2016-2017 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama Kılavuzu

2016-2017 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama Kılavuzu

Kamuajans.com - 2016-2017 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama Kılavuzu yayınlandı. 2016-2017 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Seçim Takvimi de belli olmuş oldu.

Kamuajans.com - Buna göre İl Tanılama Sınav Komisyonunun Kurulması 17.10.2016 tarihinde, <br />

Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçimi ve İlgili İşlemler Hakkında Bilgilendirme Toplantılarının Yapılması 17.10.2016 - 11.11.2016 tarihleri arasında, <br />

<br />

Sınıf Öğretmenleri Tarafından Aday Gösterilen Öğrencilerin Gözlem Formlarının E-Okul Sisteminden Doldurulması 14.11.2016 09.12.2016 tarihleri arasında, Aday Gösterilen ve Gözlem Formu Doldurulan Öğrencilerin Http://www.meb.gov.tr İnternet Adresinden Yayımlanması ve Gerekli Düzeltmelerin Yapılması 12.12.2016 16.12.2016 tarihleri arasında, <br />

<br />

İl Tanılama Sınav Komisyonu Tarafından Grup Tarama Uygulamasına Girecek Öğrencilerin MEBBİS-BİLSEM İşlemleri Modülü Üzerinden Sınav Merkezlerine Yerleştirilmesi 19.12.2016 30.12.2016 tarihleri arasında, <br />

<br />

Aday Gösterilen Öğrencilerin E-Okul Sistemi Üzerinden Uygulama Giriş Belgelerinin Verilmesi 02.01.2017 08.02.2017 tarihleri arasında, <br />

<br />

Grup Tarama Uygulamalarının Yapılması 11.02.2017 09.04.2017 tarihleri arasında, Grup Tarama Uygulama Sonuçlarının http://www.meb.gov.tr Adresinden Yayımlanması 14.04.2017 tarihinde, <br />

<br />

Grup Tarama Uygulama Sonuçlarına İtiraz 17.04.2017 21.04.2017 tarihleri arasında, Grup Tarama Uygulama Sonuçlarına İtirazların Değerlendirilmesi 24.04.2017 05.05.2017 tarihleri arasında, <br />

<br />

Bireysel Değerlendirme İçin Hak Kazanan Öğrencilerin Randevularının İl Tanılama Sınav Komisyonu Tarafından Düzenlenmesi ve Velilere Duyurulması 24.04.2017 05.05.2017 tarihleri arasında, <br />

<br />

Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması 08.05.2017 30.06.2017 tarihleri arasında, Bireysel Değerlendirme Sonucu “Bilim ve Sanat Merkezleri” ne Yerleşme Hakkı Kazanan Öğrencilerin www.meb.gov.tr Adresinden Duyurulması 15.07.2017 tarihinde, <br />

<br />

Bireysel Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz 17.07.2017 21.07.2017 tarihleri arasında, Bireysel Değerlendirme Sonuçlarına İtirazların Değerlendirilmesi 24.07.2017 04.08.2017 tarihleri arasında, <br />

<br />

Bilim ve Sanat Merkezlerine Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıtları 04.09.2017 08.09.2017 tarihleri arasındadır.  <br />

<br />

<strong>1. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ<br />

</strong><br type="_moz" />

Bilim ve Sanat Merkezleri; okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır. Bu merkezlerde öğrenciler uyum, destek eğitimi, bireysel yetenekleri fark ettirme, özel yetenekleri geliştirme ve proje üretimi/yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.

<br />

Özel yetenekli öğrencilerin kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için normal okullarda verilen eğitimin ötesinde farklılaştırılmış bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 80 ilde 106 BİLSEM ile hizmet vermektedir.

<br />

<strong>

2. GENEL AÇIKLAMALAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

</strong>

<br />

1. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen sınıf seviyesine ve uygulama takvimine göre yapılacaktır.

