Hava Durumu

MEB, Ücretli Öğretmenlikle İlgili Yazı Yayımladı

Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9’uncu maddesinde; Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde derslere girebilecek ücretli öğretmenler için 10 maddelik kriterleri yayımladı.

Haber Giriş Tarihi: 02.11.2021 18:58
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2021 20:58
https://www.kamuajans.com/
MEB, Ücretli Öğretmenlikle İlgili Yazı Yayımladı

MEB Personnel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yazıda, "Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;

a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,

2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumları ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir." deniyor.

Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirlenen şartlar şunlar:

1- Anılan Kararın 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendikapsamında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirileceklerde sırasıyla:

a) Mezuniyeti, görevlendirileceği alanın öğretmen atamasına kaynak teşkil eden yükseköğretimprogramları arasında yer alanlara,

b) Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programı mezunlarından, görevlendirileceğialan dışındaki programlardan mezun olup yan alanı görevlendirileceği alana uygun olanlara,

c) Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programı mezunlarından, görevlendirileceğialan dışındaki programlardan mezun olup mezuniyeti görevlendirileceği alana yakınlık gösterenlere,

ç) Mezuniyeti görevlendirileceği alana yakınlık gösterenlerden başlamak üzere diğeryükseköğretim pogramı mezunlarına,öncelik verilecektir.

2- Birinci madde kapsamında yapılacak görevlendirmelerde, Talim ve Terbiye Kurulunun"Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları"na ilişkin Kurul Kararında belirtilen öncelikdurumları dikkate alınacaktır.

3- Ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilecekler e-Devlet sistemi üzerindenbaşvuranlar arasından belirlenecektir. Öğretim yılı içerisinde çeşitli nedenlerle ihtiyaç oluşması hâlindebu kapsamda görevlendirme yapılabilecektir.

4- Bir alana birden fazla aynı nitelikleri taşıyanların başvuruları hâlinde sırasıyla; bir öncekiöğretim yılında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilen, Kamu Personel SeçmeSınavı puanı yüksek olan, diploma notu yüksek olan tercih edilecek; eşitliğin devamı hâlindegörevlendirilecek aday kura ile belirlenecektir.

5- Emekliler, yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla ek ders ücreti karşılığında ders okutmaküzere görevlendirilebilecektir.

6- Bu kapsamda görevlendirilecekler, göreve başlamadan en az bir gün önce sosyal güvenlikkurumuna bildirilecektir.

7- Bu kapsamda görevlendirilenlerin ücretleri, zorunlu haller dışında görev yaptıkları ayı takipeden ayın en geç ilk beş iş günü içerisinde ödenecek; sosyal güvenlik primi kesintileri ilgili mevzuatıdoğrultusunda aksatılmadan yapılacaktır.

8- Aynı belediye sınırları içinde alanlarında aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders görevisaatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler, ek ders ücreti karşılığında ders okutanlaraverilmeyecektir.

9- Ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yetkisi il/ilçe millî eğitimmüdürlüklerinde olup sorunlar mahallinde çözülecektir.

10- Anılan Kararın 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendikapsamında usta öğretici olarak görevlendirileceklerde; yukarıda belirtilen hususlardan bağımsız olarak

Bunlar da ilginizi çekebilir

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.