2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Okutulacak Seçmeli Dersler

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 43769797-10.07.01-E. 1136156 sayılı 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Okutulacak Seçmeli Dersler konulu 16 Ocak 2019 tarihli resmi yazı yayınlandı.

EĞİTİM PERSONELİ 28.01.2019, 17:46 28.01.2019, 17:59
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Okutulacak Seçmeli Dersler
T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 43769797-10.07.01-E. 1136156 

Konu : 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Okutulacak Seçmeli Dersler

16/01/2019

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarihli ve 123 sayılı Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi,

b) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.02.2018 tarihli ve 55 sayılı Kurul Kararı eki İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesi.

Bilindiği üzere öğrencilerimizin kendi ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla ortaokullarda seçmeli ders uygulaması yürütülmektedir.

2019-2020 eğitim öğretim yılı başında ders kitapları/öğretim materyallerinin öğretmen ve öğrencilerimize eksiksiz ve zamanında sunulabilmesi, okullarımızda öğretmen norm kadrolarına yönelik soranlar yaşanmaması için ortaokul ve imam hatip ortaokullarında uygulanmakta olan seçmeli derslerin seçimi ile ilgili il/ilçe/okul müdürlüklerimizce yapılacak iş ve işlemlerde aşağıdaki hususlara hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir.

Buna göre;

2019-2020 eğitim öğretim yılında ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyacak öğrencilerimiz ilgi (a) Çizelge doğrultusunda haftada toplam 6 saat, imam hatip ortaokullarında okuyacak öğrencilerimiz ise ilgi (b) Çizelge'de belirtildiği şekilde seçmeli derslerini belirleyeceklerdir.

Seçmeli derslerin kaç kez ve kaç saat seçilebileceği ilgi (a) ve (b) Çizelgelerde belirtilmiş olup seçmeli derslerin amacı, tanıtımı ve seçimine yönelik yapılacak işlemler konusunda özellikle 4. sınıf öğrenci ve velilerimize okul müdürlüklerimiz bilgilendirme yapacaklar ve sınıf öğretmenlerimiz rehberlik edeceklerdir.

İlgi (a) Çizelge'nin "Açıklamalar" bölümünün 2 nci maddesine göre; ortaokullarda seçmeli ders uygulaması konusunda esneklik sağlanacak ve her okul yönetimi kendi imkanları doğrultusunda Çizelge'nin seçmeli dersler bölümünde yer alan azami 10 dersten (aşağıda belirtilen dersler/modüller de dikkate alınarak) bir grup oluşturacak ve öğrenciler kendi okullarında okul yöneticileri tarafından oluşturulan gruptan derslerini seçeceklerdir.

Okullarda en az 10 öğrencinin aynı dersi seçmesi durumunda ilgili seçmeli ders okutulabilecektir.

Okullarda ilgili alanda yeterli sayıda öğretmenin bulunmadığı derslerin seçilmesi halinde öncelikle diğer okullardan maaş/ek ders karşılığı görevlendirmeler yoluyla öğretmen temin edilecek, bunun da mümkün olmadığı hallerde ücretli öğretmen görevlendirilmek suretiyle bu dersler açılıp okutulabilecektir.

Ülkemizde var olan yaşayan diller ve lehçeleri gelecek kuşaklara aktarılabilmek ve bu alanda toplumun da ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren seçmeli olarak uygulanmaya başlanan Yaşayan Diller ve Lehçeler (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) dersi kapsamında okutulan;

- Adığece (Kiril Alfabesine göre),

- Adığece (Latin Alfabesine göre),

- Abazaca,

- Kunııancca,

- Zazaca,

- Lazca,

- Gürcüce,

- Boşnakça ,

- Arnavutça

dersleri ilgi (a) ve (b) Çizelgelerde açık bir şekilde belirtilmediğinden öğrencilerimiz ve velilerimiz bilgilendirilecektir.

İlgi (a) ve (b) Çizelge'de yer alan "Yabancı Dil (Bakanlar Kurulu Kararıyla Kabul edilen Diller)" kapsamında örgün eğitim kuramlarında söz konusu yabancı diller okul müdürlüklerinin imkan ve şartları kapsamında, kendileri tarafından hazırlanıp Bakanlığımız tarafından onaylanacak öğretim programları doğrultusunda okutulabilecektir.

İlgi (a) ve (b) Çizelgelerin seçmeli dersler bölümünde yer alan;

"SPOR VE FİZİKİ ETKİNLİKLER" DERSİNE AİT ÖĞRETİM PROGRAMI

-Basketbol,

-Atletizm,

-Okçuluk,

-Yüzme,

-Bisiklet,

-Tenis

"GÖRSEL SANATLAR" DERSİNE AİT ÖĞRETİM PROGRAMI -RESİM,

-Grafik Tasarım,

-Seramik,

-Ebru,

-Tezhip,

-Minyatür

"MÜZİK" DERSİNE AİT ÖĞRETİM PROGRAMI -GENEL MÜZİK EĞİTİMİ,

- Bağlama (Saz),

- Gitar,

- Keman,

- Piyano,

- Ut,

- Türk Halk Müziği Koro

şeklinde modül olarak hazırlanmış olup e-okulda da öğrencilerimize seçmeli ders seçeneği olarak sunulmuştur. Bununla birlikte öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri, okulun fiziki dununu, insan kaynağı vb. dikkate alınarak öğretim programının içeriğine uygun olarak okul müdürlüklerince belirlenen farklı spor (futbol, voleybol vb.) ve sanat alanlarındaki çalışmalar e-okulda ilgili bölümde yer alan "DİĞER" seçeneğiyle belirtilecektir.

