ABONE OL

EGM Bekçi Alımı Başvuru Şartları Nelerdir? 2020 Bekçi Maaşı Ne Kadar? 2020/1 Bekçi Alımı Sınav Merkezleri ile Tarihleri Açıklandı!

Yayınlanan çarşı ve mahalle bekçi alım ilanları yoğun ilgi görüyor. Son dönemde tekrar hayatımıza giren bekçi kadroları için 18 yaşını tamamlamış binlerce vatandaş aday konumunda. Bekçi olmak için bazı şartları taşımak gerekiyor. Merak edilen 2020 bekçi alımı, bekçi maaşı, bekçilik sınavı, bekçilerin görevleri gibi konuları haberimizde bulabilirsiniz.

400 bekçi alımı için 19 Eylül'de başlayan başvuru süreci, 2 Ekim tarihinde bitti. İstanbul'da görevlendirilmek üzere alınacak 400 erkek bekçi için başvurular e-devlet aracılığıyla yapıldı.

2020 / 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Alım Duyurusu

7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400  erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

*** Adaylar, 19 Eylül – 02 Ekim 2020 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yaptılar. KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ!

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Şahsen Müracaat ve Ön Sağlık Kontrolü İçin Adayların Sınav Merkezleri ile Tarihleri Açıklandı. 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen müracaat ve ön sağlık kontrolüne katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. devamı için tıklayınız...

Bekçilik Sınavına Nasıl Başvurulur? EGM Bekçi Alım Şartları Neler?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili: 'Şu anda 26 bin dolayında bekçimiz var, 2 bin 500 daha başlayacak, toplamda 28 bin 500 bekçimiz olacak. Şu anda toplam 30 bin kadromuz var, bunun 28 bin 500'ünü doldurduk, geriye kalan 1500 kadar boş kadromuz var ama Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz yeni kadro açma kararında bulunursa, 40 bin rakamına belki tamamlayabiliriz.' ifadelerini kullanmıştı.

Bekçi istihdam sürecinde adaylar çeşitli aşamalardan geçiyorlar. Sağlık taraması, yazılı sınav, sözlü sınav, fiziksel sınavlar bunlardandır. Bu süreçten başarıyla çıkan adaylar belirlenen kadrolara Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak atanıyorlar. 

Bekçi olmak için bazı şartlar gerekiyor. Bu şartlar arasında boy şartı, beden kitle endeksi şartı, ikamet şartı ve bazı diğer şartlar yer alıyor. Bekçi olmak isteyen ve bekçilik başvurusunda bulunmayı düşünen adayların en az 167 cm boy şartını ve 18-27 beden kitle endeksi şartını taşımaları gerekiyor.

Bekçi Olma Şartları Nelerdir?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 
başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 
yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

Bekçilik Sınavına Nasıl Başvurulur? EGM Bekçi Alım Şartları Neler?

Bekçilerin Görevleri Nelerdir?

1. Bir kimsenin can, mal ve ırzına saldırma ve tehditleri önlemek, saldıranları yakalamak,

2. Suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydanda iken sanıkları yakalamak,

3. Kamu düzen ve güvenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların yapılmasına karşı, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak,

4. Adli kolluk işleriyle ilgili vakalarda, delillerin kaybolmamasını sağlıyan muhafaza tedbirlerini almak. (Bekçiler bu benddeki görevlerinin ifasında halkın yardımından da faydalanabilirler.)

5. Aşağıdaki durumları en kısa zamanda polis ve Jandarma ve itfaiye teşkilatına haber vermek ve önlenmesi gerekenleri önlemek,

a) Uyuşturucu maddeler yapılan, satılan veya kullanılan yerleri
b) Kumar oynanan genel ve herkese açık yerleri,
c) Mıntakası dahilinde gizli fuhuş yapanları,
d) Mıntakası dahiline gelen misafir ve yabancıları,
e) Halkın sükun ve istirahatini bozanları, saldırgan delileri, rezalet çıkaracak derecede sarhoş olup başkalarını rahatsız edenleri,
f) Mevzuat ve yetkili makamlarca tayin edilen saatlerden sonra her ne şekilde olursa olsun, halkın rahat ve huzurunu  bozacak surette açık ve kapalı yerlerde gürültü yapanları,
g) Sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıt ve araçlarını ve diğer engelleri,
h) Yangın, deprem, su baskını gibi afet ve tehlikelerle ilgili önbilgileri,

6. Bölgeleri içinde bulunan dükkan, mağaza, ev, motorlu araç gibi malların korunmasında sahipleri tarafından noksanalınan tedbirleri tamamlattırmak,

7. Vazife saatleri içinde gördükleri, işittikleri, şüphe ettikleri şahsı veya hadiseleri, istirahate geçmeden evvel bağlı bulunduğu en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek,

8. Vazife saatleri içinde tahdid edilen mıntıkasını fasılsız surette dolaşmak,

9. Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibariyle yardıma muhtaç olanlara yardım etmek,

10. Yollarda dolaşan kimsesizleri, engellileri, acizleri ve çocukları bizzat yerlerine veya veli veya vasilerine teslimedilmek üzere en yakın kolluk kuruluşuna götürmek,

