MEB 2021/COVID-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul ve Esaslar

Kamuajans.com - Milli Eğitim Bakanlığı 2021/COVID-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul ve Esaslara ilişkin detaylar belli oldu.

EĞİTİM PERSONELİ 14.04.2021, 16:25 14.04.2021, 16:37
MEB 2021/COVID-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul ve Esaslar

Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında görev yapan personeli kapsayan, 14.04.2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 13.04.2021 tarihli ve 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine dayanılarak hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı 2021/COVID-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul ve Esaslar yayınlandı.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

2021/COVID-19 KAPSAMINDA ESNEK ÇALIŞMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esaslar, Covid-19 salgını yayılımının en aza indirilmesi ve Bakanlığımız personelinin sağlığının korunması için Bakanlık hizmetlerinin kesintiye uğratılmadan asgari personelle esnek çalışma yöntemleriyle yürütülmesi bakımından, dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma ve idari izinlere ilişkin hususların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında görev yapan personeli kapsar.

(2) Bu Usul ve Esaslar, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunan yöneticiler hariç olmak üzere, yönetici pozisyonunda görev yapanlar hakkında uygulanmaz. Ancak üst yönetici, gerekli durumlarda alt yönetici pozisyonlarında görev yapanlar hakkında gerekli tedbirleri alır. 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, 14.04.2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 13.04.2021 tarihli ve 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-  (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c) Birim amiri: Millî Eğitim Bakanlığının merkez teşkilatında görev yapan hizmet biriminin genel müdürünü veya başkanını,

ç) Covid-19: Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen salgını,

d) Dönüşümlü çalışma: Birimlerde ve alt birimlerde yürütülen hizmetlerin zafiyete uğratılmadan asgari personel ile yerine getirilmesini ve bir kısım personelin dönüşümlü olarak idari izinli sayılmasını, 

e) Eğitim kurumu müdürü: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren eğitim kurumlarının müdürünü,

f) Esnek çalışma: Dönüşümlü ya da uzaktan çalışmayı,

g) Millî eğitim müdürlüğü: İl/ilçe millî eğitim müdürlüğünü,

ğ) Millî eğitim müdürü:  İl/ilçe millî eğitim müdürünü,

h) Uzaktan çalışma: Bakanlık personelinin Covid-19 salgını süresince ikamet noktasından Bakanlık hizmetlerini yerine getirmek adına bilişim ve iletişim sistemleri vasıtasıyla çalışmasını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Dönüşümlü Çalışma, Uzaktan Çalışma ve İdari İzinlere İlişkin Hükümler

Dönüşümlü çalışma 

MADDE 5- (1) Bakanlık hizmetleri, 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre ve bu konuda başkaca bir düzenleme yapılıncaya kadar asgari personel ile dönüşümlü olarak yürütülür. Dönüşümlü çalışma planı, konu hakkında diğer genelgeler ve düzenleyici işlemler dikkate alınarak Bakanlığın merkez teşkilatında birim amirinin koordinesinde daire başkanı tarafından; illerde ve ilçelerde valilik/kaymakamlık koordinesinde il/ilçe millî eğitim müdürü tarafından belirlenir.

(2) Belirlenen dönüşümlü çalışma programı, ilgili personele iletişim ve bilişim kanalları yoluyla iletilir. 

(3) Dönüşümlü çalışma kapsamında idari izinli sayılan personel, görev mahalli dışına çıkmasını gerektiren mücbir bir sebebin ortaya çıkması hâlinde, genel hükümlere göre yıllık izin veya mazeret izninden yararlandırılabilir.

(4) Merkez teşkilatında Bakan, bakan yardımcıları ve bağlı birim amirleri hakkında; bakan yardımcıları, bağlı birim amirleri hakkında; birim amirleri, daire başkanları hakkında gerekli tedbirleri alabilir.

Uzaktan çalışma 

MADDE 6- (1) Uzaktan çalışma ile ilgili olarak kullanılacak iletişim ve bilişim kanalları belirlenerek personele bildirilir. Uzaktan çalışma kapsamındaki personel, gerekli iletişim ve bilişim kanallarını sürekli açık tutmakla yükümlüdür. 

(2) Uzaktan çalışma yönteminin uygulanmasında, bilişim güvenliğine ilişkin olarak ilgili mevzuatında öngörülen her türlü tedbir ilgili birim tarafından alınır ve personel tarafından uygulanır. Uzaktan çalışmaya ilişkin bilişim ve iletişim engelleri, ilgili birim veya birimler tarafından bilişim güvenliği önlemleri de dikkate alınarak kesintiye uğratılmadan ve uzaktan çalışmaya elverişli olarak yeniden düzenlenir. 

