ABONE OL

Sedat DEĞER 6 Soru ve Örneklerle Artırımlı Hizmet Puanı Hesaplamasına Açıklık Getirdi
Hangi Öğretmenler Artırımlı Hizmet Puanı Alacak ve Geçmişe Dönük Uygulanacak mı?

19 Haziran 2020 tarihli değişiklik sonrası artırımlı hizmet puanı uygulamasında yeni düzenlemeler olup kapsamı değiştirilmiş oldu. Bu değişiklikler sonrasında özellikle artırımlı hizmet puanı uygulamasından kimlerin faydalanacağı konusunda ve geçmişe dönük olarak uygulanıp uygulanmayacağı hususunda sorular geldiği için bu soruları mevzuat açıklaması ile dile getireceğim. Sedat DEGER/ Mevzuat Uzmanı

Soru: Hangi Öğretmenler Artırımlı Hizmet Puanı Alacak ve Geçmişe Dönük Uygulanacak mı ?

Cevap: Aşağıda, bir önceki hali ile 19 Haziran tarihli değişiklik sonrası yeni halini gösterdiğim üzere artırımlı hizmet puanı uygulamasında düzenlemeler olup kapsamı değiştirilmiş oldu. Bu durumda hangi öğretmenler ne kadar artırımlı hizmet puanı alacak ve geçmişe dönük uygulanacak mı göstermeye çalışacağım.

Önceki Hali : (6) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta olan öğretmenlerden bu Yönetmelikte zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar için %100 artırılarak belirlenir

Yeni Hali : (6) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yapmaya devam edenler ve zorunlu çalışma öngörülmeyen eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra çeşitli nedenlerle zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarına atananların hizmet puanları, zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yaptıkları süreyle sınırlı olmak ve görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınmak suretiyle her yıl için %50 artırılarak belirlenir."

Mevzuata eklenen yeni hükme göre;

1) Hükümde yazılı bulunan “Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden” ifadesinden dolayı, artırımlı hizmet puanı uygulamasından

*Zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlayanlar bu haktan yararlanacak olup,

*Zorunlu hizmet yükümlüsü olmayanlar ( muaf olanlar ) ile şu an zorunlu hizmet yükümlüğünü yerine getirmeye devam edenler artırımlı hizmet puanı uygulamasından faydalanamaz.

2) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden,

* Zorunlu hizmet yükümlülüklerini tamamladıktan sonra herhangi bir zorunlu hizmet sayılan okulda görev yapmaya devam edenlerin,

*Zorunlu hizmet yükümlülüklerini bitirdikten sonra, zorunlu hizmet sayılmayan(1.-2.-3. Hizmet alanı) bir okula atanıp çalışırken, daha sonrasında yine zorunlu hizmet sayılan (4.-5.-6.hizmet alanı) herhangi bir okula atanıp görev yapan öğretmenlerin,

Hizmet puanları, her o anda görev yaptıkları zorunlu hizmet sayılan okulun hizmet puanının %50’si kadar artırımlı olarak hesaplanır.

Örnek 1: * 2. Hizmet bölgesi 6.hizmet alanı olan Şanlıurfa Ceylanpınar’daki Ceylanköyü İmam Hatip Ortaokulunda zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlayan Ayşe öğretmen, İl dışı atamayla geldiği, 1. Hizmet bölgesi 6. Hizmet alanı olup yıllık olarak 18 Hizmet puanı sayılan Muğla’nın Milas ilçesindeki Ortaköy Ortaokulunda görev yaptığı her yıl 18 puanın üzerine 9 hizmet puanını da artırımlı olmak üzere 27 hizmet puanı alır.

* Ayşe öğretmen Ortaköy ortaokulunda 3 sene görev yaptıktan sonra, yine aynı ilçede olan ve 1. Hizmet bölgesi 4. Hizmet alanı olup hizmet puanı 14 puan olan Kıyıkışlacık ortaokuluna atandığında görev yaptığı her yıl 14 Puan yerine %50 artırımlı olarak 21 puan alır.

Örnek 2: 3. Hizmet bölgesi 6.hizmet alanı olan ŞEHİT YARBAY MESUT KURU ORTAOKULU’nda zorunlu hizmetini tamamladıktan sonra il dışı atama ile Muğla’nın Milas İlçesindeki Merkez ortaokuluna atanan Ahmet öğretmen görev yaparken norm fazlası olduğu için aynı ilçedeki 1. Hizmet bölgesi 6. Hizmet alanı olup 18 Hizmet puanı sayılan Ortaköy Ortaokulunda görev yapmaya başladığında, arada zorunlu hizmet sayılmayan okulda çalışmış olsa da, zorunlu hizmetini tamamladığı için ve tekrar zorunlu hizmet sayılan okulda çalışmaya başladığı için artırımlı hizmet puanı alır. Bu durumda ortaoköy ortaokulunda görev yaptığı her yıl için 18 puan yerine %50 artırımlı 27 hizmet puanı alır.

