ABONE OL

Koronavirüs Normalleşme Planı Taslağı (COVID-19)
Normalleşme süreci, yurt içinde ve yurt dışında salgının seyrine bağlı olarak ‘dinamik’ bir şekilde yürütülecektir. ‘Covid-19 Normalleşme Planı’ uygulaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından koordine edilecektir.

NOT: Söz konusu Normalleşme Planı Cumhurbakanı Yardımcısı tarafından taslak olarak hazırlanmıştır.

Genel Kısıtlamaların Kaldırılması (Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)

Mayıs 

65 YAŞ VE ÜZERİ İLE 20 YAŞ VE ALTI VATANDAŞLAR

• Diğer vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı konulan dönemler içerisinde 
haftada 1 gün en fazla 4 saat süre ile dışarıya çıkabilmeleri (10 Mayıs 2020)

• Yaş kısıtlamasının tamamen kaldırılması (27 Mayıs 2020)

ULAŞIM VE TOPLU TAŞIMA SINIRLAMALARI

• İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksiler için tek, çift sınırlamasının 
kaldırılması (5 Mayıs 2020)

ŞEHİRLERE GİRİŞ-ÇIKIŞ SINIRLAMALARI (13 İL İÇİN)

• Kayseri, Aydın, Antalya, Muğla, Mersin, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, 
Erzurum, Van, Diyarbakır, Ordu, Trabzon için sınırlamaların kaldırılması. (27 Mayıs 2020)

BERBER, GÜZELLİK SALONU/MERKEZİ, KUAFÖR VB.

• Gerekli hijyen şartlarına uyularak randevu sistemiyle ve aynı anda koltuk 
sayısının yarısı kadar müşteri olacak şekilde açılması (maske, tulum, eldiven) (11 Mayıs 2020)

AVM’LER

• Genel ve özel kurallara (Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri 
Bakanlığı) uyulmak şartıyla (11 Mayıs 2020)

GİYİM, ÇANTA, SÜS EŞYASI VE ZÜCACİYE VB. ÜRÜNLER SATILAN PAZAR VE 
SATIŞ YERLERİ

• Genel ve özel kurallara (Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri 
Bakanlığı) uyulmak şartıyla (11 Mayıs 2020)

RESTORANLAR, KAFE, PASTANE VE BENZERİ İŞ YERLERİ

• Genel ve özel kurallara (Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri 
Bakanlığı) uyulmak şartıyla (11 Mayıs 2020)

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ ve BAŞVURU RANDEVULARI

• Şehirler arası adres değişikliği bildirimlerinin açılması (11 Mayıs 2020)

• T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi başvurularının randevularının 
kademeli olarak arttırılması (5 Mayıs 2020)

Haziran

SOSYAL YAŞAM ALANLARI

• Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri 
ile çay bahçesi, dernek lokalleri, yüzme havuzu, kaplıca ve spor merkezleri gibi tesislerin açılması (1 Haziran 2020)

• Ören yerlerinin açılması (1 Haziran 2020)

• Nikâh salonlarının azami %25 
kapasitesinin aşılmaması şartlarına uyarak kademeli açılması (1 Haziran 2020)

• Mesire yerleri ile piknik alanlarının 
açılması (15 Haziran 2020)

HAFTASONLARI SOKAĞA ÇIKMA 
KISITLAMALARI

• Sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması 
(1 Haziran 2020)

SINIR KAPILARINDAN GEÇİŞ

• Salgının kontrol altına alındığı ülkelerle 
olan sınır kapılarının yolcu giriş-çıkışına açılması (15 Haziran 2020) *

* Alınması gereken özel tedbirler ilgili Bakanlıklarca uygulama tarihinden önce belirlenerek ilan edilecektir. Sayfa 03

* Bulgaristan ve Yunanistan sınır kapılarının açılma tarihi salgının seyrine göre 1 Haziran 
2020’ye çekilebilecektir.

