ABONE OL

Hakimler ve Savcılar Kurulu 45 Sürekli Personel Alımı İçin Kura Çekimleri Hangi Tarihte Yapılacak? Kura Yeri ve Saati!
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) boş kadrolara 45 sürekli personel alımı yapacağını ilan etti. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular, kura ile ve KPSS puan sıralaması dikkate alınarak değerlendirilecek. Yayınlanan ilana göre işçi alımları için başvurular 22 Şubat 2019 tarihinde sona erdi. Şimdi gözler kura çekimlerine yöneldi. Kura çekimleri 5 Mart tarihinde münhal kadronun dört katı çağrılarak noter huzurunda kura ile belirlenecektir.

Hakimler ve Savcılar Kurulu açık kalan kadrolar için personel istihdam edeceğini açıklamıştı. Temizlik görevlisi, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, elektrikçi, mobilyacı, bilgisayar teknolojisi teknikeri alımları için başvurular 22 Şubat tarihinde sona erdi. 

Hakimler ve Savcıları Kurulu bünyesinde çalıştırılmak üzere, ilan ekindeki EK -1 sayılı cetvelde nitelikleri ve şartları yer alan kadro ve pozisyonlara, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR aracılığıyla "sürekli işçi" alınacaktır.

Şartları tutan adayların, 18.02.2019-22.02.2019 tarihleri arasında başvurularını İŞKUR Ankara İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Genel açıklamalar:

1. İlan edilen kadrolara başvuru sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (D) bendi ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

2. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

3. EK-1 de yer alan kadro ve pozisyonlardaki talepler Ankara ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla Ankara'da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.

4. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmaları gerekmektedir.

5. Adayların Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamaları gerekmektedir.

6. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'de başarılı olmak ya da Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5'inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

7. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı aranan taleplerde, ön lisans mezunları için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'den P93 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir.

8. Kuraya tabi asıl aday listesi; İŞKUR'un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı liste esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı; öncelik hakkına sahip olarak başvuranların listesi ise, bu kapsamda bulunanların tamamı esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı olarak noter huzurunda kura ile belirlenecektir.

9. Kura çekimi 05/03/2019 tarihinde saat 10.00'da Hakimler ve Savcılar Kurulu konferans salonunda noter huzurunda yapılacaktır.

10. Kura sonucu isimleri belirlenen asıl adaylar ile Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan üstünlüğüne göre isimleri belirlenen adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır. Ayrıca, şoför pozisyonu için uygulama sınavı da yapılacaktır.

11. Sözlü ve uygulama sınavına girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

12. Tüm duyurular www.hsk.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

13. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

14. Ataması yapılan kadro ve pozisyonlar için iki aylık deneme süresi uygulanacaktır. İş sözleşmesi Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekterliği tarafından deneme süresi içinde bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilebilecektir.

15- Atanma hakkı kazanan işçilere işe başlatıldığı yıl için günlük ücret;

a- Temizlik Görevlisi ve Peyzaj Bahçıvanı pozisyonunda istihdam edilecek işçilerine 2019 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen bir günlük normal çalışma karşılığı belirlenen asgari ücretin %4'ü (günlük brüt 88,69 seksen sekiz lira altmış dokuz kuruş),

b- Şoför (Yolcu Taşıma), Sıhhi Tesisatçı/Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı, Elektrikçi (Genel), Mobilyacı ve Bilgisayar Teknisyeni pozisyonlarında istihdam edilecek işçilere 2019 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen bir günlük normal çalışma karşılığı belirlenen asgari ücretin %30'u (günlük brüt 110,86 yüz on lira seksen altı kuruş), oranında artırılmış olarak ödenecektir.

Atamaya Hak Kazananlardan İstenilecek Belgeler

1- Öğrenim belgesi,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- Adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. Adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir),

4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir)

5- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)

6- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Fotoğraflı, bilgisayar ile doldurulacak).

7- Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu istenecektir.

