2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı İstatistik Bilgileri

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı İstatistik Bilgileri

Kamuajans.com - Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Geliştirme Başkanlığı tarafından 10.10.2016 tarihli 49614598-42-E.11078913 sayılı resmi yazı yayınlandı. 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı ile ilgili veri giriş işlemleri 10 Ekim 2016 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Kasım 2016 Çarşamba günü tamamlanmış olacaktır. Modüllerden raporlama amaçlı alınacak ve resmi istatistik yayınında kullanılacak son veri aktarma işlemkeri ise Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından 09 Aralık 2016 Cuma günü itibariyle yapılacakt

Kamuajans.com - Milli Eğitim Bakanlığı, Resmi İstatistik Programı kapsamında örgün ve yaygın eğitim istatistiklerinin üretilmesi ve örgün eğitim istatistiklerinin yayınlanmasında sorumlu kuruluş olarak tanımlanmıştır. MEBBİS kapsamında MEİS modülü, e-Yaygın Modülü ve e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Kullanılarak 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı eğitim istatistikleri oluşturulacaktır.


İL-İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ İLE OKUL VE KURUMLARIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

1- a) Tüm resmi-özel bağımsız anaokulları, ilkokul, ortaokul ve tüm ortaöğretim okulları ile bu okulların bünyesindeki anasınıfları öğrenci bilgi girişleri, e-Okul Modülü üzerinden yapılacaktır.

b) Tüm resmi-özel kurumlar bina adres kontrol, bina durumu, bina kullanımı, tahsis durumu ve eğitim olanakları ekranlarına MEİS modülü üzerinden bilgi girişi yapacaklardır.

c) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı tüm kurumlar, öğretmen bilgilerini ilgili ekranlara, kursiyer bilgileri ekranlarına ise sadece özel öğretim kursu özel motorlu taşıt sürücüleri kursu ve özel muhtelif kurslar MEİS modülü üzerinden bilgi girişi yapacaktır.

d) Okula dönüşen dershaneler, geçmiş döneme ait kursiyer bilgilerini (eski kurum kodu ile) MEİS Modülüne, 2016-2017 eğitim öğretim yılı öğrenci bilgilerini (yeni kurum kodu ile) e-Okul modülüne, bina adres kontrol, bina durumu ve bina kullanım bilgilerini ise MEİS modülüne gireceklerdir.

2- MEİS modülü ekranları yenilenip güncellendiğinden, her kurum kullanıcı adı ve şifresini girdiğinde karşısına gelen ekranlardan sadece kurum genel bilgileri altındaki ilgili ekranları ve bağlı olduğu genel müdürlük altındaki ekranlara bilgi girişi yapacaktır.

3- Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı iliki mesleki eğitim merkezlerinin tüm bilgi girişleri, MEİS Modülünden yapılacaktır.

4- Pansiyonlı okullarla ilgili bilgi girişleri; pansiyon açma, kapama, kapasite artırımı ve pansiyon türü değişikliği gibi işlemlerle ilgili yetkiler, pansiyonun bağlı olduğu genel müdürlüklerde olduğundan bu gibi değişiklikler Devlet Kurumları Modülünden ilgili genel müdürlüklerce girilecektir. Yatılı öğrenci ekleme işlemi, öğrencinin pansiyonunda kaldığı okul müdürlüğü tarafından e-Okul Modülünden Kurum İşlemleri/Bilgi Giriş İşlemleri/Yatılı Öğrenci Bilgileri bölümünden zamanında yapılacaktır.

5- Okul ve kurumlar, kullandıkları bina kendilerine ait ise bina durumu ve bina kullanım ekranına bilgi girişi yapacaktır. Tahsis ekranı ise sadece kendi binası olmayan başka okulun binasını kullanan okul ve kurumlar ile kendi binası olup, dersliğiyetersiz olduğu için başka okldan ek derslik kullanan okul tarafından doldurulacaktır.

657 sayılı Kanun kapsamında dönüştürme işlemi yapılmış olan ayrı kurum koduna sahip ilkokul ve ortaokul aynı binada eğitim veriyor ise, e-Okul Modülü içerisinde bulunan bina kullanımı ve diğer bina bilgileri ekranlarına bilgi girişi yapılırken;

a) İlgili Kanun kapsamında dönüşüm işlemlerinde oluşturulan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Bölümü Planlama Komisyonunca, bina mülkiyetinin ilkokula mı, ortaokula mı ait olduğu belirlenip okul müdürlüğüne bildirilecektir.

b) Bilgi girişlerindeki mükerrerliğin önlenmesi için aynı binada eğitim yapan okulların bina kullanımı ve diğer bina bilgileri ekranları, komisyonca binanın mülkiyeti verilen okul tarafından doldurulacaktır. Aynı binada eğitim yapan diğer okul ise, sadece tahsis ekranına hangi okulun binasını ve kaç dersliğini kullandığı bilgisini girecektir.