<br />

2. 2016-2017 eğitim öğretim yılında Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçme işlemi 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde tablet bilgisayarla grup tarama uygulaması şeklinde yapılacaktır.

<br />

3.Tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulaması hafta sonu 4’er oturum şeklinde yapılacak olup uygulamaya girecek öğrenci kendisine bildirilen tek oturuma ilgili tarih ve saatte katılacaktır.

<br />

4. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci ile ilgili iş ve işlemler il tanılama sınav komisyonları tarafından yürütülecektir. 

<br />

<br />

<strong>

3. İL TANILAMA SINAV KOMİSYONLARININ KURULMASI VE GÖREVLERİ

</strong>

<br />

1. Her eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezlerine yerleştirilecek öğrencilerin tanılama süreçleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere il tanılama sınav komisyonları oluşturulur.

<br />

2. İl tanılama sınav komisyonları;

<br />

a) Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında,

<br />

b) BİLSEM müdürleri,

<br />

c) Rehberlik ve araştırma merkezi müdürü olmak üzere en az üç üyeden oluşur.

<br />

3. İl tanılama sınav komisyonunun görevleri şunlardır:

<br />

a) Genel zihinsel ve özel yetenek/beceri alanında, bireysel incelemeye alınacak öğrencilerle ilgili tanılama sürecini yönetmek.

<br />

b) Görsel sanatlar yetenek/beceri değerlendirme komisyonu ve müzik yetenek/beceri değerlendirme komisyonunu oluşturmak.

<br />

c) Resim ve müzik alanında değerlendirmeye alınacak öğrenci sayısını dikkate alarak bir veya birden fazla komisyon oluşturmak.

<br />

ç) Üniversitelerin ilgili bölümleri, konservatuarların öğretim üyeleri ve güzel sanatlar lisesi öğretmenleri öncelikli olmak üzere, resim ve müzik alanında yeterli sayıda öğretmen görevlendirerek komisyonun oluşumunu sağlamak.

<br />

d) Bireysel inceleme ve değerlendirme sürecinde görevlendirileceklerin onay ve izin işlemlerini yürütmek.

<br />

e) Bireysel inceleme ve değerlendirme süreci için uygun sınav ortamı sağlamak.

<br />

f) Bireysel inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre sıralanan öğrenci listesini Bakanlığa göndermek.

<br />

<br />

<strong>

4. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRENCİ SEÇİM SÜRECİ

</strong>

<br />

1. Tüm ülke genelinde 17 Ekim- 11 Kasım 2016 tarihleri arasında 1, 2 ve 3. sınıfların dersine giren sınıf öğretmenleri özel yetenekli öğrencilerin özellikleri, özel yetenekli öğrencilere sunulan özel eğitim hizmetleri, bilim ve sanat merkezleri ve bu merkezlere öğrenci seçim süreci ile ilgili bilgilendirme eğitiminden geçirilecektir.

<br />

2. İl tanılama sınav komisyonu tarafından planlanacak eğitimler bilim ve sanat merkezleri ile rehberlik ve araştırma merkezi yöneticileri ve öğretmenleri tarafından verilecektir.

<br />

3. İl Milli Eğitim Müdürlükleri öğretmenlere yönelik yapılacak bilgilendirme eğitimleri ile ilgili planlama ve ulaşılan öğretmen sayıları hakkında düzenlenen ek-1 formunu doldurarak 18.11.2016 tarihine kadar resmi yazı ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bilgi verecektir.

<br />

4. Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre bilim ve sanat merkezlerine aday gösterilen öğrencilerin seçimi 3 aşamada gerçekleşmektedir:

<br />

a. Gözlem formlarının yetenek alanlarına göre doldurulması,

<br />

b. Grup tarama uygulaması,

<br />

c. Bireysel değerlendirme aşaması.

<br />

ÖNEMLİ: Tablet bilgisayar üzerinden yapılacak grup tarama uygulamasında tüm yetenek alanları için ortak sorular sorulmaktadır. 