2019-2020 eğitim öğretim yılında 5. sınıflarda ilgi (a) Çizelge'nin 7 nci maddesi gereğince uygulama yapmak isteyen okullarda ilgili maddede belirtilen zorunlu ve seçmeli ders saatleri dikkate alınarak öğrencilerin ders seçimi ve kitap ihtiyacı belirlenecektir.

Bu bağlamda, öncelikle öğrencilerimizin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda okul müdürlüğünün de imkanları gözetilerek 2019-2020 eğitim öğretim yılı için seçmeli ders seçiminin sağlanması ve herhangi bir soran yaşanmayacak şekilde okul müdürlüklerimizde iş ve işlemlerin tamamlanması ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kitap ihtiyacı modülünün açılmasıyla birlikte de veri girişlerinin zamanında yapılması için gerekli önlemlerin Valiliğinizce alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/ rica ederim.

Mustafa SAFRAN

Bakan a. Bakan Yardımcısı

Bilindiği üzere öğrencilerimizin kendi ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda öğrenimgörmelerini sağlamak amacıyla ortaokullarda seçmeli ders uygulaması yürütülmektedir.

2019-2020 eğitim öğretim yılı başında ders kitapları/öğrenim materyallerinin öğretmen ve öğrencilerimize eksiksiz ve zamanında sunulabilmesi, okullarımızda öğretmen norm kadrolarına yönelik sorunlar yaşanmaması için ortaokul ve imam hatip ortaokullarında uygulanmakta olan seçmeli derslerin seçimi ile ilgili il/ilçe/okul müdürlüklerimizce yapılacak iş ve işlemlerde aşağıdaki hususlara hassasiyet gösterilmesi arz etmektedir.

Buna göre;

* 2019-2020 eğitim öğretim yılında ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyacak öğrencilerimiz Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12 Eylül 2018 tarihli ve 123 sayılı Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi doğrultusunda haftada toplam 6 saat, imam hatip ortaokullarında okuyacak öğrencilerimiz ise Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19 Şubat 2018 tarihli ve 55 sayılı Kurul Kararı Eki İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesi'nde belirtildiği şekilde seçmeli derslerini belirleyeceklerdir.

* Seçmeli derslerin kaç kez ve kaç saat seçilebileceği Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12 Eylül 2018 tarihli ve 123 sayılı Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19 Şubat 2018 tarihli ve 55 sayılı Kurul Kararı eki İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesinde belirtilmiş olup seçmeli derslerin amacı, tanıtımı ve seçimine yönelik yapılacak işlemler konusunda özellikle 4. sınıf öğrenci ve velilerimize okul müdürlüklerimiz bilgilendirme yapacaklar ve sınıf öğretmenlerimiz rehberlik edeceklerdir.

* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12 Eylül 2018 tarihli ve 123 sayılı Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin ''Açıklamalar'' bölümünün 2'nci maddesine göre; ortaokullarda seçmeli ders uygulaması konusunda esneklik sağlanacak ve her okul yönetimi kendi imkanları doğrultusunda Çizelge'nin seçmeli dersler bölümünde yer alan azami 10 dersten (aşağıda belirtilen dersler/modüller de dikkate alınarak) bir grup oluşturacak ve öğrenciler kendi okullarında okul yöneticileri tarafından oluşturulan gruptan derslerini seçeceklerdir.

* Okullarda en az 10 öğrencinin aynı dersi seçmesi durumunda ilgili seçmeli ders okutulabilecektir.

* Okullarda ilgili alada yeterli sayıda öğretmenin bulunmadığı derslerin seçilmesi halinde öncelikle diğer okullardan maaş/ek ders karşılığı görevlendirmeler yoluyla öğretmen temin edilecek, bunun da mümkün olmadığı hallerde ücretli öğretmen görevlendirilmek suretiyle bu dersler açılıp okutulabilecektir. 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarihli ve 123 sayılı Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.02.2018 tarihli ve 55 sayılı Kurul Kararı eki İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Yorumlar (0)
14
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 33 71
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Alanyaspor 34 52
6. Gaziantep FK 33 51
7. Hatayspor 33 50
8. Sivasspor 33 50
9. Karagümrük 33 49
10. Göztepe 34 46
11. Antalyaspor 34 42
12. Konyaspor 33 41
13. Rizespor 33 39
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 34 37
17. Kayserispor 33 34
18. Başakşehir 33 33
19. Erzurumspor 34 31
20. Gençlerbirliği 33 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 32 66
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 32 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 32 53
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 32 46
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 31 33
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 31 70
2. Real Madrid 31 67
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 31 64
5. Villarreal 31 49
6. Real Betis 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Granada 30 39
9. Levante 31 38
10. Celta de Vigo 31 38
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Osasuna 31 37
13. Cádiz 31 36
14. Valencia 31 35
15. Getafe 31 31
16. Deportivo Alaves 31 27
17. Huesca 31 27
18. Real Valladolid 30 27
19. Elche 31 26
20. Eibar 31 23