Temmuz

SOSYAL YAŞAM ALANLARI

• Düğün salonu, sinema, 
tiyatro ve gösteri merkezlerinde kısıtlamaların kaldırılması (1 Temmuz 2020)

Çalışma Hayatı (Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)

Mayıs

ÇALIŞMA HAYATINDA NORMALLEŞME ADIMLARI

• Kamu personeline idari izin 
verilmesini esnek çalışma modellerine geçişi öngören resmi yazı ve genelgelerin uygulama durumunun gözden geçirilmesi (20 Mayıs 2020)

• Türkiye'de ikamet eden 
yabancıların çalışma izinlerinin sürelerinin uzatılması (1 Mayıs 2020)

• Yurt dışından yeni çalışma 
izinleri başvurularının değerlendirilmesi (4 Mayıs 2020)

Haziran

ÇALIŞMA HAYATINDA NORMALLEŞME ADIMLARI

• İş Sağlığı ve Güvenliği açısından 
yerinde incelemesi yapılmamış olan kurumlara yerinde incelemeye gidilmesi (1 Haziran 2020)

• Kısa çalışma uygulamasının COVID19 tedbirleri kapsamından 
çıkarılması (30 Haziran 2020)

Temmuz

ÇALIŞMA HAYATINDA NORMALLEŞME ADIMLARI

• İş veya hizmet sözleşmelerinin 
feshedilmesine ilişkin kısıtların kaldırılması (17 Temmuz 2020)

• Yetki tespiti, toplu iş sözleşmesi 
süreci, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin sürelerin pandemi öncesindeki gibi
uygulanması (17 Temmuz 2020)

• Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK 
primleri ödemelerinin takvime uygun şekilde devam ettirilmesi (1 Temmuz 2020)

• Tek hekim tarafından 10 güne kadar 
rapor düzenlenmesi uygulamasına geri dönülme (1 Temmuz 2020)

EĞİTİMLER VE KURSLAR

• Ara verilen İşbaşı Eğitim 
Programlarının devamının sağlanması (6 Temmuz 2020)

Ağustos

ÇALIŞMA HAYATINDA NORMALLEŞME ADIMLARI

• Sosyal güvenlik 
denetimlerinin tekrar başlatılması (1 Ağustos 2020)

EĞİTİMLER VE KURSLAR

• Ara verilen Mesleki Eğitim 
Kurslarının devamının sağlanması (1 Ağustos 2020)

Psikososyal Destekler (Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)

Mayıs

TOPLUMUN GENELİNE YÖNELİK DESTEKLER

• Kısa, orta ve uzun vadede 
vatandaşlarımızı pandemi psikolojisi ile baş etme becerilerini kazanabilmeleri için (yüz yüze, telefon, online
sistem vb.) psiko-sosyal destek hizmetinin sürdürülmesi (27 Mayıs 2020)

Haziran

ÇOCUKLARA YÖNELİK DESTEKLER

• Okula uyum sürecinde 
öğretmenlere ve velilere yönelik salgın sonrası okula uyum kılavuzunun hazırlanması, normal hayata uyum sağlayamayan çocuklara psiko-sosyal desteğin sağlanması (15 Haziran 2020)

Temmuz

AİLE İÇİ İLİŞKİLERE YÖNELİK DESTEKLER

• Telefon üzerinden ve online olarak 
yürütülmekte olan Aile Danışmanlığı hizmetinin fiziki olarak yürütülmeye başlanması (1 Temmuz 2020)

• Eğitici eğitimleri ve halk eğitimlerine ve 
Aile Eğitim Programı'na devam edilmesi (1 Temmuz 2020)

HUZUREVLERİ

• Huzurevlerine yeni kabullerin ve nakillerin 
alınmaya başlanması (1 Temmuz 2020)

ÇOCUK BAKIM KURULUŞLARI

• Çocuk bakım kuruluşlarında ziyaretçi 
kısıtının illerin salgınla mücadele durumları göz önüne alınarak il bazında kademeli olarak kaldırılması (1 Temmuz 2020)

• Çocukların yakınlarına izinli verilmesi 
uygulamasının sağlık kontrolleri yapılması kaydıyla iller bazında yeniden başlatılması (1 Temmuz 2020)

Ağustos

AİLE İÇİ İLİŞKİLERE YÖNELİK DESTEKLER

• COVID-19 Pandemisi’nin 
Aile İlişkileri Üzerindeki Etkisi Araştırması sonuçlarının yayınlanması (1 Ağustos 2020)

ENGELLİ VE YAŞLI 
KURULUŞLARI

Alınan karantina 
önlemlerinin il bazında kademeli olarak gevşetilmesi (10 Ağustos 2020)

Sağlık Hizmetleri (Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)

Mayıs

PANDEMİ EĞİTİMİ

• Sağlık Bakanlığı tüm 
sektörlerde normalleşme sürecinde uygulanacak salgın tedbirlerine ilişkin rehber dokümanlar hazırlayacaktır. (4 Mayıs 2020)

• İlgili tüm bakanlıkların işaret 
ettiği meslek gruplarına yönelik eğitim (20 Mayıs 2020) 