<br />

5. Grup tarama uygulamasında Genel Müdürlük tarafından yetenek alanlarına göre (genel zihinsel, resim ve müzik) belirlenen barajı geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır.

<br />

6. Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında ayrı ayrı yapılmaktadır. Bireysel değerlendirme aşamasında Genel Müdürlük tarafından belirlenen barajı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine yerleşmeye hak kazanacaktır.

<br />

<strong>

4.1. Öğrencilerin Aday Gösterilme Süreci

</strong>

<br />

1. 2016-2017 eğitim öğretim yılında ilkokul 1, 2 ve 3. sınıfa devam edip genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmesiyle bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci başlayacaktır. 

<br />

ÖNEMLİ: Öğrenci gözlem formları belirtilen zamanda ve öğretmenler tarafından doldurulacaktır. Tanılama takviminde belirtilen gözlem formlarının doldurulma süresi geçtikten sonra aday gösterme işlemi yapılmayacaktır.

<br />

2. 1. 2. ve 3. sınıf düzeyinde olup sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilen öğrencilerin yetenek alanlarına (genel zihinsel, resim, müzik) göre gözlem formları 14 Kasım – 09 Aralık 2016 tarihleri arasında e-okul sistemi üzerinden Şekil 1’de belirtilen aşamalar izlenerek doldurulacaktır

<br />

3. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir. Örneğin; genel zihinsel- resim, genel zihinsel-müzik, resim-müzik. Öğrenci bir önceki eğitim öğretim yılında bir yetenek alanından BİLSEM’e kayıt hakkı kazanmış ise bu yıl da başka bir yetenek alanından aday gösterilebilir.

<br />

4. Gözlem formlarında yer alan ortak soruların cevaplandırılmasından sonra, öğrencinin aday gösterildiği yetenek alanındaki becerisini ölçen sorular da sınıf öğretmeni tarafından cevaplandırılacaktır.

<br />

5. Gözlem formu doldurulduktan ve kaydetme işlemi tamamlandıktan sonra, raporlama butonundan öğrencinin aday gösterildiği yetenek alanları ile ilgili iki çıktı alınarak aday gösteren sınıf öğretmeni ve okul idarecisi tarafından imzalanacaktır. Okul idaresi raporun bir örneğini imza karşılığında veliye teslim edecek, bir örneğini okulda muhafaza edecektir.

<br />

6. 1, 2, ve 3. sınıfa devam edip yetenek alanlarına göre aday gösterilen ve e-okul sistemi üzerinden gözlem formu doldurulan öğrencilerin hangi yetenek alanından aday gösterildikleri 12-16 Aralık 2016 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

<br />

ÖNEMLİ: Öğrencinin aday gösterildiği yetenek alanlarında bir değişiklik yapılması söz konusu ise, gerekli düzeltmelerin ilgili tarihler arasında e-okul sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra öğrencinin yetenek alanı ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

<br />

<br />

<strong>

4.2. Tablet Bilgisayar Grup Tarama Uygulama Süreci ve Sonuç Açıklama

</strong>

<br />

1. Tablet bilgisayar grup tarama uygulamasına 1, 2, ve 3. sınıf düzeyinde, sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler girebilecektir. 

<br />

ÖNEMLİ: Bilim ve sanat merkezleri için genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarından aday gösterilen öğrencilerin tamamı grup tarama uygulamasına girecektir. Grup tarama uygulamasına girmeyen öğrenciler bireysel değerlendirmeye alınmayacaktır.

<br />

2. Grup tarama uygulamasına girecek olan öğrencilerin randevuları il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden 19-30 Aralık 2016 tarihleri arasında hafta sonları 9.30, 11.30, 13.30, 15.30 saatlerinde günlük 4 oturum

olarak planlanacaktır.

