YÖK Yeni Dönem Vizyonu Açıklandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK'ün yeni vizyonunun detaylarını açıkladı. Yeni dönemde, yükseköğretimde yeni vizyonun ana hatlarını büyük veri, istihdam odaklı üniversiteler, akademik üretkenlik, güçlü akademik performans, üniversite-sanayi iş birliğine dair yeni modeller, üniversitelerin uluslararası etkileşimleri ve bilgi diplomasisinin yaygın kullanılmasının oluşturduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bu konuların içeriklerini üniversitelerle paylaşacaklarını söyledi.

AKADEMİK PERSONEL 10.09.2021, 10:40 10.09.2021, 15:12
YÖK Yeni Dönem Vizyonu Açıklandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK'ün yeni dönem vizyonuna işaret ederek, "Türkiye'de, Anadolu'da pek çok üniversitemizin birer başarı hikayesinin olabileceğine inanıyorum. Yeni dönemimiz, bu başarı hikayesinin inşa edilmesiyle geçecektir." dedi.

- Yükseköğretimde "büyük veri"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "büyük veri" denildiğinde, kurumların son yıllarda bilhassa ürettikleri bilgi ve verilerin toplanılması, bir araya getirilmesi ve bunların belirli amaçlarla kullanılmasının anlaşılması gerektiğine işaret ederek, bütün dünyada yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim, akademik çalışma, bilimsel yayın ve sosyal sorumlulukla alakalı yaptığı hizmetlerle ilgili bilgiler ve veriler ürettiğini anlattı.

Verilerin bir araya getirilmesi gündeme geldiğinde, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada üniversitelerin verilere tam anlamıyla sahip çıkamadığını ifade eden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Üniversitelerimizin üzerine düşen belki en önemli misyonlardan biri eğitim öğretimle alakalı, öğretim elemanlarının ürettiği projelerle, dersleriyle, bilimsel çalışmalarıyla, yayınlarıyla alakalı her türlü bilgiyi elverişli hale, veri haline getirmesi gerekiyor. Üniversiteler bunu başarabilirse o vakit geleceğe yönelik alacakları kararlar konusunda çok daha gerçekçi bilgilere, temellere dayanmış olacaklardır. Türkiye'de bütün üniversitelerimizin, bütün yükseköğretim kurumlarının ürettiği verilere sahip çıkması gerektiğini düşünüyor ve bunu bilişimde son yıllarda meydana gelen yeni tekniklerle kullanmalarını arzu ediyoruz." dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yapay zeka, makine öğrenimi ve benzeri imkanlarla verilerin inşa edilmesi durumunda üniversitelerin güçlü-zayıf, rekabet edebilen-edemeyen yönlerini rahatlıkla görebileceklerine işaret ederek, veriler bulunmadan üniversitelerin geleceğe yönelik plan yapmalarının mümkün olamayacağını dile getirdi.

YÖK'ün de verileri inceleyebilmesi durumunda, gençlerin istikbaldeki meslekleri, akademik kariyerleri, öğrencilerin akademisyenlikleri gibi konulara ilişkin doğru kararlar alabileceğini kaydeden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, aksi takdirde geleceğe ilişkin ortaya koyabilecekleri plan, eylem planı, stratejiler veya diğer vizyonların hep havada kalacağını belirtti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bu durumun önüne geçilebilmesi için yükseköğretimdeki "büyük veri" inşasının ivedilikle başlatılması ve tamamlanması gerektiğini söyleyerek, "Tabii ki YÖK böyle bir vizyonu, böyle bir hedefi tek başına gerçekleştirecek değildir. Hiç şüphesiz YÖK'ün yanında, onunla beraber hareket eden üniversiteler olacaktır. Üniversitelerin yanında devletimizin ilgili bakanlıkları da bizimle çalışacaktır. İlgili bakanlıklarımızla, ilgili kurum ve kuruluşlarla üniversitelerimizin bilgisine, verisine sahip çıkmak istiyoruz. Nitekim bu konuda çeşitli resmi kurumlarımızın da bir faaliyet içerisinde olduğunu biliyorum. İnşallah eş güdüm içerisinde, üniversitelerimizin küresel rekabete hazırlanması konusunda, büyük veri ile hareket etmemizin zorunlu olduğunu ifade etmek isterim." dedi.