Haziran

SAĞLIK KURULUŞLARININ HİZMET SUNUMU

• Pandemi hastanesi sayılarının 
kademeli olarak azaltılması ve sadece kısıtlı hastanelerin pandemi hastanesi olarak kullanılması (1 Haziran 2020)

• Diğer hastanelerin normal 
hasta kabul ve işleyişe geri dönmesi (1 Haziran 2020)

• Hastanelerde uygulanan 
salgın tedbirlerinin kademeli olarak gevşetilmesi (1 Haziran 2020)

SAĞLIK TURİZMİ

• Pandemi hastaneleri 
ayrıldıktan sonra gerek Covid19 tedavisi için gerekse elektif vakalar için sağlık hizmeti verilmesi (1 Haziran 2020)

Temmuz

SAĞLIK PERSONELİ

• Sağlık çalışanlarının 
durdurulan izinlerinin kademeli olarak yeniden açılması (1 Temmuz 2020)

• Personelin tayin ve yer 
değişikliği uygulamalarının normale dönmesi (1 Temmuz 2020) 

Eğitim (Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)

Mayıs

EĞİTİM HAYATI VE SINAVLAR

• Eğitim ve sınavların 
kademeli olarak açılması için rehberlerin hazırlanması (4 Mayıs 2020)

ERTELENEN SINAVLAR

• Ertelenen diğer sınavlar 
(Açıköğretim vb.) takvimlerinin açıklanması (15 Mayıs 2020)

Haziran

SINAV TARİHLERİ

• Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)(27-28 Haziran 2020)

• Liselere Geçiş Sınavı (LGS) (20 Haziran 2020)

• Bursluluk Sınavı (21 Haziran 2020)

• Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 
(14 Haziran 2020)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

• Üniversitelerin normal akademik takvimlerine dönüşü (15 Haziran 2020)

• Sınavların ve uygulama derslerinin yüz yüze yapılmaya başlanması 
(15 Haziran 2020)

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

• Çalışan anne ve babalara (isteğe bağlı) yönelik olarak düşük öğrenci 
sayıları ile okul öncesi eğitim kurumlarının faaliyete başlaması. (1 Haziran 2020)

• Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin açılması 
(1 Haziran 2020)

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ, OLGUNLAŞMA ENSTİTÜLERİ VE HALK EĞİTİM 
MERKEZLERİ

• Genel ve özel kurallara uyulmak şartıyla hizmete açılması 
(8 Haziran 2020)

ÖĞRETMEN ALIM SÜREÇLERİ

• 20.000 yeni öğretmen alımına ilişkin sürecin başlatılması (1 Haziran 2020)


MUHTELİF KURSLARIN UYGULAMALI EĞİTİME BAŞLAMASI

• Motorlu taşıt ve iş makinaları sürücü kursları, ulaştırma hizmetleri mesleki 
eğitim ve geliştirme kursları, havacılık ve denizcilik eğitimi veren kurslarda mevcut kayıtlı öğrenciler (isteğe bağlı) için uygulama eğitimine başlanması (1 Haziran 2020)

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA BAĞLI ÖĞRENCİ YURTLARI

• Ülke genelinde ve KKTC’de bulunan yurtların hizmete açılması 
(15 Haziran 2020) 

Temmuz

YÜKSEKÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARI GERİ ÖDEME

• Kredi borçlularından geri 
ödemelerin alınmaya başlanması (1 Temmuz 2020)

REHBERLİK VE DANIŞMA

• Merkezi sınavlara giren 
öğrencilere yönelik randevu sistemi ile tercih danışmanlığının başlatılması (15 Temmuz 2020)

ÖZEL EĞİTİM VE 
REHABİLİTASYON

• Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezlerinin faaliyete başlaması (1 Temmuz 2020)

Ağustos

ÖZEL VE RESMİ EĞİTİM KURUMLARI (ANAOKULU-İLKORTA-LİSE)

• 2020-2021 eğitimöğretim yılının telafi 
eğitimi yapılacak şekilde Ağustos ayının son haftasında açılması (24 Ağustos 2020)

Eylül

KAMU YARARINA HİZMET VEREN VAKIF VE DERNEK YURTLARI

• Burada barınan 
öğrencilere beslenme ve barınma yardımlarının üniversitelerin açılmasıyla birlikte başlatılması (1 Eylül 2020)

Din Hizmetleri (Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)

Mayıs

HAC HAZIRLIKLARI*

• Hac Yolcularının Eğitiminin 
yapılması (27 Mayıs 2020)

* Suudi Arabistan’daki ve diğer uluslararası gelişmelere göre Hac ile ilgili kararlar alınacaktır.