<br />

3. Grup tarama uygulamasına girecek öğrencilerin sınav giriş belgeleri 02 Ocak- 08 Şubat 2017 tarihleri arasında e-okul sistemi üzerinden yayımlanacaktır. Uygulama giriş belgeleri öğrenci velilerine imza karşılığında verilerek veliler bilgilendirilecektir.

<br />

4. Tablet bilgisayarla yapılacak grup tarama uygulaması 81 ilimizde, il tanılama sınav komisyonu tarafından belirlenen merkezlerde 11 Şubat – 09 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

<br />

5. Grup tarama uygulamasında uygulama yeri, tarihi ve saati öğrencilerin kimlik numaralarına tanımlanacaktır. Belirtilen yer, tarih ve saat dışında öğrenciler uygulamaya alınmayacaklardır.

<br />

6. 1, 2, ve 3. sınıflar grup tarama uygulama sonuçları 14 Nisan 2017 tarihinden itibaren öğrenci kimlik numarası ile birlikte http://www.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecektir.

<br />

<strong>

4.3. Grup Tarama Uygulama Sonuçlarının Hesaplanması

</strong>

<br />

1. Grup tarama uygulamasında sınıf düzeylerine uygun sorular sorulacak. Öğrencilerin puanları doğru verdikleri cevaplar üzerinden hesaplanacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevaplara etki etmeyecektir.

<br />

2. Grup tarama uygulaması tüm Türkiye’de tamamlandıktan sonra yetenek alanları bazında sonuçlara göre ülke ortalaması belirlenecek ve bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler http://www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir. 

<br />

<br />

<strong>

4.4. Bireysel Değerlendirme ve Sonuç Açıklama

</strong>

<br />

Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra ortalamanın üstünde puan alan öğrenciler yetenek alanlarına (genel zihinsel, resim, müzik) göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır.

<br />

Grup tarama uygulamasında belirlenen ortalamayı geçerek yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecektir.

<br />

<strong>

4.4.1. Genel Zihinsel Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme

</strong>

<br />

1. Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin randevu bilgileri 24 Nisan- 05 Mayıs 2017 tarihleri arasında e-okul sisteminde yayınlanacak ve öğrenci velisine okul müdürlüğü tarafından bildirilecektir.

<br />

2. Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak olan bireysel değerlendirmeler 8 Mayıs 2017 tarihinde başlayacak ve 30 Haziran 2017 tarihinde tamamlanacak şekilde planlanacaktır.

<br />

3. Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak değerlendirmeler, öncelikle rehberlik ve araştırma merkezlerinde; bu merkezlerin uygun olmaması durumunda ise bilim ve sanat merkezlerinde yapılacaktır.

<br />

4. Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirme sonuçları değerlendirmeyi yapan uzman tarafından RAM Modülü üzerinden aynı gün içinde sisteme girilecektir.

<br />

5. Genel zihinsel yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirme sonuçları öğrencinin yüksek yararı düşünülerek internet ortamında açıklanmayacaktır.

<br />

<strong>

4.4.2. Resim Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme

</strong>

<br />

1. Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin sınav yeri, tarihi ve saatine ilişkin açıklamaların yer aldığı belge 24 Nisan- 05 Mayıs 2017 tarihleri arasında e-okul sisteminde yayınlanacak ve öğrenci velisine okul müdürlüğü tarafından bildirilecektir. 

<br />

2. Resim yetenek alanında özel yetenekli olduğu düşünülen öğrencilerin tanılamaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesinin 32. Maddesine göre oluşturulan komisyon, BİLSEM’lerin ve diğer okul/kurumların ilgili alan öğretmenlerinden olmak üzere 5 asıl üyeden oluşur. Aynı usulle 5 yedek üye belirlenir.

<br />

3. Görsel sanatlar yetenek/beceri değerlendirme komisyonu, resim yetenek alanında aday gösterilen öğrencilerin bireysel incelemelerini Genel Müdürlük tarafından belirlenen ölçütler doğrultusunda yapacaktır.