(3) Covid-19 salgını nedeniyle idari izinli sayılan personel, ilgili birim tarafından gerekli tedbirler alınarak uzaktan çalışma yöntemiyle çalıştırılabilir.

(4) Ulusal ve uluslararası düzeyde kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktivitenin gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle video/tele konferans gibi sesli-görüntülü iletişim sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılmasına özen gösterilir.

İdari izin

MADDE 7- (1)Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelden;

Yöneticiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar, 

b) Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızdan alınacak belge) bulunanlar,

c) Hamile personel, gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde,

ç) Süt izni kullananlar,

d) On yaş altı çocuğu bulunan kadın personel,

e) Engelli çalışanlar idari izinli sayılacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulamaya ilişkin diğer hususlar

MADDE 8- (1) Bakanlık personelinin sağlığını korumak amacıyla idari izinli sayılan personelin idari izinli olduğu müddetçe görev mahallerinden mücbir sebepler dışında ayrılmaması esastır. 

(2) Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar, doküman yönetim sistemi, cep telefonu, resmî e-posta adreslerini sürekli kullanabilir ve ulaşılabilir durumda tutmakla yükümlüdür.

(3) Covid-19 salgınına ait herhangi bir semptom taşıdığı sağlık kuruluşları tarafından tespit edilenler ile temaslı personel, Sağlık Bakanlığının açıklamaları çerçevesinde durumları değerlendirilir. 

(4) Bakanlık kadrolarında sağlık, güvenlik ve sivil savunma alanlarında görev yapan personel ile ilgili olarak bu Usul ve Esaslar dışında da tedbirler alınabilir. 

(5) Eşi Covid-19 salgını mücadelesi kapsamında sağlık hizmetlerinde görev alan personelin uzaktan çalışma kapsamında değerlendirilmesi için gerekli tedbirler alınır.

(6) Yurt dışı teşkilatında bulunan personel, bağlı bulunduğu büyükelçilik, başkonsolosluk veya konsolosluk tarafından alınan tedbirlere uymakla yükümlüdür.

(7) Bakanlık personeli, ilgili kamu kurumlarının Covid-19 salgınına yönelik açıklamalarında belirtilen tedbirlere uymakla yükümlüdür.

(8) İdari izin verilenler ile uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamaz.

(9) İdari izin verilenler ile uzaktan veya dönüşümlü çalışanlardan hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar, çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorundadır.

(10) Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanlar, bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılır. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar, hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklan saklıdır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 9- (1)Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 10- (1)Bu Usul ve Esaslar onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- (1)Bu Usul ve Esasları Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yorumlar (0)
13
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 39 81
2. Galatasaray 39 81
3. Fenerbahçe 39 79
4. Trabzonspor 39 68
5. Sivasspor 39 62
6. Hatayspor 39 61
7. Alanyaspor 39 57
8. Karagümrük 39 57
9. Gaziantep FK 39 55
10. Göztepe 39 51
11. Konyaspor 39 49
12. Rizespor 39 48
13. Kasımpaşa 39 46
14. Malatyaspor 39 45
15. Başakşehir 39 45
16. Antalyaspor 39 43
17. Kayserispor 39 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 39 38
20. Gençlerbirliği 39 38
21. Denizlispor 39 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 35 80
2. M. United 35 70
3. Leicester City 36 66
4. Chelsea 36 64
5. West Ham 35 58
6. Liverpool 34 57
7. Tottenham 35 56
8. Arsenal 36 55
9. Everton 34 55
10. Leeds United 35 50
11. Aston Villa 34 48
12. Wolverhampton 35 45
13. Crystal Palace 35 41
14. Southampton 35 40
15. Burnley 35 39
16. Newcastle 35 39
17. Brighton 35 37
18. Fulham 35 27
19. West Bromwich 35 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 36 80
2. Barcelona 36 76
3. Real Madrid 35 75
4. Sevilla 36 74
5. Real Sociedad 36 56
6. Real Betis 35 54
7. Villarreal 35 52
8. Celta de Vigo 36 50
9. Athletic Bilbao 36 46
10. Granada 35 45
11. Osasuna 36 44
12. Cádiz 36 43
13. Levante 36 40
14. Valencia 36 39
15. Deportivo Alaves 36 35
16. Getafe 36 34
17. Huesca 36 33
18. Real Valladolid 35 31
19. Elche 36 30
20. Eibar 35 29