11. Bir semt, yer, yol, sokak veya şahıs sormak için başvuranlara gerekli bilgiyi vermek,

12. Doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın veya afet gibi önemli ve acele haller sebebiyle, yapılacak yardım isteklerinden gücü dahilinde olanları öncelikle yerine getirmek,

13. Büyük tehlike arz eden yangın ve su baskını gibi afetlerde mahalle sakinlerine derhal bilgi vermek, görevli ekipler gelinceye kadar yerinde ve gerekli önleyici tedbirleri almak,

14. Kuduz hayvana rastlandığında mümkün ise bunları tecrid ederek zararlarını ortadan kaldırmakla beraber belediyeyi haberdar etmek, bu suretle zararını ortadan kaldıramadığı takdirde itlaf etmek,

15. Bulaşıcı ve salgın insan ve hayvan hastalıklarını en yakın kolluk kuruluşuna haber vermek,

16. Elektrik, su, havagazı, kanalizasyon gibi amme tesislerinde vakı arızaları, sokaklara süprüntü atanları, pis su dökenleri, inşaat ve tamirat yapanları, en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek,

2020 Bekçi Maaşı Ne Kadar?

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklanmasına göre göreve yeni başlayan, bekar, lise mezunu bir çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4 bin 527 TL iken aynı şartlarda lisans mezunu bir bekçinin maaşı ise 4 bin 534 TL'dir.

Bekçilik Yazılı Sınavında Kaç Soru Var, Hangi Konulardan Soruluyor?

Bekçilik yazılı sınavında adaylara çoktan seçmeli beş şıklı sorular soruluyor. Toplam 100 sorudan oluşan sınavda her bir soru bir puan olarak kabul ediliyor ve yanlış cevaplanan soruların doğruyu götürme kuralı uygulanmıyor. Yazılı sınavda yüz (100) puan üzerinden en az elli (50) puan alanlar sınavı geçmiş sayılıyor. Yazılı sınavda, Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Genel Kültür soruları oluyor.
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Özgür 1 ay önce

Bekçilik için başvuru yaptım paramı yatırdım ama başvurum sistemde gözükmğyor neyden kaynaklıyor acaba yardımcı olun lütfen

Misafir Avatar
can 1 ay önce @Özgür

bende aynı şekildeyim resmi sitede ne belge var ne başvuru var ama ön başvuru yatırdım parasını da yatırdım

Beğenmedim (0)
Misafir Avatar
Sinan 1 ay önce

Ya biz orta okul mezunları insan değilmiyiz niye bize iş yok hak yok imkan yok

Misafir Avatar
Xyxyxyx 2 ay önce

Herkes okusaydı madem millet boşuna mı oluyor ortaokul kalmadı artık biraz kendinizi geliştirin

Misafir Avatar
Adımı sigtired 3 ay önce

Herkes askerlik yaptım tüm şartları karşılıyorum falan yazmış ta askerlik 6 ay olduktan sonra askerlik şartını pek takacaklarini sanmiyorum sadece askerlik yaptin diye bekçi olabileceğini kim söyledi

Misafir Avatar
Enes Yıldıran 3 ay önce

Lise mezunuyum askerliğimide yaptım tüm şartları karşılıyorum ama tek sorun bekçilik başvurusu yok ne kadar şanslıyım demi açın artık şu başvuruyu da insanlar ekmek bulsun korona yeterince belimizi büktü zaten.

Misafir Avatar
Burak i.y 4 ay önce

Hem 31 yaşından gün almamış olmak yazıyor hemde 02.07.1988 tarihinden önce doğmamış olmak sonra doğmuş olmak diyor sitede yanlışlık mı var 32 yaşında olmuş oluyor

Misafir Avatar
Ali 5 ay önce

Orta okul mezunları neden küçümseniyor bu hak değil saygısızlıktır orta okul mezunu insan da polis,asker,bekçi olabilir dışlamakla tartışmakla çözüm üretilmez tabi ki orta okul mezunları da bekçi olsun

Misafir Avatar
derdest 1 ay önce @Ali

sen de açıköğretimden tahsil yap bu kadar basit

Beğenmedim (0)
Misafir Avatar
ahmet 2 ay önce @Ali

ehliyet kartını almadan arac kullanman yasaksa burda da egıtım sevıyesını arttırmak ıcın egıtımı alan bu ıste calısabılır manasında saygısızlık yok hak yok bu okuyanlar neden okuyor neden o kadar emek verıyolar ekmek aslanın azına dussun ıstıyosunuz

Beğenmedim (0)
Misafir Avatar
yalcın 3 ay önce @Ali

dıslamak degil birisi 10 yıl para kazanmadan okul okumus emek vermıs digeri gerek duymamıs kaytarmıs nasıl bır tutarsınkı ıkısını
ve ne yazıkki parasızlıktan vb.. okuyamadıgın zaman dıslanmassın ama genellikle kollarında faca serserilik yapmak ıcın okumuyorlar o yüzden kötü gözle bakılıyor ilk kesim akla gelmıyor

Beğenmedim (0)
Misafir Avatar
ismet 5 ay önce

Orta okul olan bir şey lise oldu ve kaç dönemdir lise alınıyor artık bekçi alımları orta okul mezunlarından seçilsin lise mezunları zaten polislik var gidin o sınava girin