ABONE OL

Nevşehir Belediyesi Memur Alım İlanı! (Tahsildar, Veznedar, Bilgisayar İşletmeni, Mutemet, VHKİ, Zabıta) Alımı!


Nevşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS Puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ. ŞEKLİ VE SÜRESİ:  Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 30/11/2020 gününden 04/12/2020 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne (Karasoku Mahallesi Atatürk Bulvarı No:34 Merkez /Nevşehir) müracaatlarını yapabileceklerdir.

b) Elektronik ortamda, Belediyemizin insankaynaklari@nevsehir.bel.tr internet/mail adresine,

c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile (Karasoku Mahallesi Atatürk Bulvarı No:34 Merkez /Nevşehir) adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır)

d) Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne (Karasoku Mahallesi Atatürk Bulvarı No:34 Merkez/Nevşehir) istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

e) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

f) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BASVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: Başvuru Formu; http://www.nevsehir.bel.tr adresi üzerinden veya kurumumuzdan temin edebilecektir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı, e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), h) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe i) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Bilgisayar İşletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi aldığını gösterir belge. j) Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

nevşehir belediyesi memur alım

BASVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş Zabıta Memuru ve diğer Memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmak gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

g. Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek

BASVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. İlan edilen kadro unvanları için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak ,2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSSP3 ve KPSSP93 puan türlerinden, 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP94 puan türünden alım yapılacak olan unvanların karşısında belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c. Zabıta Memuru Kadroları için; Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması gerekmektedir. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.

d. Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Bilgisayar İşletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi aldığını transkript dökümüyle belgelemek.

f. Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapan adayların, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BASVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:  Adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunun kontrol edilmesi suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; Zabıta Memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava, Memur kadroları için sözlü sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,  Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 07/12/2020 tarihinde www.nevsehir.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir,  Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara sınava girişte ibraz edilmek üzere Belediyemizce düzenlenecek olan adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecektir. Hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.  Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.  Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Nevşehir Belediye Başkanlığı sorumlu tutulamayacaktır.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: Sözlü ve uygulamalı sınav; Zabıta Memuru alımı için 16/12/2020 tarihinde Saat : 09:00’da başlamak üzere, Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür Merkezi (Sümer Mahallesi Millet Caddesi) sözlü sınav ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Memur alımı için 18/12/2020 tarihinde Saat : 09:00’da başlamak üzere, Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür Merkezi (Sümer Mahallesi Millet Caddesi) Sözlü sınav yapılacaktır. Sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınav Konuları: • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu • Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

Zabıta Memuru kadroları için Uygulamalı sınav; Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Nevşehir Belediyesi Memur Alım İlanı tümü için tıklayınız...
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
kpss 2018 1 ay önce

nolur 65 e düşssün puan