TURKEGİTİMSEN NÖBET

Öğretmenlerin Nöbet Tutmama Eylemini Nasıl Değerlendiriyorsunuz ?