Bakanlıklarda Üst Düzey Atamalar Yapıldı

KamuAjans.Com-Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm, Maliye, Orman ve Su İşleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

MEVZUAT-KARARLAR 25.09.2017, 10:23 25.09.2017, 10:26
Bakanlıklarda Üst Düzey Atamalar Yapıldı


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/201

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Abdulkerim GÜNakanlık Müşavirliğine Abdulkerim GÜN'ün atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıııcı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/368

1. Gümüşhane Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Lütfi DÜZ'ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/845

1. Müsteşar Prof. Dr. Ersan ASLAN'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden, alınması,
Bu suretle boşalacak olan 3 inci derece kadrolu ve + 7600 ek göstergeli Müsteşarlığa Dr. Mehmet Veysel YAYAN'ın atanması, '
657 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/430

Bakanlık Müşaviri Oğuz CESUR'un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2- Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/277
1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Musa CAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/331

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İ1 Müdürlüğüne İsmail IŞIKDAĞ'ın atanması. 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/372

1. Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Seyitahmet SANCAK'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/373

1. Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mahmut AYDIN'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Çevre ve Şehircilik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/374

1, Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Halil İbrahim METİN'in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/423
1. Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Rasim BÜLUÇ'un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Karan Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/376

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Protoköl Genel Müdür Yardımcılığına, Emre Zeki KARAGÖL'ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 nci ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/291
1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Tarık SÖNMEZ'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.

Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/292

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +?400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Hüsnü DİLEMRE'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2, Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.

Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/294

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Devlet Selim PASLI'nınatanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılj Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Ekonomi Bakam yürütür.

Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/295
1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına İsmail Gencay OĞUZ'un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.

Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/296

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İhracat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Ali KILIÇKAYA'nın atanması. 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 saydı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.

Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/297
1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet TAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2, Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.

Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/299
1, Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Ramazan KISA'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2, Bu Karan Ekonomi Bakam yürütür.

Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/300
1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İthalat Genel Müdürlüğü Genel Müdür YardımcılığınaHaşan SAĞKOL'un atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Ekonomi Bakam yürütür.

Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/301
1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Hacim Selahattin KOSAOĞLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür,

Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/302
1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Hakkı KARABÖRKLÜ'nün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 acı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nei maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2, Bu Karan Ekonomi Bakanı yürütür,

Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/303
1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Fuat KASIMCAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür,
2. Bu Kararı Ekonomi Bakam yürütür.

Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/304
1, Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ck göstergeli İthalat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Cavit ÖZDEM'ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.

Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/305
1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Fatma Canan NİLÜFER DORA'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/319
1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığına Mücahit ALKAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Eneıj i ve Tab i i Kayn aklar B akanı yürütür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/320
1. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Osman İLTER'inatanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam yürütür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/441

1. Bakanlık Müşaviri Ali AĞAÇDAN'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür,
2. Bu Karan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/321
1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Mehmet Recai PEKER'iıı atanması, 657 sayılı Kanunun 59, 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 saydı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/390
1. Bolu İ1 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İsmail TAŞ'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür,

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/403
1. Başmüfettişliğe Ayşegül ATMACA'nın atanmasına dair 04/07/2017 tarihli ve 2017-74 sayılı Kararnamenin iptali uygun görülmüştür.
2 Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/336
1. Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliğine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Soner GEDİK'in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 67 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/339
1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli 14. Bölge Müdürlüğüne (Van) Mustafa ŞENTURK'ünatanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür. ¦

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/340
1, Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli 10. Bölge Müdürlüğüne (Sinop) Haşan BAŞYİGİT'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. '
2. Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakam yürütür.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/341
1. Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne Mahmut YILMAZ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ııcı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/342
1. Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan I inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne Haşan KESKİN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 neı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakam yürütür.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/343
1. Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne Şaban BIYlKLI'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 73 ve 76 ııcı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür,

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/416
1. Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ali ŞAHİN'in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/418
1. 6. Bölge Müdürü (Burdur) Adnan YILMAZTÜRK'ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/419
!. 8. Bölge Müdürü (Konya) Yılmaz KOCAMAN'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür,
2. Bu Kararı Orman ve Su işleri Bakanı yürütür,

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/421
1. 13. Bölge Müdürü (Erzurum) Ahmet AKKİPRİK'in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Orman ve Su işleri Bakam yürütür.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/327
1- Açık bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Hakan VURAL'ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2- Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/344
1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdür Yardımcılığına, İsmail Selay MÜREY'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2- Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütülür. 

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 20 40
3. Leicester City 20 39
4. West Ham 20 35
5. Liverpool 19 34
6. Tottenham 18 33
7. Everton 18 33
8. Chelsea 20 30
9. Arsenal 20 30
10. Aston Villa 18 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Wolverhampton 20 23
14. Crystal Palace 20 23
15. Burnley 19 22
16. Newcastle 20 19
17. Brighton 20 18
18. Fulham 19 13
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 20 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13