Haziran

CAMİLERDE İBADET

• Cuma namazlarının cami 
dışında açık alanlarda kılınmaya başlanması (12 Haziran 2020)

• Vakit, namazlarının fiziki 
mesafe korunmak, maske kullanılmak şartıyla uygun görülen cami ve mescitlerde cemaatle kılınmaya başlanması ve vaaz-irşat hizmetlerine başlanması (12 Haziran 2020)

Ağustos

KURAN KURSLARI

• Kur’an kurslarının açılması 
(24 Ağustos 2020)

Eylül

UMRE

• 2020 -2021 Yılı Umre 
Hazırlıklarının Gerçekleştirilmesi (1 Eylül 2020)

KURAN KURSLARI

• Fiziki mekanları yeterli olan 
kursların bire bir eğitim yapmak suretiyle Ekim’de eğitime başlayacak şekilde hazırlıklarının yapılması (30 Eylül 2020)

Savunma (Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)

Mayıs

PERSONEL TERHİS FAALİYETLERİ (ÖZEL TEDBİRLERLE)

• Askerlik terhis işlemleri 
(28 Mayıs – 2 Haziran 2020)

Haziran

PERSONEL TEMİN /TERHİS- CELP FAALİYETLERİ (ÖZEL TEDBİRLERLE)

• Personel temin faaliyetleri (fiziki 
yeterlilik testleri ve mülakatlar) (1 Haziran 2020)

• Askerlik celp işlemleri 
(5-29 Haziran 2020)

• Ertelenen Bedelli Askerlik işlemleri 
(20 Haziran 2020)

• Yedek subay/yedek astsubay 
celp işlemleri (29 Haziran 2020)

• Dış kaynaktan temin edilen 
subay adaylarının kayıt – kabul işlemleri ve eğitim faaliyetleri (20 Haziran 2020)

• Dış kaynaktan temin edilen 
astsubay adaylarının kayıt – kabul işlemleri ve eğitim faaliyetleri (15 Haziran 2020)

HARP OKULLARI, ASTSUBAY 
MYO’LARI VE ENSTİTÜLERDE EĞİTİM

• Özel tedbirlerle yapılması 
(1 Haziran 2020)

ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER

• Özel tedbirlerle yapılması 
(1 Haziran 2020)

Temmuz

TOPLU FAALİYETLER(TÖREN, KONFERANS, KISA SÜRELİ TOPLANTI, KURS, FUAR VE SEMİNERLER)

• Özel tedbirlerle yapılması 
(1 Temmuz 2020)

Eylül

ERBAŞ VE ERLERİN İPTAL EDİLEN İZİNLERİ

• Yeniden izin verilmeye 
başlanması (1 Eylül 2020)

MİLLİ TATBİKATLAR

• Özel tedbirlerle tatbikatların 
yeniden başlatılması (1 Eylül 2020)

YURTDIŞI SÜREKLİ/GEÇİCİ 
GÖREV, TOPLANTI, KURS KATILIMI

• Özel tedbirlerle icra edilmesi 
(1 Eylül 2020)

Adalet Hizmetleri (Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)

Mayıs

CEZA İNFAZ KURUMLARI

• Kapalı görüşün serbest 
bırakılması (31 Mayıs 2020)

NOTERLİK HİZMETLERİ


• Noterlerde dönüşümlü çalışma 
usulüne son verilmesi (31 Mayıs 2020)

Haziran

ADLİ SÜREÇLER

• Duruşma ve keşiflere verilen 
aranın sonlandırılması, yargıda sürelerin başlatılması, uzlaştırmacı görevlendirmelerinin başlatılması (15 Haziran 2020 - gerektiğinde öne çekilmesi)

• İcra-iflas takiplerinin 
durdurulmasına son verilmesi (15 Haziran 2020 - gerektiğinde öne çekilmesi)

Temmuz

ADLİ SÜREÇLER

• Ceza infaz kurumlarında 
avukat görüşmelerindeki kısıtlamaların kaldırılması, denetimli serbestlik kapsamında ertelenen yükümlülüklere devam edilmesi (1 Temmuz 2020)

CEZA İNFAZ KURUMLARI

• Kurumlar arasında nakillerin 
serbest bırakılması (1 Temmuz 2020)

NOTERLİK HİZMETLERİ

• Hafta sonu nöbetçi noterlik 
uygulamasına başlanması (1 Temmuz 2020)

Eylül

CEZA İNFAZ KURUMLARI

• Açık görüşün serbest 
bırakılması (1 Eylül 2020)