- Akademik üretkenlik ve güçlü akademik performans

Üniversiteler, öğretim elemanları ve bilim insanlarının her türlü bilimsel etkinliğini "akademik üretkenlik" olarak anladıklarını belirten Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Üniversitelerimizden öğretim elemanlarımızın, bilim insanlarımızın daha üretken, mevcut olandan biraz daha fazlaya yönelik gayret içerisinde olmasını bekliyoruz. Üniversitelerin gündeminde akademik üretkenlik mutlaka yer almak durumundadır diye düşünüyoruz. Bunun yanı sıra benzer anlama gelecek 'akademik performans' da fevkalade önemli. Üniversitelerde yönetimler nasıl takip edilecek? Üniversite yönetiminin gündeminde ne yer alacak? Rektörler, üniversiteleri yönetirken akademik performansı odağına alsın, yani akademik performansa dayalı üniversite yönetimini gerçekleştirsin istiyoruz." dedi.

- İstihdam odaklı üniversiteler

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin istihdama sağlayacağı katkının en az yayın kalitesi ve performansı kadar önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu konu, yeni dönemde üniversiteleri değerlendirirken, üniversitelerin ulusal ve uluslararası rekabette gücünün artırılması konusunda alınacak tedbirleri belirlerken dikkate alacağımız parametrelerden biri olacaktır." diye konuştu.

- Üniversite-sanayi iş birliğine dayalı yeni modeller

Yeni dönemde yükseköğretimde üniversite-sanayi iş birliği konusunda yeni modeller üzerine çalışacaklarını ifade eden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bunların içerisinde söz gelişi bir kısım üniversitelerimizin bazı bölümlerinin, hatta fakültelerimizin sanayinin belirli yerlerinde konumlandırılması, eğitim ve öğretimin sanayi tesislerinin bir kısmında yürütülmesi gibi fevkalade önemli olduğunu düşündüğümüz modelleri gündeme getireceğiz. Üniversite-sanayi iş birliğinde paydaşlarımızla gerek bakanlıklarımız, gerek odalarımız, gerek büyük sanayi kuruluşlarıyla yeni arayışlar, her iki sektörün birbirinin içine daha fazla geçtiği modeller üzerinde duracağız. Sağ olsun bu konuda kendileriyle temas ettiğim bakanlıklar, oda temsilcileri ve diğer paydaşlarımızın heyecanını gördüm, ben de yaşadım. İnşallah yeni dönemde üniversite-sanayi iş birliği konusunda daha sıkı adımlar atacağız." dedi.

- Üniversitelerin uluslararası etkileşimleri

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretimde "uluslararasılaşma" konusunun bugün bütün üniversiteler tarafından bir hedef olarak belirlendiğine değinerek, "Bu hedefi bugüne dek başarıyla yapılmakta olan, büyük oranda öğrenci ve kısmen öğretim elemanı hareketliliğine ilaveten bazı kurumlarımızın uluslararası saygın bilim çevreleriyle etkileşimini artıracak tedbirlerle zenginleştirmeyi arzu ediyoruz. Yeni dönemde uluslararasılaşmaya başka bir derinlik katmak istiyoruz. Türk üniversitelerinin, saygın uluslararası bilim akademileri ve kurumlarıyla daha yakından etkileşime girmesini istiyoruz. Bunun ayrıntılarını inşallah önümüzdeki günlerde bütün kamuoyuyla da paylaşacağız." dedi.

- Bilim diplomasisinin yaygın kullanılması

Ülkelerin uluslararası siyasetini, uluslararası ilişkilerdeki gücünü belirleyen en kayda değer parametreler ve değişkenlerden birinin de "üniversitelerin uluslararası ilişkilerde oynadığı rol" olduğuna dikkati çeken Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bazen uluslararası siyasetin tıkandığı noktalarda öğretim elemanlarının bilim diplomasisi, kanal açıcı, rahatlatıcı bir misyonu olabilir. Bu açıdan son yıllarda Türk yükseköğretim kurumlarının, üniversitelerin fevkalade önemli misyonlar üstlendiğini, önemli başarılar elde ettiğini de bu vesileyle ifade etmek isterim. Türk dünyasında, Rumeli'de, Afrika'da yükseköğretim kurumlarımızın açmış olduğu şubeler, kampüsler bilim diplomasisine fevkalade katkı sağlamaktadır. Yeni dönemde bilim diplomasisinin daha etkin şekilde Türkiye'nin uluslararası politikasında önemli roller oynayacağını düşünüyorum." dedi.

