Birinci Dönem Öğrencilere Sosyal Etkinlikler Karnesi Verilme Durumu

Birinci Dönem Öğrencilere Sosyal Etkinlikler Karnesi Verilme Durumu

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülü Uygulama Kılavuzu'ne göre her iki dönem sonunda karne ile birlikte Sosyal Etkinlikler Karnesi verilecek.

Öğretim programlarının yanında bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif

alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları ile bu kapsamdaki diğer

etkinlikler sosyal etkinlik olarak kabul edilir. 

Sosyal etkinlikler; öğrencilerin öğrenci kulüpleri bünyesinde katıldıkları etkinlikler ile toplum hizmeti çalışmalarını, Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarınca düzenlenen/onaylanan merkezî etkinlikleri, öğrencilerin okul dışında velilerinin bilgisi dahilinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirdikleri etkinlikleri kapsar.

Bu doğrultuda öğrencilerin gerçekleştirdiği sosyal etkinlikler, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülü’nde Okul Etkinlikleri, Merkezî Etkinlikler ve Okul Dışı Bireysel Etkinlikler olarak kayıt altına alınacaktır. 

Sosyal etkinlikleri planlamak ve yürütülmesini koordine etmek amacıyla sene başı öğretmenler kurul toplantısında Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda sosyal etkinlikler kurulu oluşturulur.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği öğrencilerin seçebileceği veya seçilebileceği kulüplere yer verilmiştir. Okullarda sene başı öğretmenler kurul toplantısında öğrenci kulüpleri ve danışman öğretmenleri belirlenecektir.

Öğrencilere karneleri ile birlikte dönem sonlarında “Sosyal Etkinlik Belgesi” verilecektir. “Sosyal Etkinlik Belgesi” öğrencilerin gerçekleştirdiği sosyal etkinlikleri içeren bir belge olup, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülü raporlar bölümünden üretilecektir.

Sosyal etkinlikler kapsamında bir öğrenciye ait bir etkinliğin veri girişi, etkinlik en son düzeye ulaştığında (etkinlik tamamlandığında) yapılacaktır. Dolayısıyla bir öğrenciye ait aynı etkinlik için mükerrer veri girişi yapılmayacaktır.

Öğrencilerin lig, turnuva vb. usulü süregelen gerçekleştirdikleri etkinliklerin veri girişleri etkinliğin en üst düzeyi esas alınarak Sosyal Etkinlik Modülü’ne bir defaya mahsus girilir.

Millî bayramlar, anma günleri, belirli gün ve haftalar kapsamında okul içinde düzenlenen törenlerde yapılan etkinliklerde ürün ortaya koyan, performans gösteren veya derece alan öğrenciler Sosyal Etkinlik Modülü’ne işlenir.

Sosyal etkinlikler kapsamında, öğrencinin temsil düzeyinde belirtilen silsileye uymadan, okulundan doğrudan il geneli, bölgesel, ulusal veya uluslararası yarışmalara katılarak derece alması durumunda, öğrencinin etkinliği ilgili temsil düzeyinde derece alma olarak değerlendirilir. Öğrenci bu tür yarışmalarda derece almadığı takdirde temsil ve etkinlik düzeyi okul içi ürün ortaya koyma veya performans gösterme olarak kabul edilir.

Bazı etkinliklerde öğrenciler hem performans gösterebilir hem de ürün ortaya koyabilir (resim, ebru, heykel, maket, origami vb.). Bu tür etkinliklerde öğrenci etkinlik sonunda somut bir eser ortaya çıkarmışsa etkinliğin düzeyi ürün ortaya koyma olarak değerlendirilir. 

Öğrencilerin okul içinde derece alabilmeleri için ilgili etkinlik kapsamının en az ilçe genelinde olması gerekmektedir. Okul tarafından düzenlenen yarışmalarda derece alma, ürün ortaya koyma veya performans gösterme olarak değerlendirilecektir.

Derece alan öğrencilerin derecelerini gösteren resmî belge, Sosyal Etkinlik Modülü’ne dijital olarak jpeg formatında 1MB’ı geçmeyecek boyutta yüklenir.

Sosyal etkinlik girişleri, ilgili eğitim-öğretim yılını kapsayacak olup ilgili ders yılında yapılacaktır. İlgili eğitim öğretim yılında başlayıp yaz tatilinde tamamlanan etkinlikler, yeni ders yılında öğrencinin etkinliği gerçekleştirdiği okul tarafından Sosyal Etkinlik Modülüne işlenecektir.

Öğrencilerin sosyal etkinlik girişlerinin öğrenim gördüğü okulu tarafından yapılması esastır. Bu doğrultuda nakil giden öğrencilerin okuldan ayrılmadan önce sosyal etkinlik girişlerinin tamamlanması gerekmektedir. Sosyal etkinliği tamamlanmış ancak etkinlik bilgileri modüle işlenmeden nakil gitmiş öğrencilerin sosyal etkinlik girişleri velinin talebi üzerine etkinliği gerçekleştirdiği okulda sosyal etkinlik kurulunun uygun görmesi ve okul müdürünün onayı ile sosyal etkinlik kurulu başkanı (okul müdürü ya da ilgili müdür yardımcısı) tarafından Sosyal Etkinlik Modülü’ne işlenir. Nakil gidilen okul, öğrencilerin ayrıldığı okulda gerçekleştirdiği sosyal etkinlikleri modüle işleyemez.

Okul müdürlüğü tarafından sosyal etkinlikler kapsamında öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ile toplum hizmeti çalışmalarının okulun resmî internet sitesinde haberi yapılarak haberde etkinlik görsellerine de yer verilmesi sağlanacaktır.  

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.