Sanayi Kuruluşları ve Esnaflar (Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)

Nisan-Mayıs

TEKNOPARK ŞİRKETLERİ İLE AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ

• Esnek çalışma uygulamalarının 
kaldırılması (27 Mayıs 2020)

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ

• Laboratuvarlar kurularak tarama testleri 
yapılması, filyasyon ekiplerinin görevlendirilmesi (27 Nisan 2020)

TÜM KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ ESNAF, 
HİZMET VE TİCARET SEKTÖRLERİ

• Sektör bazlı çalışma rehberlerinin 
hazırlanması ve sektörlerin kontrollü olarak hizmete açılması (4 Mayıs 2020)

TERSANELER

• Test ve karantina hizmetlerinin açılması 
amacıyla kuralların belirlenmesi (10 Mayıs 2020)

İNŞAAT SEKTÖRÜ

• Hizmet veren kurum ve kuruluşlara 
normalleşme için eğitim verilmesi ve rehberlerin hazırlanması (4 Mayıs 2020)

Eylül

YURTDIŞI BELGELENDİRME FAALİYETLERİ

• Kademeli olarak 
normalleşmeye geçilmesi (1 Eylül 2020) 

Ticaret (Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)

Mayıs

ÜRETİCİLERİMİZ İÇİN KÜRESEL PAZAR FIRSATLARI

• Küresel değer zincirlerinde oluşan 
değişimlerin ilgili sivil toplum kuruluşları ve kamu işbirliğinde değerlendirilmesi, değer zincirinde oluştuğu tespit edilen boşlukların Türk üreticilerce doldurulmasına yönelik çalışmalara başlanması (1 Mayıs 2020)

GÜMRÜK İŞLEMLERİ

• Kara gümrük kapılarına 
laboratuvar ve karantina alanları kurulması (4 Mayıs 2020)

Haziran

TASFİYELİK EŞYANIN SATILDIĞI 5 PERAKENDE SATIŞ MAĞAZASI

• Genel ve özel kurallara 
uyulmak şartıyla faaliyetlerin devam etmesi (1 Haziran 2020)

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ

• Toplantıların Genel ve özel 
kurallara uyulmak şartıyla yapılmaya başlanması (15 Haziran 2020)

• Belge ibrazları için ek süre 
verilmesi uygulamasının sonlandırılması (15 Haziran 2020)

Turizm (Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)

Mayıs

TURİZM BÖLGELERİ

• Güvenli turizm için gerekli 
olabilecek sağlık kapasitesinin artırılması (20 Mayıs 2020)

İÇ VE DIŞ TURİZMİN BAŞLATILMASI

• Tanıtım kampanyaları üzerine 
çalışılması (18 Mayıs 2020)

• Yurt içi ve yurtdışı turizm 
hareketleri başlaması için ulaşım takviminin hazırlanması (27 Mayıs 2020)

COVİD-19’A KARŞI 
SERTİFİKASYON SİSTEMİ

• Turizm hareketinin başlaması 
için sertifikasyon çalışması yapılması (15 Mayıs 2020)

OTEL, MOTEL, PANSİYON 
İŞLETMECİLERİ

• Uygun şartlar altında müşteri 
kabulüne başlanması (27 Mayıs 2020)

Haziran

TURİZM BÖLGELERİ

• Havalimanlarının işletilebilmesi 
için laboratuvarların kurulup, test ve tedavi altyapısının işleme alınması (1 Haziran 2020)

MÜZE VE ÖRENYERLERİ

• Genel ve özel kurallara 
uyulmak şartıyla kontrollü şekilde ziyarete açılması (1 Haziran 2020)

• Sergi gibi kültürel faaliyetlerin 
genel ve özel kurallara uyulmak şartıyla yapılması (1 Haziran 2020)

KONSER YERLERİ

• Konser salonlarının %50 
kapasitesi ile genel ve özel kurallara uyulmak şartıyla oturma düzeni olan konserlerin başlatılması (1 Haziran 2020)

Temmuz

KONSER YERLERİ

• Konser salonlarının %50 
kapasitesi ile genel ve özel kurallara uyulmak şartıyla oturma düzeni olmayan ayakta konserlerin başlatılması (1 Temmuz 2020)

Kültürel Etkinlikler (Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)

Haziran

KÜTÜPHANELER

• Kütüphanelerin genel ve özel 
kurallara uyulmak şartıyla haftanın belirli günlerinde hizmete açılması (1 Haziran 2020)

