YGS GÖREVLENDİRME ONAY İŞLEMLERİ BAŞLADI!
TURKEGİTİMSEN NÖBET

Öğretmenlerin Nöbet Tutmama Eylemini Nasıl Değerlendiriyorsunuz ?