NOT: İdari hukuk esası gereği mevzuat değişiklikleri yayımlandıkları günden itibaren uygulanmaya başlayacağı için artırımlı hizmet puanı uygulamasının yeni halinden geçmişe dönük olarak faydalanamayacaktır. Fakat aksi durumu geçici madde de dile getirildiği için sadece şu an %100 artırımlı hizmet puanı alanlar yönetmelik değişikliği öncesi aldıkları %100 artırımlı hizmet puanını o okulda kaldıkları sürece almaya devam edecekler.

Dipnot : Yönetmeliğin aşağıda belirtmiş olduğum Geçici Madde 8’deki hükmünden dolayı artırımlı hizmet puanını %100 artırımlı olarak alan öğretmenler aynı okulunda görev yaptığı sürece %100 artırımlı olarak hizmet puanı almaya devam edecek. Ama ne zaman ki başka bir okula geçerse bir daha %100 artırımlı hizmet puanı uygulamasından yararlanamaz.Eğer yine başka bir zorunlu hizmet sayılan bir okula geçerse %50 artırımlı hizmet puanı alırlar.

“Artırımlı olarak belirlenen hizmet puanları

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce hizmet puanları Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak %100 artırılarak belirlenen öğretmenlerin hizmet puanlarının, aynı eğitim kurumunda göreve devam edildiği sürece %100 artırımlı olarak belirlenmesine devam edilir. Bunlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve sonraki bir tarihte yer değiştirme suretiyle zorunlu hizmet alanlarındaki farklı eğitim kurumlarına atananların hizmet puanları, Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınmak suretiyle her yıl için %50 artırılarak belirlenir.”

19 HAZİRAN 2020 TARİHLİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİK

19 Haziran 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31160

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“l) Hizmet puanı: Hizmet alanları bakımından bu Yönetmelikte belirlenen puanlardan görev yapılan her bir hizmet alanı için öngörülen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ile çarpımı sonucu elde edilen değerlerin toplamı ile 40 ıncı maddede belirtilen etkinliklere bağlı olarak verilen puanı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralar eklenmiştir.

“(4) Yatılı ve/veya pansiyonlu eğitim kurumlarında belletici olarak görevlendirilen kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 2, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 1 puan eklenir.

(5) Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan veya yönetim görevini yürüten eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir.

(6) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yapmaya devam edenler ve zorunlu çalışma öngörülmeyen eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra çeşitli nedenlerle zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarına atananların hizmet puanları, zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yaptıkları süreyle sınırlı olmak ve görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınmak suretiyle her yıl için %50 artırılarak belirlenir.”

“(7) İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) veya Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) koordinesinde yürütülen ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatları ve araştırma projesi yarışmalarında bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğrencilere bu kapsamda fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 15, ikinci derece için 10, üçüncü derece veya mansiyon için 5 hizmet puanı; uluslararası ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 30, ikinci derece için 20, üçüncü derece veya mansiyon için 10 hizmet puanı verilir.

(8) Bu fıkrada sayılan yarışmalardan sadece biri ve bu yarışma için durumuna uygun en yüksek puan olmak üzere, ulusal veya uluslararası kapsamda düzenlenen bilimsel, sanatsal, kültürel veya sportif yarışmalarda bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğretmenlere; ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 20, ikinci derece için 15, üçüncü derece veya mansiyon için 10 hizmet puanı; uluslararası ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 35, ikinci derece için 25, üçüncü derece veya mansiyon için 15 hizmet puanı verilir.

(9) Öğretmenlerden;

a) Doktora mezunu olanlara 90,

b) Tezli yüksek lisans mezunu olanlara 50,

c) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitimi hariç olmak üzere; tezsiz yüksek lisans mezunu olanlara 30,

ç) İkinci bir dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara 10,

d) Uluslararası bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 5,

e) Ulusal bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 3,

f) En fazla bir adet olmak üzere başarı belgesi alanlara 3,

g) En fazla bir adet olmak üzere üstün başarı belgesi alanlara 4,

ğ) En fazla bir adet olmak üzere ödül alanlara 5,

h) eTwining programı kapsamında sertifikası bulunanlara 15,

ı) Türk Patent ve Marka Kurumundan patent tescili alanlara her bir patent tescili için 30,

i) Türk Patent ve Marka Kurumundan faydalı model tescili alanlara her bir faydalı model tescili için 20,

j) Türk Patent ve Marka Kurumundan tasarım tescili alanlara her bir tasarım tescili için 10,

hizmet puanı verilir.