<br />

4. Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeler Genel Müdürlüğümüz tarafından 2017 Mayıs ayında illere resmi yazı ile bildirilen tarihlerde merkezi olarak yapılacaktır.

<br />

5. Resim yetenek alanında yapılacak değerlendirme sonuçları görsel sanatlar yetenek/beceri komisyonu tarafından bilsem.meb.gov.tr adresine girilecektir.

<br />

<strong>

4.4.3. Müzik Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme

</strong>

<br />

1. Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin sınav yeri, tarihi ve saatine ilişkin açıklamaların yer aldığı belge 24 Nisan- 05 Mayıs 2017 tarihleri arasında e-okul sisteminde yayınlanacak ve öğrenci velisine okul müdürlüğü tarafından bildirilecektir.

<br />

2. Müzik alanından özel yetenekli olduğu düşünülen öğrencilerin tanılamaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesinin 33. Maddesine göre oluşturulan komisyon BİLSEM’lerin ve diğer okul/kurumların ilgili alan öğretmenlerinden olmak üzere 5 asıl üyeden oluşur. Aynı usulle 5 yedek üye belirlenir.

<br />

3. Müzik yetenek/beceri değerlendirme komisyonu, müzik yetenek alanında aday gösterilen öğrencilerin bireysel incelemelerini Genel Müdürlük tarafından belirlenen ölçütler doğrultusunda yapacaktır.

<br />

4. Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeler 15 Mayıs 2017 tarihinde başlayacak 30 Haziran 2017 tarihinde tamamlanacak şekilde planlanacaktır.

<br />

5. Müzik yetenek alanında yapılacak değerlendirme sonuçları müzik yetenek/beceri değerlendirme komisyonu tarafından aynı gün içinde bilsem.meb.gov.tr adresine girilecektir.

<br />

<strong>

4.5. Bilim ve Sanat Merkezlerine Yerleştirme ve Kayıt İşlemleri

</strong>

<br />

1. Bireysel değerlendirmeler 30 Haziran 2017 tarihinde tüm Türkiye’de tamamlandıktan sonra bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları 15 Temmuz 2017 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacaktır.

<br />

2. Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 4-8 Eylül 2017 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.

<br />

<strong>

<br />

5. SINAV İTİRAZLARI

</strong>

<strong><br />

5.1. Tablet Bilgisayar Grup Tarama Uygulamasına İtiraz</strong>

<br />

1. Tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulama sonucuna ilişkin itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 5 (beş) iş günü içinde öğrenci velisi tarafından http://esinav.meb.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.

<br />

2. Grup tarama uygulaması sonuçlarına ilişkin itirazlar değerlendirildikten sonra yine aynı sistem üzerinden veliye bilgilendirme yapılacaktır.

<br />

<strong>

5.2. Bireysel Değerlendirme İtiraz

</strong>

<br />

1. Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 5 (beş) iş günü içinde öğrenci velisi tarafından il milli eğitim müdürlükleri il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır.

<br />

2. Komisyonlar bireysel değerlendirme sonuçlarına itirazları değerlendirip itiraz sonucu ile ilgili veliyi bilgilendireceklerdir. 

<br />

3. Genel Müdürlüğe yapılan itirazların cevaplanmasında genel evrak kayıt tarihi dikkate alınır.

<br />

4. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

<br />

5. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.<br />

<strong><br />

</strong>

<p ><a href="http://kirklareli.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_11/04032637_bilsem_ogrenci_tanilama_kilavuzu_2016_2017.doc" target="_blank"><strong>2016-2017 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ TANILAMA KILAVUZU<br />

<br type="_moz" />

</strong></a><a href="http://kirklareli.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_11/04032637_bilsem_bilgilendirme_sunusu.pptx" target="_blank"><strong>ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLER VE  BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE (BİLSEM) ÖĞRENCİ YÖNLENDİRİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER</strong></a></p>

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.