KÜLTÜR MERKEZLERİ

• Yurt dışında bulunan kültür 
merkezlerinin yıllık faaliyetlerine yeniden başlaması (1 Haziran 2020)

Temmuz

KÜLTÜR MERKEZLERİ

• Genel ve özel kurallara 
uyulmak şartıyla uygun Kültür merkezlerinde etkinlerin başlatılması (1 Temmuz 2020)

SİNEMA VE TİYATRO 
ETKİNLİKLERİ

• Genel ve özel kurallara 
uyulmak şartıyla uygun salonların gösterime açılması ile nöbetçi tiyatro uygulaması, açık hava yaz oyunları ve kamyon tiyatro projesinin hayata geçirilmesi (1 Temmuz 2020)

• Ertelenen sinema alanındaki 
kültürel ve sanatsal etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve yeni destekler verilmesi (1 Temmuz 2020)

Gıda, Tarım ve Orman (Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)

Mayıs

TARIMSAL ÜRETİMDE ARZ GÜVENCESİ SAĞLANMASI

• Bitkisel ve hayvansal üretimde kullanılan girdilerin 
yerli kaynaklardan temini için gerekli teşvik ve düzenlemeler yapılması (15 Mayıs 2020)

• Salgın sonrası üretim planlarının ve projeksiyonlarının 
revizyonu (15 Mayıs 2020)

ÜRETİMDEN TÜKETİME KADAR GIDA GÜVENİLİRLİĞİ 
SAĞLANMASI

• Fiyat artışlarına mahal vermeyecek şekilde 
üretimde devamlılığın sağlanması konusunda gerekli tedbirlerin alınması (4 Mayıs 2020)

HAYVAN SATIŞ YERLERİ

• Sağlık Bakanlığı’nca belirlenecek usul ve esaslar 
çerçevesinde faaliyetlerine ara verilen hayvan satış yerlerinin faaliyetlerine devam etmesi (26 Mayıs 2020)

KIRSALDA REFAH, GELİR VE İSTİHDAM OLANAKLARI 
ARTIRILMASI

• Özelikle Küçük ve Orta Büyüklükteki çiftçilerimize 
salgın sonrasına kadar faaliyetlerini sürdürmesini sağlayıcı ilave acil destek paketi oluşturulması (26 Mayıs 2020)

ORMAN ÜRÜNLERİ

• Orman alanlarından faydalanılan odun dışı 
ürünlerin toplanması ve arzında sorun yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması (15 Mayıs 2020)

Haziran

TARIMSAL ÜRETİMDE ARZ GÜVENCESİ SAĞLANMASI

• Mevsimlik tarım işçilerinin iller 
arasındaki seyahatlerinin izne bağlı olma durumunun sonlandırılması (1 Haziran 2020)

ORMAN ÜRÜNLERİ

• Orman Genel Müdürlüğüne ait tüm 
mesire yerlerinin aşamalı olarak kullanıma açılması (1 Haziran 2020)

• Orman alanlarında geçici 
konaklayan arıcılarımız için gerekli şartlar oluştuğunda alınan önlemlerin düşürülmesi (1 Haziran 2020) 

Temmuz

ORMAN ÜRÜNLERİ

• ORKÖY çalışmalarının 
yeniden başlatılması (1 Temmuz 2020) 

Eylül

ÜRETİMDEN TÜKETİME KADAR GIDA GÜVENİLİRLİĞİ SAĞLANMASI

• Gıda işyerlerinde üst düzeye 
çıkarılan denetimlerin risk esaslı olarak yapılmaya başlanması (1 Eylül 2020)

Spor (Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)

Haziran

ÜST LİGLER

• Futbol üst liglerinin müsabakaların 
başlatılması(11 Haziran 2020)

• Basketbol, hentbol ve voleybol 
branşlarının üst liglerinin müsabakaların başlatılması (13 Haziran 2020)

DİĞER LİGLER VE SPORTİF PROJELER

• Okul Sporları, Analig, Türkiye Sportif 
Yetenek Taraması, Yüzme Bilmeyen Kalmasın, Evinin Sultanları, Sokaklar Bizim gibi projeler ve yerel faaliyetler ile spor federasyonlarımızın faaliyetlerinin kademeli olarak başlatılması (1 Haziran 2020)

BİREYSEL SPORLAR

• 81 ilde düzenlenen ve ertelenen il 
birinciliklerinin kademeli olarak yeniden yapılması (1 Haziran 2020)

KAPALI SPOR TESİSLERİ VE ÇALIŞMA 
SALONLARI İLE ÖZEL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TESİSLERİ

• Faaliyetlerin kademeli olarak yeniden 
başlaması (1 Haziran 2020) 

