MEB'den Özel Hesaplar Konulu Yazı

MEB'den Özel Hesaplar Konulu Yazı

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 10903426-841.99-E.5639001 sayılı Özel Hesaplar konulu 17 Mart 2020 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Sayıştay Başkanlığınca Milli Eğitim Bakanlığı 2017 yılı hesapları üzerine hazırlanan 2017 yılı Denetim Raporunda; il ve ilçe müdürlükleri ile diğer çeşitli birimleri adına yetkisiz kişilerce bankalarda çok sayıda hesap açıldığı, kamu gelir ve giderlerinin bir bölümünün bütçe ile ilişkilendirilmeksizin ve kurumun muhasebe ve mali yönetim sistemine dahil edilmeksizin bu hesaplarda izlendiği ve Bakanlığın mali tablolarında bu gelir ve giderlere yer verilmediği tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, hiçbir yasal ve idari düzenlemeye tabi olmaksızın yönetilen bu tür hesaplara ilişkin olarak Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığınca oluşturulan ilgi sayılı İnceleme Raporunda ilgili özel hesapların ''Kamu İdarelerine Ait Özel Hesaplara İlişkin İşlemlerin Muhasebeleştirilmesine Dair Yönetmelik'' hükümlerine uygun olarak muhasebeleştirilmesi ve yasal dayanağı olmayan özel hesapların kapatılması veya açılmaması için gerçekleştirilecek tüm idari iş ve işlemler belirtilmiştir.

Bu kapsamda;

Okul Aile Birliği Yönetmeliklerine göre oluşturulan "Kantin Hesabı" Protokole dayalı olarak oluşturulan ÖSYM Hesabı, MEB Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliğine göre oluşturulan SRC Hesabı, MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi çerçevesinde oluşturulan Çocuk Kulüpleri Hesabı, Karayılları Trafik Kanunu ve 5580 sayılı Kanuna dayalı olarak çıkarılan İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları İle İlgili Yönerge doğrultusunda kullanılan İş Makineleri SRC Hesabı, 2007/21 sayılı Genlge doğrultusunda çıkarılan Promosyon Hesabı, Özel Yabancı Dil, Mesleki ve Teknik Kursları Bitirme Sınavları ve Kurslarda Uyulacak Esaslar Kapsamında oluşturulan Özel Öğretim Kursları Hesaplarının muhasebeleştirilmesi, bu hesapların derhal kapatılarak bakilerinin ilgisine göre bütçeye gelir kaydedilmesi istendi.

Gönderilen resmi yazıda; 5018 sayılı Kanuna ekli I sayılı cetvelde yer alan Bakanlığımızın gelir, gider, tahsilat, ödeme, nakit planlaması ve borç yönetiminin hazine birliğini sağlayacak şekilde yürütülmesi gerektiğinden dolayı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri adına bankalarda açılmış veya açılacak olan özel hesaplara ilişkin olarak;

- Kamu İdarelerine Ait Özel Hesaplara İlişkin İşlemlerin Muhasebeleştirilmesine Dair Yönetmeliğin esas ve usullerine göre idari işlemlerin tesis edilmesi,

- İlgili İnceleme Raporunda özel hesaplara ilişkin Ek'de maddeler halinde belirtilen tespitler kapsamındaki idari iş ve işlemlerin il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından ivedilikle gerçekleştirilmesi,

- Özel Öğretim Kurumları hariç olmak üzere, Bakanlığımıza bağlı her tür ve derecedeki okul ve kurumlar adına tüm bankalarda açık bulunan hesapların bağlı bulundukları milli eğitim müdürlüklerince tespit edilmesi, yasal dayanağı bulunmayan hesapların kapatılarak hazineye gelir kaydedilmesi, il milli eğitim müdürlükleri tarafından düzenlenecek bağlı okul ve kurumların kapatılan hesaplarına ait bilgileri içeren raporların (ilçe milli eğitim müdürlüklerine ait raporlar dahil) 25.05.2020 tarihine kadar Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, Sayıştay Denetim Raporu ve Teftiş Kurulu Başkanlığının İnceleme Raporunda belirtilen tespitler doğrultusunda, yasal dayanağı bulunmayan özel hesapların yürürlükte bulunan mali mevzuat hükümleri kapsamında amacına uygun kullanımının sağlanabilmesi için müdürlüğünüzce gerçekleştirilecek tüm idari iş ve işlemlerde azami özenin gösterilmesi gerekmektedir.'' denilmiştir. 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.