- "Yakın iletişim yoluyla yükseköğretim hayatına birlikte katkı sağlayacağız"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretime yönelik yeni vizyona ilişkin hususların yakın takipçisi olacaklarını bildirerek, "Yeni dönemde yükseköğretimde daha katılımcı, üniversitelerimizle diyaloğa ve iletişime daha açık ilişkiler içerisinde olacağız. Bu dönemde, üniversitelerimizle daha katılımcı bir yönetişim anlayışı içinde ve yakın iletişim yoluyla yükseköğretim hayatına birlikte katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Her üniversitenin özellikle gelişme alanı olarak önüne koyduğu tematik alanlar dikkate alınarak, başkanlık olarak düzenleyeceğimiz bölgesel toplantılarda belirli zamanlarda bir araya geleceğiz ve çalışacağız. Önümüzdeki günlerde bu planlamayı bir program olarak duyuracağız." dedi.

- "Uluslararası düzeyde başarı hikayelerini hep birlikte yazacağız"

Sıralama kuruluşlarınca yapılan değerlendirmelerde, ülkedeki üniversitelerin arzu edilen yerlerde olmadığına ilişkin tartışmaları değerlendiren Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversiteler ve diğer yükseköğretim kurumlarının akademik üretkenliğinin, bilimsel doküman hacmi itibarıyla değerlendirilecek olursa dünyanın ilk 20 ülkesi içinde yer aldığını kaydetti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, gelecek dönemde ortaya konulacak yeni destek vizyonu ve politikaları sayesinde, üniversitelerin bilimsel ve teknolojik çıktılarının ve bunun Türkiye'nin kalkınması üzerindeki yaygın etkilerinin çarpıcı şekilde büyüyeceğine inandığını belirterek, "Bu tedbirin yanı sıra kurulumuzca geliştirilen yeni kurumsal ve teşvik mekanizmaları, arzu edilen sonuçlara üniversitelerimizi ulaştıracaktır. Bunlarla alakalı yaptığımız çalışmaları kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Her bir kurumun uluslararası çapta başarılar elde edebilecek kapasite ve potansiyele sahip olduğuna inandığını vurgulayan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Türkiye'de, Anadolu'da pek çok üniversitemizin birer başarı hikayesinin olabileceğine inanıyorum. Bu yeni dönemimiz, bu başarı hikayesinin inşa edilmesiyle geçecektir diyebilirim. Üniversitelerimizin, bilim insanlarımızın ulusal sınırları aşan uluslararası düzeyde başarı hikayelerini hep birlikte inşa edeceğiz, yazacağız." açıklamasını yaptı.

AA

Yorumlar (1)
Ayten 2 ay önce
akademik sınavlarda dil barajı 50 olmalı ve sürekli dil sınavı istenmemeli. dili yüksek olan akademisyenlerin yıllardır türkiyede ne yaptığını gördük pardon hiç birşeylerini görmedik kendilerini kendilerinden başka öven yok hep bilinen ve derlemelerle kendilerini akademisyen sanıyor bazıları.
15
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Konyaspor 10 17
6. Karagümrük 9 17
7. Galatasaray 9 17
8. Alanyaspor 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 9 12
11. Gaziantep FK 10 12
12. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
13. Kayserispor 10 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Giresunspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 8 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Samsunspor 9 12
9. Boluspor 9 11
10. Gençlerbirliği 8 11
11. Menemenspor 10 11
12. İstanbulspor 9 10
13. Denizlispor 9 10
14. Altınordu 9 10
15. Adanaspor 10 9
16. Manisa FK 10 9
17. Bursaspor 8 8
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 8 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Man City 9 20
3. Liverpool 8 18
4. Brighton 9 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 9 14
9. Arsenal 9 14
10. Wolverhampton 9 13
11. Brentford 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Athletic Bilbao 9 16
8. Barcelona 8 15
9. Real Betis 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 9 5
20. Getafe 9 2