İl Düzeyi

Meslek adı

Kadro

Sayısı

Yaş Sınırı

Öğrenim Düzeyi

Nitelik Koşulu

Çalışma

Periyodu

Statüsü /Kişisel Durumu

Görev

Yeri

Kura Tarihi

Sınav Tarihi

KPSS puanı

Ankara

Temizlik Görevlisi

21

18-35 yaş

İlköğretim veya

Ortaöğretim

En az İlköğretim mezunu olmak

Belirsiz süreli (daimi )

Normal

Ankara

05.03.2019

19.03.2019

Aranmayacak

Ankara

Sıhhi Tesisatçı/Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı

1

18-35 yaş

En az ortaöğretim (Lise ve Dengi) en çok önlisans

Meslekliselerinin; sıhhi tesisat,ısıtma ve sıhhi tesisat, tesisat teknolojisi, tesisat teknolojisi (ısıtma ve doğalgaz), tesisat teknolojisi( ısıtma doğalgaz iç tesisatçılığı), tesisat teknolojisi ( ısıtma- doğalgaz sebeke tesisatçılığı) bölümlerinden mezun olmak MeslekYüksekokulların; Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi bölümlerinin birinden mezun olmak

Belirsiz süreli (daimi )

Normal

Ankara

05.03.2019

19.03.2019

Aranmayacak

Ankara

Elektrikçi (Genel)

1

20-35 yaş

En az ortaöğretim (lise ve dengi) en çok ön lisans

Meslekliselerinin; elektrik, bobinajcılık, elektrik- elektronik, elektirik-elektronik teknolojisi, otomatik kumanda, elektrikcilik, elektrik tesisatcılığı, elekromekanik taşıyıcılarlar, endüstirel elektronik, elektronik bölümlerinden birinden mezun olmak MeslekYüksekokulların; Elektrik, Elektrik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik, Elektrik- Elektronik Teknikerliği bölümlerinin birinden mezun olmak

Belirsiz süreli (daimi )

Normal

Ankara

05.03.2019

19.03.2019

Aranmayacak

Ankara

Şoför (Yolcu

Taşıma)

15

25-35 yaş

ön lisans

1.Herhangi bir ön lisans mezunu olmak

2.En az B sınıfı (manuel vites) sürücü belgesine başvuru tarihi itibarıyla 3 yıldan fazla süredir sahip olmak.

3. Psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olmak.

Belirsiz süreli (daimi )

Normal

Ankara

20.03.2019 (Sözlü ve uygulana sınavı)

En az 60 puan

Ankara

Mobilyacı

1

18-35 yaş

En az ortaöğretim (lise ve dengi) en çok ön lisans

MeslekLiselerinin; mobilya ve dekorosyan, ahşap teknolojisi, ağaç işleri, mobilyacılık, iç mekan tasarımı bölümlerinden mezun olmak.

Meslek Yüksek Okulların; Mobilya ve Dekorasyon bölümlerinden mezun olmak.

Belirsiz süreli (daimi )

Normal

Ankara

05.03.2019

20.03.2019

Aranmayacak

Ankara

Bahçıvan - Peyzaj Bahçıvanı

1

18-35 yaş

En az ortaöğretim (lise ve dengi) en çok ön lisans

Meslekliselerinin; peyzaj bölümü mezunu olmak veya lise mezunu olmanın yanında bahçecilik/çicek düzenlemeciliği dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak MeslekYüksekokulların; Peyzaj ve Süs Bitkileri bölümünden mezun olmak

Belirsiz süreli (daimi )

Normal

Ankara

05.03.2019

20.03.2019

Aranmayacak

Ankara

Bilgisayar Teknolojisi

Teknikeri

5

18-35

ön lisans

MeslekYüksekokulların; Bilgisayar ve enformasyon sistemleri, bilgisayar donanımı, bilişim sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar teknolojileri ve yönetimi, bilgisayar teknolojisi, bilgisayar teknolojileri ve bilişim sistemleri, muhabere ve elektronik bilgi sistemleri programlarının birinden mezun olmak.

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Ferhat kaplan 1 yıl önce

5 mart 2019 hsyk iş başvuruşu kura sonuclarini yayinlarmisiniz