul/kurum Müdürünce “Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Başvuru ve Yer
Değiştirme İşlemleriyle İlgili Duyuru” metni okul/kurumda görev yapan norm kadro
fazlası öğretmenlere imza karşılığında duyurularak, istenildiğinde ibraz etmek üzere
okul/kurumda muhafaza edilecektir.
29. Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri ile ilgili yaşanan
tereddütlerin giderilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Personel Şube
Müdürlüğü’nün aşağıda belirtilen iletişim yolları ile irtibata geçilebilecektir.
BAŞVURUDA YAPILACAK İŞLEMLER
Öğretmenler aşağıdaki çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde;
1. Müdürlüğümüz bilişim sistemleri sayfasından (http://ankara.meb.gov.tr/ankbis)
okul/kurum müdürlüğünün temin edeceği kullanıcı adı ve şifre ile
http://ankara.meb.gov.tr/ankbis adresine giriş yaparak “ANKBİS – Kişisel İşlemler –
Norm Kadro Fazlası Atama Başvurusu” sekmesinde tercihlerini elektronik ortamda
yapacaktır.
ANKBİS şifresi bulunmayan okul/kurum müdürleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
MEBBİS Yöneticisinden, Öğretmenlerimiz ise okul/kurum müdürlüğünden şifrelerini
temin edebileceklerdir.
2. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra ANKBİS’den alınan 3 suret rapor çıktısı
sırasıyla, öğretmen-okul/kurum müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından
onaylanıp, imzalanacak ve bir suret öğretmen tarafından, bir suret okul/kurum
müdürlüğünce ve bir suret de ilçe milli eğitim müdürlüğünce muhafaza edilecektir.
İstenildiğinde ilçe milli eğitim müdürlüklerince bu belge il milli eğitim müdürlüğüne
gönderilecektir.
2022 YILI NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLER ÇALIŞMA TAKVİMİ

rrr-1

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar

Bunlar da ilginizi çekebilir

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.