Hava Durumu

Liselerde 1 Haziran Kararları Nasıl Uygulanacak

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü yayımladığı bir yazıyla ortaöğretim kurumlarında yürütülecek uzaktan ve yüz yüze eğitim ile sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş Tarihi: 02.11.2021 18:58
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2021 20:58
https://www.kamuajans.com/
Liselerde 1 Haziran Kararları Nasıl Uygulanacak

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yazıda, ülkemiz genelinde uygulanan Covid-19 Salgını tedbirleri kapsamında Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve 31/05/2021 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yeni kararlar alındığı hatırlatılarak "Ortaöğretim kurumlarında yürütülecek uzaktan ve yüz yüze eğitim ile sınav uygulamalarına ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur." denildi.

"BUNA GÖRE , RESMÎ VE ÖZEL ORTAÖĞRETIM KURUMLARINDA;

1- İlgi (b) yazımızda da belirtilen 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ders kesimi tarihi, 02 Temmuz 2021 olup tüm iş ve işlemler bu tarihe göre yürütülecektir.

2- Mezunlar dâhil 12. sınıflara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları ile özel öğretim kurumlarındaki takviye kursları yüz yüze olarak 25 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecektir.

3- Ortaöğretim kurumlarında, tüm sınıf düzeylerinde eğitim ve öğretim faaliyetleri; 07 Haziran 2021 tarihinden itibaren haftada iki gün yüz yüze, diğer günlerde ise uzaktan eğitim şeklinde yapılacaktır. Yüz

yüze eğitime katılım isteğe bağlı olacak olup eğitim faaliyetleri, gerektiğinde seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla ilgi (c) Kılavuzdaki koşullar doğrultusunda yürütülecektir.

4- Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinde; alan zümre öğretmenler kurulu kararı ile belirlenen uygulama

kazanımları yüz yüze, bilişsel kazanımlar ise uzaktan eğitim yolu ile verilecektir.

5- Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ile bu kademede eğitim verilen özel eğitim sınıflarında 01 Haziran 2021 Salı

gününden itibaren haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılacaktır. Özel eğitim okulları ve özel eğitim sınıflarında öğle arası verilmeyecek olup bir ders saati 30 (otuz) dakika; teneffüsler ise 10 (on) dakika

olacak şekilde günde 6 (altı) ders saati yüz yüze eğitim yapılacaktır. Yüz yüze eğitim dışında kalan ders saatleri ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacaktır. Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim

faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olup devam zorunluluğu aranmayacaktır. Öğretmenler tarafından haftada 5 (beş) gün okulda yüz yüze eğitim verildiği için veli isteğiyle okula devam etmeyen öğrenciye ayrıca canlı ders uygulaması yapılmayacak bu öğrenciler dijital platformlara (EBA TV, mobil uygulama vs.) yönlendirilerek bunlardan yararlanmaları sağlanacaktır. Ancak bir sınıftaki tüm öğrencilerin

velilerinin uzaktan eğitim için dilekçe vermesi halinde o sınıfa uzaktan-canlı ders yapılabilecektir.

6- Evde veya hastanede eğitim hizmetlerinden yararlanan öğrenciler için tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime başlanacaktır. Öğrencilerin evde veya hastanede yüz yüze eğitim almalarında velilerin

tercihi esas alınacaktır. Velilerin evde/hastanede yüz yüze eğitimi mazeret beyan ederek tercih etmemesi durumunda bu kapsamda görevlendirilen öğretmenlerce söz konusu öğrencilere uzaktan canlı ders yapılacaktır.

7- Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrenciler için hâli hazırda uzaktan eğitim yoluyla devam eden destek eğitim odası eğitim faaliyetleri 07 Haziran 2021 Pazartesi gününden itibaren

yüz yüze eğitim yoluyla başlayacaktır. Velilerin destek eğitim odasında verilecek yüz yüze Eğitimi mazeret beyan ederek tercih etmemesi durumunda bu kapsamda görevlendirilen öğretmenlerce söz

konusu öğrenciler için uzaktan canlı ders yapılacaktır. Öğrencilerin destek eğitim odasında yüz yüze veya uzaktan eğitim almalarında velilerin tercihi esas alınacak olup eğitimler bu doğrultuda okul idaresi

tarafından planlanacaktır.

8- Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM’ler) programları dâhilinde 07 Haziran 2021 Pazartesi gününden itibaren ortaöğretim kademesinde yüz yüze eğitime başlayacaktır. Yüz yüze eğitim için çocuğunu BİLSEM’e göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve BİLSEM’e gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacaktır. Yüz yüze eğitime veli dilekçesi ile katılmayan BİLSEM öğrencilerinin destek eğitimlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için BİLSEM idareleri uzaktan eğitim de dâhil olmak üzere gerekli tedbirleri alacaklardır. Uzaktan eğitim faaliyetlerinde açık kaynaklı diğer güvenilir platformlar da kullanılabilecektir. Yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders/etkinlik saati 30 dakika; teneffüsler 10'ar dakika olacak şekilde planlanacaktır. BİLSEM yöneticileri tarafından gerekli tüm tedbirler alınarak öğrencilerin örgün eğitimdeki yüz yüze programları ile çakışmayacak şekilde tüm önlemler alınacaktır.

9- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin sınavlara katılım sağlamak isteyen öğrencilerin 24 Mayıs - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında planlanan sınavları, aynı tarih aralığında tamamlanacaktır.

10- İlgi (a) Yönetmeliğin “Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması” başlıklı 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hüküm gereği, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içerisinde yapılması gereken ve ilgi (b) yazımızla 21 Haziran - 02 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacağı duyurulan sorumluluk sınavları, aynı tarihler içerisinde tamamlanacaktır." denildi. 

Bunlar da ilginizi çekebilir

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.