Bilişim Teknolojileri Rehberliği görevlendirmelerinde yanlış uygulamalara rastlanmaktadır.

Bilişim Teknolojileri Rehberliği görevlendirmelerinde yanlış uygulamalara rastlanmaktadır. Fatih Projesi kapsamındaki birçok okul boş kalırken, yüzlerce öğretmen de mağdur edilmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 28.09.2012 Tarih ve 16791 Sayılı yazıları BT Rehberliği Görevlendirme Esasları 1.Maddesinde;  ''Görevlendirmelerde proje kapsamında donanım kurulumu tamamlanan okullara öncelik verilecek, bu okullarda ihtiyaç varken diğer okullara görevlendirme yapılmayacaktır.'' Denilmektedir.

Bu duruma göre; ilçelerde boş kalan Fatih projesi okulları olduğu için bilişim teknolojileri öğretmenlerinin kendi okullarına da BT Rehber Öğretmen olarak görevlendirmeleri yapılmamaktadır. Görevlendirilmesi yapılmayan öğretmenlerin, boş kalan okulları tercih etme zorunluluğu ise öğretmenler arasında sorunlara neden olmaktadır.

     Görevlendirmeleri bütün iller kısa bir sürede yaparken, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 37 günde yapmıştır. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, boş kalan Fatih projesi okulları için 2. kez dilekçe almaya başlamıştır. Yüzlerce öğretmeni ve okulu 37 gün bekleten İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, boş kalan okulların listesini yayınlayıp, 2. dilekçeleri alıp bütün görevlendirmeleri bir anda yapmış olsaydı; zaten bir aydan fazla bekleyen öğretmenler ve okullar tekrar beklemek zorunda kalmayacaktı. Sonuçta; ne Fatih projesi okulları boş kalacaktı ne de görevlendirilmeyen bilişim teknolojileri öğretmenleri mağdur edilecekti.

Bu görevlendirmelerde ki amaç; Fatih projesi okullarının atıl kalmayıp, işlerlik kazanmasıdır. Ama İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, görevlendirmelerde ki asıl amacı dikkate almayarak, hem Fatih projesi okullarının boş kalmasına neden olmuş, hem de görev bekleyen yüzlerce öğretmeni görevlendirememiştir.

Bakanlığın Fatih Projesi Okullarına kurulan donanımların etkin bir şekilde kullanılması için görevlendirme yapılmasını istemesine ve İstanbul'da yüzlerce öğretmenin görev almak istemesine rağmen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün uygulamadaki gecikmesi ve hataları yüzünden Fatih Projesi Okullarına yapılan dev yatırımlar bir süreliğine de olsa atıl kalmış ve Bilişim Teknolojileri öğretmenleri mağdur edilmiştir.

01.10.2012 tarihinde 125040 sayılı onayla yapılan Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenliği görevlendirmeleri ile İstanbul'da ki bütün Fatih Projesi okullarına görevlendirmeler yapılmıştı. Fatih projesi okullarına görevlendirilen öğretmenler okullardaki donanımların etkin bir şekilde kullanılması için iki ay emek harcamışlardır.

İstanbul Valiliğinin 21.11.2012 Tarih ve 153574 Sayılı onayı ile dönem ortasında 01.10.2012 Tarihinde 125040 Sayılı onayla yapılan Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenliği görevlendirmeleri iptal edilmiştir. Bunun yerine yukarıda bahsettiğimiz BT Rehberliği uygulamasına geçilmeye başlanmıştır.

Oysaki mevcut görevlendirmeler ikinci döneme kadar devam edebilir ya da aynı görevlendirmeler BT Rehberliği adı altında yinelenebilirdi. Sene başından beri zaten okulların; ilkokul-ortaokul olarak ayrılması, ikili eğitime geçilmesi, seçmeli derslerin programlanamaması vb. problemlerden dolayı defalarca ders programları değişmiştir. Tam da ders programlarının netleştiği dönem ortasında böyle bir görevlendirme yapmak, tüm okulların ders programlarının tekrar değişmesini gerektirmiştir.

Okulların ders programlarında genellikle haftanın bir günü seçmeli ders günü olarak belirlenmiş ve bu günün değiştirilmesi mümkün görünmemektedir. Görevlendirmesi yapılan öğretmenlerin tamamına yakını Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinden oluşmaktadır. Bilişim Teknolojileri dersinin seçmeli ders olmasından dolayı, okulda görev yapan Bilişim Teknolojileri öğretmeninin seçmeli ders gününde kesin olarak dersi bulunmaktadır. Bu günler hiçbir şekilde dikkate alınmadan görevlendirmeler yapıldığından tüm görevlendirmelerde çakışmalar yaşanmaktadır. Öğretmenler o gün hangi okulda olmaları gerektiğini bilmemektedirler.