Gençlik (Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)

GENÇLİK MERKEZLERİ

• Genel ve özel kurallara 
uyulmak şartıyla bireysel kullanıma açılması (1 Haziran 2020)

• Müfredata bağlı olan 
eğitimlerin genel ve özel kurallara uyulmak şartıyla herkese açılması (1 Haziran 2020)

Eylül

GENÇLİK KAMPLARI

• Genel ve özel kurallara 
uyulmak şartıyla katılımcı sayıları kısıtlı olarak kamplara başlanması (1 Haziran 2020) 

Çevre ve Şehircilik Hizmetleri (Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)

Mayıs

TAPU VE KADASTRO İŞLEMLERİ

• Tapu İşlem türü kısıtlamalarının 
kaldırılması ve ara verilen çalışmaların başlatılması (5 Mayıs 2020) 

YEREL YÖNETİM DESTEKLERİ

• Banka likidite durumu ve 
belediyesinin durumuna uygun koşullu nakit kredinin verilmesi (27 Mayıs 2020)

• İller Bankası tarafından 
yürütülen ihale çalışmalarının normal programında yürütülmesine geçilmesi (27 Mayıs 2020)

• Yerel Yönetimlerin sorumluluk 
alanındaki tüm yerlerin dezenfeksiyon işlemlerine yıl sonuna kadar devam edilmesi

Haziran

HAZİNE TAŞINMAZLARI

• Hazine taşınmazlarının açık ve 
kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalelerinin başlaması (15 Haziran 2020) 

Temmuz

YEREL YÖNETİM DESTEKLERİ

• Belediyelerin borçlarının 
ertelenmesi süresinin sona ermesiyle sürecin normal yürütülmesine geçilmesi (1 Temmuz 2020) 

Ağustos

HAZİNE TAŞINMAZLARI

• Hazine taşınmazları üzerinde 
bulunan büfe, kantin, çay ocağı gibi faaliyetlerde bulunan ticari ünitelerden kira alınmasına başlanılması (15 Ağustos 2020) 

Eylül

HAZİNE TAŞINMAZLARI

• Su alacağı nedeniyle 
belediyelerin gerekli yasal takipleri yapmasına müsaade edilmesi (1 Eylül 2020)

Ulaştırma – Karayolu/Demiryolu (Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)

Nisan-Mayıs

ANKARA’DA BAŞKENTRAY VE İSTANBUL’DA MARMARAY KENT İÇİ BANLİYÖ TRENLERİ

• Genel ve özel kurallara uyulmak şartıyla 
sınırlı kapasite ile işletimi (1 Nisan 2020)

YHT VE KONVANSİYONEL TAŞIMA

• Bilet satışı ve trenlerin hazırlıklarının 
yapılması (15 Mayıs 2020)

• Ankara-İstanbul arasında karşılıklı olarak 
günde 1 sefer düzenlenmesi (20 Mayıs 2020)

• Genel ve özel kurallara uyulmak şartıyla 
sınırlı kapasite ile seferlere başlanması (27 Mayıs 2020)

OTOYOL HİZMET TESİSLERİ İÇERİSİNDE 
BULUNAN RESTORAN VE KAFELER, ALIŞVERİŞ MEKANLARI

• Genel ve özel kurallara uyulmak şartıyla 
açılması (11 Mayıs 2020)

Eylül

KARAYOLUYLA YOLCU TAŞIMACILIĞI

• Firmaların 65 yaş ve üzeri 
yolcuları taşımamalarına ilişkin talimatın kademeli olarak kaldırılması (1 Eylül 2020 - gerektiğinde öne çekilmesi)

Ulaştırma – Havayolu (Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)

Mayıs

DIŞ HAT TRANSİT, DIŞ HAT VE İÇ HAT UÇUŞLARININ KADEMELİ BAŞLAMASI

• İç hat uçuşların kısmi olarak 
açılması. (27 Mayıs 2020)

• Dış hat transit transfer uçuşların 
kısmi olarak açılması (27 Mayıs 2020)

• Dış hat uçuşların kısmi olarak 
açılması (27 Mayıs 2020)

BALON UÇUŞLARI

• Uçuşların başlatılması 
(27 Mayıs 2020)

HAVALİMANLARI İÇERİSİNDE 
BULUNAN RESTORAN, KAFE, VB.