6- Bina kullanım ekranları güncellenirken derslik, anasınıfı olarak kullanılan derslik, spor salonu, kütüphane, laboratuvar, vb. sayılarda hatalı veri girişi yapılmaması hususunda özen gösterilecektir.

7- Öğretmenevi, öğretmenevi ve akşam sanat okulu, eğitim merkezi ve sosyal tesisler ile uygulama oteli bulunan anadolu otelcilik ve turizm meslek liseleri yatak kapasitelerini MEİS Modülüne bina bilgileri içerisindeki bina kullanımı ekranına girecektir.

8- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 191. maddesi gereğince sağlık müdürlüğü, PTT, belediye vb. kurumların bünyesinde açılan okul öncesi kurumları, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 4-6 yaş kurslar, İş Kanunu'na göre işletmelerde açılan kreşler, belediyeler ve derneklerce açılan kreşler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurumlarda eğitim gören 36-66 ay arası çocuk sayıları ile öğretmen ve bina bilgileri e-Okul Modülü'ne girilecektir.

9-e-Okul Modülüne, mesleki eğitime tabi öğrenci, birleştirilmiş sınıflarda okuyan öğrenci ve kaynaştırma eğitimine tabi öğrenci bilgilerinin özür grupları ile birlikte eksiksiz olarak tanımlamalarının yapılması gerekmektedir.

10- Halk eğitim merkezi, mesleki eğitim ve turizm eğitim merkezleri ile olgunlaşma enstitüsü kursiyer, personel ve bina bilgi girişlerini http://eyaygin.meb.gov.tr adresindeki e-Yaygın Modülünden, eğitim olanakları bilgi girişleri ise önceki yıllarda olduğu gibi MEİS modülü üzerinden yapılacaktır.

11- ,yaygın eğitim kapsamındaki özel özel eğitim okullarının rehabilitasyon birimleriyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kayıtlı olan bireylerin kursiyer bilgileri ve kursiyerlerin öğrenim durumları http://mebbis.meb.gov.tr adresindeki Özürlü Birey Modülünden açılacak olan öğrenim bilgisi giriş ekranı kullanılarak girilecektir. Bina bilgileri, eğitim olanakları ve personel durumu bilgileri ise MEİS modülünden girilecektir.

12- Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlar bilgsayar sayılarını, e-Okul modülünde yer alan bina kullanım ekranlarına, ''Büroda kullanılan bilgisayar sayısı, Eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar sayısı ve Fatih Projesi kapsamında tablet bilgisayar sayısı'' ayrıntısında gireceklerdir.

13- ''Bilgi Girişi'' işlemi sırasında ilgili genel müdürlükler ile il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, kendilerine bağlı okul ve kurumlardaki bilgi girişini MEİS Sorgu Modülünden sorgu alarak takip ve kontrol edeceklerdir. Ayrıca, bilgilerini girmeyen veya eksik giren okul ve kurumlarla ilgili gerekli önlemleri alacaklardır.

14- MEİS modülü bilgi girişi işlemleri tamamlandıktan sonra girilen bilgiler sırasıyla okul müdürü, ilçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim müdürü tarafından 3 aşamalı olarak kontrol edilerek onaylanacaktır.

Okullaşma oranlarının hesaplanması ve kullanılması Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sayım sonuçlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kamuoyuna açıklanmasından sonra mümkün olacaktır.

Bilgi girişlerinde hata yapılmamasına özen gösterilecek, hatalı bilgi girişinden başta il milli eğitim müdürü olmak üzere diğer birinci derecedeki birim amirleri ile okul müdürleri sorumlu olacaktır. MEİS modülü bilgi girişine kapatıldıktan sonra, (Şehven yanlış yazılmıştır, hatalı bilgi girilmiştir vb.) bilgilerin düzeltilmesi konusunda okul ve kurumlardan gelen düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır. Hatalı bilgi girişi yapanşlar hakkında gerekli idari işlemler yapılacaktır. 

İlişikte gönderilen açıklamaların ayrıca dikkate alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim. 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.