(10) Öğretmenlere, dokuzuncu fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde lisans veya lisansüstü eğitimler için öngörülen hizmet puanları ile (f), (g) ve (ğ) bentlerinde başarı, üstün başarı veya ödül için öngörülen hizmet puanlarından yalnızca durumuna uygun olan en yüksek puan verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklemiştir.

“Artırımlı olarak belirlenen hizmet puanları

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce hizmet puanları Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak %100 artırılarak belirlenen öğretmenlerin hizmet puanlarının, aynı eğitim kurumunda göreve devam edildiği sürece %100 artırımlı olarak belirlenmesine devam edilir. Bunlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve sonraki bir tarihte yer değiştirme suretiyle zorunlu hizmet alanlarındaki farklı eğitim kurumlarına atananların hizmet puanları, Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınmak suretiyle her yıl için %50 artırılarak belirlenir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.%100 Artırımlı Hizmet Puanı Almayı Bekleyenlerin Durumu

Merhaba bu yıl hizmet puanimi yüzde 50 arttirimli alıyorum, ekim atından itibaren yüzde 100 arttirimli olarak almaya başlayacaktım yeni yönetmelik sonrasi benim durumum ne olacak acaba. Bide kurum değiştirmem durumunda nasil olacak durumum.

Bu konu hakkında gelen sorulara cevap vermiştim . Sanırım gözden kaçırdınız. Yönetmelik hükmü yürürlüğe girdiği anda %100 artırımlı hizmet puanı alanlar aynen %100 artırımlı hizmet puanı almaya devam edecek . Ama yönetmelik değişikliğinden sonra %100 artırımlı hizmet puanı almayı bekleyenler ama şu an %50 artırımlı hizmet puanı alanlar %100 artırımlı hizmet puanı alma hakkından faydalanmayacak.Yani %50 artırımlı hizmet puanı alırsınız.

Başka bir zorunlu hizmet sayılan okula geçen ve zorunlu hizmetini tamamlamış olan öğretmenler görev yaptığı okul için öngörülen hiznet puanının %50 artırımlı hizmet puanı olacak şekilde hizmet puanı alır. Dolayısıyla siz de geçeceğiniz okulun hizmet puanın %50 artırımlı hizmet puanı olacak şekilde hizmet puanı alırsınız.Zorunlu Hizmetini Farklı Okullarda Yapan Öğretmenin Artırımlı Hizmet Puanı Hesaplaması

3. Bölge 5. hizmet alanında görev yapıyorum.Zorunlu hizmetimin 4. Yılındayım. 19 Haziran 2020 tarihinde resmi gazete yayımlanan yönetmeliğe göre ;(6) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yapmaya devam edenler ve zorunlu çalışma öngörülmeyen eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra çeşitli nedenlerle zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarına atananların hizmet puanları, zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yaptıkları süreyle sınırlı olmak ve görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınmak suretiyle her yıl için %50 artırılarak belirlenir.” Bu sene zırunlu hizmete tayinim çıkarsa yüzde 50 artırımı hizmet puanı mı alacağım yoksa 3 yılı tamamladıktan sonra yani bu yıl 4. Yılında mı alacağım kafam karışık açıklama yapar mısınız lütfen çok teşekkür ederim.

Son düzenleme ile birlikte, zorunlu hizmetini tamamlayan öğretmenlerin zorunlu hizmet sayılan okulda çalışmaya devam etmesi dahilinde %50 artırımlı hizmet puanı alacağı hüküm altına alınmış durumda .ani %50 artırımlı hizmet puanı alabilmek için zorunlu hizmetini tamamlamış olmak ve o anda çalışıyor olduğu okulun da zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülen okul olması gerekiyor.

Sorunuzda zorunlu hizmet süresi bakımından dördüncü yılında olduğunuzu söylemiş olsanız da zorunlu hizmetinizin bitmiş olup olmayacağını ifade etmediğiniz için durumunuz iki şekilde açıklanabilir. Şöyle ki;

1) 3. Hizmet Bölgesi 5. Hizmet Alanı için zorunlu hizmet süresi 4 yıl olarak belirlenmiş olup sizinde 4. yılınızda olduğunuzu düşündüğümüzde bu tayin döneminde zorunlu hizmetinizi tamamlamış olarak başka bir zorunlu hizmet sayılan okula geçerseniz geçmiş olduğunuz zorunlu hizmet sayılan o okuldaki çalıştığınız her yıl o okul için öngörülen hizmet puanı bakımından %50 artırımlı hizmet puanı alırsınız.

2) Eğer zorunlu hizmetinizi tamamlamadan başka bir zorunlu hizmet sayılan okula geçip zorunlu hizmetinizi de atandığınız okulda tamamlarsanız , tamamladıktan sonra %50 artırımlı hizmet puanı almaya başlarsınız.