• Genel ve özel kurallara 
uyulmak şartıyla uçuş saatlerinde hizmete açılması (27 Mayıs 2020) 

Ulaştırma – Denizyolu (Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)

Mayıs

TOPLU YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPILAN YOLCU MOTORU CİNSİNDEKİ GEMİLER

• Denize Elverişlilik Belgelerinde belirtilen yolcu taşıma 
kapasitelerinin %50’si oranında yolcu taşımacılığı yapılma kısıtlamasının kaldırılması (27 Mayıs 2020)

LİMANLARIMIZA GELEN YABANCI BAYRAKLI GEMİLER

• Geldiği ülkede vaka yoksa liman devleti denetimlerinin tekrar 
yapılmaya başlanılması (27 Mayıs 2020)

DENİZ TAŞIMACILIĞI KISITLAMALARI

• Riskini minimize etmek için seferlerin yolcusuz ve şoförsüz 
(dorselerle) yapılması kısıtlamaların kontrollü kaldırılması (27 Mayıs 2020)

GEZİNTİ / (TENEZZÜH), TURİSTİK AMAÇLI OLTA BALIKÇILIĞI, TİCARİ 
YAT VE İLKEL YAPILI AHŞAP GEMİLER

• Gemilerin ticari faaliyetleri tekrar başlanması 
(27 Mayıs 2020)

EGE ADALARI VE YUNANİSTAN İLE ÜLKEMİZ LİMANLARI ARASINDA 
YOLCU TAŞIMACILIĞI

• Uluslararası seferlerin yeniden başlatılması (27 Mayıs 2020)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDEN GEMİLER

• Bu gemilerle gelen vatandaşlarımıza yönelik karantina 
uygulamasının kaldırılması (27 Mayıs 2020)

Dışişleri (Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)

Eylül

ÖNEMLİ KONFERANS VE TOPLANTILAR

• Dönem Başkanlığımızda Asya İşbirliği Diyaloğu Bakanlar 
Toplantıları (1 Eylül 2020)

• NATO Toplantılarının Gerçekleştirilmesi (1 Eylül 2020)

• Antalya Diplomasi Forumu’nun tertiplenmesi (1 Eylül 2020)

• JETCO, KEK VE KUKK gibi mekanizmaların canlandırılması 
(1 Eylül 2020)

• Türk- İngiliz Tatlı Dil Forumu’nun Türkiye’de düzenlenmesi 
(1 Eylül 2020)

• İstanbul Arabuluculuk Konferansı’nın gerçekleştirilmesi 
(1 Eylül 2020)

• Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının 
Başlaması (1 Eylül 2020)

• Büyükelçiler Konferansı’nın gerçekleştirilmesi 
(1 Eylül 2020)

• Ülkemiz ev sahipliğinde EİT Zirvesinin gerçekleştirilmesi 
(1 Eylül 2020)

Enerji (Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)

Haziran

BAKIM VE YATIRIM ÇALIŞMALARI

• Ertelenen çalışmaların 
başlatılması (1 Haziran 2020)

Temmuz

KIYASEN FATURA İŞLEMİ

• Elektrik ve doğal gaz 
sayaçlarının okunamadığı belli bölgeler için yapılan uygulamanın kaldırılması (1 Temmuz 2020)

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ 
KESME UYGULAMALARI

• Konutların ve küçük 
esnafın borçtan dolayı elektrik ve doğal gaz arz hizmetlerinin kesilmemesi uygulamasına son verilmesi (1 Temmuz 2020)

Eylül

ULUSAL VE ULUSLARARASI İHALELER

• YEKA projeleri başta olmak 
üzere ertelenen ulusal ve uluslararası ihalelerin ilan edilerek başvuruların alınması (1 Eylül 2020)

ETANOL HARMANLAMA 
YÜKÜMLÜLÜĞÜ

• Benzin türlerine etanol 
harmanlama yükümlülüğüne ilişkin uygulamanın tekrar başlaması (1 Eylül 2020)

Düzensiz Göçmenler ve Geçici Koruma Altındakiler

Haziran

GERİ KABUL

• Operasyonların başlaması, 
düzensiz göçmenlerin sınır dışı etme iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi (1 Haziran 2020)

ULUSLARARASI KORUMA 
KAPSAMINDAKİ YABANCILAR

• 3. ülkeye çıkış işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi (1 Haziran 2020)

GEÇİCİ KORUMA 
KAPSAMINDAKİ YABANCILARIN YOL İZİN BELGELERİ

• Taleplerin yalnızca e-devlet 
üzerinden alınması, acil ve zaruri haller dışında yol izin belgesi verilmemesi uygulamasına son verilmesi (1 Haziran 2020)
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.