Bakanlığın yazısında herhangi bir şekilde bahsedilmemesine rağmen, öğretmenler 2 gün, 3 gün, 4 gün ve 5 gün şeklinde görevlendirilmişlerdir. Kendi okulunda 18 saat dersi olup, Fatih projesi okulunda 4 gün görevlendirilen öğretmenler vardır.

Bakanlık herhangi bir zorunluluk getirmemesine rağmen, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ikili eğitim yapan Fatih Projesi okullarına 2 öğretmen görevlendirmeye çalışmaktadır. 2 öğretmen görevlendiremeyip boş kalan Fatih Projesi Okulları nedeniyle kendi okullarında BT Rehberliği Görevi talep eden diğer BT öğretmenleri de görevlendirilmemektedirler. Bunun yanında normal öğretim olmasına rağmen 2 öğretmen görevlendirdiği okullar da mevcuttur.

Örnekler vermek gerekirse;

Bayrampaşa ilçesinde, 2 tane okul (Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi-Suat Terimer Anadolu Lisesi), ikili eğitim yapıyor olmasına ve hiç öğretmen görevlendirilmemesine rağmen ilçedeki Fatih projesi olmayan diğer okullara görevlendirmeler yapılmıştır.

Ancak aynı durumda olan Beylikdüzü ilçesinde ki 2 tane okul (Cahit Zarifoğlu Lisesi-75.Yıl Cumhuriyet Lisesi) ikili eğitim yapıyor ve birer tane öğretmen görevlendirilmesine rağmen, ilçedeki Fatih Projesi Okulu olmayan diğer okullara görevlendirmeler yapılmamıştır.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bu uygulaması ilçeler arasında çifte standart oluşturmaktadır.

Çekmeköy Nesrin Uçmaklıoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi'ne sadece 1 tane akıllı tahta kurulmasına rağmen, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu okula 2 tane Bilişim Teknolojileri rehber öğretmeni görevlendirmeye çalışmaktadır, bu okulu kimse tercih etmediği ve ilçede sadece bu okul boş kaldığı için, Çekmeköy'deki diğer bilişim teknolojileri öğretmenlerinin de görevlendirmeleri yapılmayarak mağdur edilmektedir.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni aynı ilçede görev yapan bir Bilişim Teknolojileri öğretmeni tercih etmesine rağmen,  bir coğrafya öğretmeni görevlendirilmiştir.

Kartal Fatih Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi'nde kadrolu bilişim teknolojileri öğretmeni varken, okulun kadrolu öğretmeni H.Ferruh Özgen Anadolu Lisesi'ne görevlendirilmiş, başka bir okuldaki (cumhuriyet ortaokulu) öğretmen ise bu okula görevlendirilmiştir.

Başakşehir ilçesinde 1 tane Fatih projesi okulu dolmadığı için diğer görev almak isteyen öğretmenlere de görev verilmemiştir. Oysa boş kalan okulu tercih eden birçok öğretmen olmasına, tercih etmelerine rağmen görevlendirilmeyen bu öğretmenlerin mağduriyetleri nasıl giderilecek?

Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 28.09.2012 Tarih ve 16791 Sayılı yazıları BT Rehberliği Görevlendirme Esasları 4.Maddesinde; '' Branşı '' Sınıf öğretmenliği'' olan öğretmenlere bu görev verilmeyecek, ancak öğretmenin norm fazlası olması durumunda görev verilebilecektir.'' Denilmektedir.

İstanbul'da yüzlerce bilişim teknolojileri öğretmeninin görevlendirmelerinden sorumlu olan İl Koordinatörünün bir sınıf öğretmeni olması düşündürücüdür.

Sonuç olarak; ''Görevlendirmelerde proje kapsamında donanım kurulumu tamamlanan okullara öncelik verilecek, bu okullarda ihtiyaç varken diğer okullara görevlendirme yapılmayacaktır.'' İfadesinden hareketle bazı ilçelerde bu kurala uyulmayıp, bazı ilçelerde uyulduğundan kendi okullarında BT Rehber Öğretmeni olarak görevlendirilemeyen öğretmenler maaş karşılığı ders saatini de dolduramadıkları için haftalık 18 saat ek ders ücreti alırken hiç ek ders ücreti alamaz hale gelmişlerdir.

 

Celal DEMİRCİ/memurlar.biz