Yalnız eğer zorunlu hizmetinizi tamamlamadan başka bir zorunlu hizmet sayılan okula geçerseniz zorunlu hizmet yükümlülüğü bakımından son çalıştığınız okula tabi olursunuz ve önceki zorunlu hizmet süreniz ile birlikte yeni atandığınız okuldaki çalışma süreleriniz birlikte değerlendirilir. Örneğin , 3 yıl 1 ay zorunlu hizmet süresi çalışmış iken zorunlu hizmet süresi 6 yıl olan başka bir okula atandığınız zaman zorunlu hizmet yükümlülüğü süreniz 6 yıl olur ki bu durumda yeni atandığınız okulda kaba taslak 2 yıl 11 ay çalıştığınızda zorunlu hizmetiniz biter. Bu kadar süre çalıştıktan sonra zorunlu hizmetinizi bitirdiğiniz andan itibaren her yıl çalıştığınız okul için öngörülen %50 artırımlı hizmet puanı almaya başlarsınız.

ARTTIRIMLI HİZMET PUANI GEÇMİŞE DÖNÜK UYGULANIR MI

Merhaba. 2011 Eylül de atandım. 3 yıllık zorunlu çalışmamı 2014te bitirdim. 2015te il içi tayinle yine zorunlu çalışma bölgesindeki başka bir okula geçtim. Sadece 1 yıllık (%25) arttırımlı puandan yararlanabildim. İl içinden sonra puan alamadım. Değişen yönetmelik ile geçmiş arttırılmalı puan kaybından (110 puanlık bir kaybım Söz konusu) yararlanabilir miyim? Yaralanamamam halinde mahkeme yolu var mıdır? Teşekkür ederim.

Yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayımlandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve fiili çalışmalar için öngörülen düzenlemeler de bu tarihten itibaren geçerli olur. Zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülen alanlardaki fazla çalışma için artırımlı hizmet puanı uygulaması da fiilen yerine getirilen çalışmalar kapsamında olduğu için 19 Haziran 2020 tarihinden sonra yeni düzenlemeye göre yerine getirilen fiili çalışmalar için arttırımlı hizmet puanı verilebilir.Bu durumda yeni düzenleme geçmişe dönük işlemez ve bahsetmiş olduğunuz artırımlı hizmet puanlarını almanız mümkün bulunmamaktadır. Her vatandaş gibi sizinde dava açma hakkınız tabi olarak bulunmaktadır ama idari hukuk çerçevesinde idari mahkemelerin nasıl bir karar vereceğini kestimek güç

Arttırımlı Hizmet Puanı Alabilmek İçin Zorunlu Hizmetini Aynı Okulda Tamamlama Şartı Var mı

Sedat Bey merhaba, Ben mazeret tayini ile zorunlu hizmet suresi (3+1) dolmadan yine zorunlu hizmet bölgesine tayini çıkan bir kadrolu öğretmenim. Merak ettiğim şey mazeret tayini ile geldiğim yeni çalışma yerimde zorunlu hizmetim 2022 de doluyor,bu sürenin dolmasından sonra görev yaptığım her yeni yıla ek hizmet puanı verilecek midir? Teşekkür ederim.

resim 4

Aslında eski hükümde de ilk atandığı okulda zorunlu hizmetini tamamlama şartı bulunmamasına rağmen nedendir bilinmez bu şekilde bir şart ve hüküm varmış gibi uygulamalar yapılmakta idi ki bu yönde işlemlerin iptali için açılan bireysel davalarda da mahkemeler bu şekilde mevzuat hükmü uygulamasının olmadığına karar vermekteydi.

Bakanlığımız da son yaptığı düzenleme ile de mevzuat hükmünde değişikliğe giderek bu şekilde anlaşılmaların da önüne geçmiş oldu. Yeni hükümde net bir şekilde zorunlu hizmetini ilk atandığı okulda tamamlama şartı olduguna dair hiç bir küçük anlam dahi bulunmamaktadır.

Dolayısıyla yeni duzenlemede de arttırımlı hizmet puanı alabilmek için zorunlu hizmetini ilk atandığı okulda tamamlama şartı gibi herhangi bir hüküm bulunmamaktadır .

Bu sebeple,

Zorunlu hizmetinizi önce başka bir okulda yerine getirip daha sonra geri kalan kısmını başka bir okula atanarak tamamladıktan sonra arttırımlı hizmet puanını alabilirsiniz.

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
hasan 4 hafta önce

Bizde biri açıklasa da anlasak diyorduk

Misafir Avatar
meD 1 ay önce

geçmişe dönük uygulanamayacaksa yüksek lisans vb diplomalar nasıl işleme alınabiliyor. sonuçta geçmişte mezun olmuş insanlar.

Misafir Avatar
Allah belanızı versin 1 ay önce

Hizmet puanına torpil yapacak kadar küçüldünuz