Orta Vadeli Program'da Taşeron İşçilere ve Öğretmenlere Yönelik Kısımlar

Kamuajans.com - 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda Orta Vadeli Program'ın Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanacağı ifade edilmiştir.

EĞİTİM PERSONELİ 01.10.2017, 11:22 01.10.2017, 11:27
Orta Vadeli Program'da Taşeron İşçilere ve Öğretmenlere Yönelik Kısımlar

Kamuajans.com - Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Program, 27 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu programda öğretmenden taşeron işçiye kadar birçok konuya yer verildiğini görüyoruz.

İlk defa öğretmenlere ilişkin geniş bir bölüme yer verildi

Daha önceki programların aksine bu programda öğretmenlere geniş yer verilmiştir. Programın, 'Öğretmen Niteliklerinin Arttırılması' başlıklı bölümde öğretmen stratejisinin hayata geçirileceği ve uygulamanın etkin bir şekilde takip edileceği ifade ediliyor. Ancak, 2017- 2023 öğretmen strateji belgesi 9 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Daha önceki yazılarımıza bu belgeyi açıklamıştık. Acaba bu belge dışında başka bir belge mi açıklanacak ya da belgenin açıklandığı gözden mi kaçtı?

Yine hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarının öğretmen bazında tespit edileceği ve öğretmenlerin oluşturulan hizmet içi eğitim programlarına katılmasının sağlanacağından bahsediliyor. Ayrıca, okullar ve eğitim kurumları, bölgesel koşullar, öğrenci ve velilerin sosyal-ekonomik koşulları ile fiziki imkanlar ve akademik başarıları göz önünde bulundurularak öğretmenler için adaletli bir performans sistemi oluşturulacağından bahsediliyor.

Ancak, öğretmenlere uygulanması düşünülen performans sistemiyle ilgili olarak öğretmen strateji belgesinde şu ifadelere yer verilmişti; "Öğretmen Yeterlikleri çerçevesinde öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi, mesleki gelişim çalışmalarının izlenmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesine yönelik çoklu veri kaynağına dayalı değerlendirme yaklaşımı çerçevesinde bir performans yönetim sistemi kurmak. Performans değerlendirme sonucunu mesleki gelişim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması, kariyer gelişimi, terfi, hizmet puanının hesaplanması vb. alanlarda bir kriter olarak kullanmak."

Acaba öğretmenlere bu değerlendirme dışında başka bir değerlendirme daha mı yapılacak yoksa strateji belgesinde yer alan hususlar gözden mi kaçtı?

Öğretmen akademisi kurulacak

Yine programda öğretmen yetiştiren kurumların mevcut milli eğitim sistemi ile ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda akademik ve kurumsal olarak yeniden yapılandırılacağı ve öğretmenlerle eğitim kurumları yöneticilerinin eğitimdeki yeni gelişmeler ışığında yetiştirilmeleri için öğretmen akademisi kurulacağı ifade ediliyor.

Ancak, Öğretmen Strateji Belgesi'nde öğretmen akademisinin kurulacağından zaten bahsediliyordu. Nitekim bu belgede şu ifadelere yer verilmişti: Kişisel ve mesleki gelişimde sürekliliği sağlayıcı bir diğer önemli unsur da ihtiyaçlar doğrultusunda her öğretmenin erişebileceği sayıda ve çeşitlilikte faaliyetin gerçekleştirilmesidir. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ihtiyaçlarını gözeten ve gerekli eğitimleri verebilecek insan kaynağına sahip Öğretmen Akademilerinin kurulması önemli bir yenilik olacaktır. Akademilerin kurulmasının; MEB personeli için hayat boyu öğrenme fırsatları oluşturması, eğitim öğretim alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelerin incelenmesi, araştırılması, danışmanlık hizmetinin gerçekleştirilmesi, öğretmen yetiştiren eğitim kurumlarına yönelik standartların belirlenmesi için ilgili kuruluşlarla iş birliği içerisinde olunması, mesleki gelişim programları ve pedagojik formasyon eğitimlerinin düzenlenmesi konularında da önemli ölçüde katkıları olacaktır. Her öğretmenin erişebileceği sayı ve çeşitlilikte faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik üniversiteler ve STK'lar ile işbirliğinin geliştirilmesi de gerekmektedir.

Taşeron işçilere ilişkin süreç tamamlanacak

Kamuda görev yapan taşeron işçilerin kadro sorunu uzun yıllardır gündemi meşgul etmektedir. Hükümet, zaman zaman bu konuda açıklama yapmıştır ama çalışma bir türlü tamamlanamamıştır. İlk defa orta vadeli programda bu konuya yer verilmiştir. Programda şu ifadelere yer verilmiştir: "Kamuda alt işverenlik kapsamında çalışanlara yönelik düzenlemeler tamamlanacaktır."

Taşeron işçilerle ilgili bu köşede çok sayıda yazı kaleme alınmıştır. "Taşeron işçilere kadro ya da acı gerçekler" başlıklı yazımızda konunun niçin bu kadar geciktiğini açıklamıştık. Bu yazımızda şu ifadelere yer vermiştik;"

Taşeron işçilerin kadroya alınmasının zorlukları

Taşeron işçilerin kamu kurumlarında kadroya alınmasının en önemli sıkıntılarını maddeler halinde sıralamak gerekirse;

1- Taşeron işçilerin kamu kurumlarında kadroya alınmasının en önemli sıkıntısı KPSS'ye giren ve atanma bekleyen milyonlarca adayın tepkisinin nasıl absorbe edileceğidir. Bu kadar aday atanma beklerken hiçbir sınava girmeden taşeron işçi olarak çalışanların kadroya alınması adalet duygusunu yerle bir edecektir. Hele hele kadro beklentisinin artması taşeron işçi sayısını daha da arttırmıştır.

2- Hiçbir kriter olmadan taşeron işçi olarak istihdam edilen işçilerin kadroya alınmasında bir milyona yakın taşeron işçinin getireceği mali yük ve kalite sorunu önemli bir risk oluşturmaktadır. Şayet bunlar arasından bir seçim yapılacaksa bu seçimin hangi kıstasa göre yapılacağının tespitindeki sıkıntılar ise sevinen ve üzülen dengesini gündeme getirecektir.

3- Yaklaşık 400 bin taşeron işçinin istihdam edildiği belediyeler, kadroya son derece soğuk bakmaktadır. Kadrolu işçinin çalıştırılmasındaki zorluklar ve hizmet kalitesi ile maliyetlerin yüksekliği belediyelerin taşerondaki ısrarının temel sebepleri arasındadır. Kadrolu işçilerin aşırı iş güvencesi, bunların çalıştırılmasındaki zorluklar, toplu sözleşme ve disiplin süreçlerinin sıkılığı ve sendikaların aşrı müdahaleciliği yanında, taşeron işçilerin muhataplarının kamu kurumlarından ziyade taşeron olmaları, işçilerle kamu kurumlarından ziyade taşeronların karşı karşıya gelmeleri, işçinin aşırı rapor vb. sıkıntılarında doğrudan taşeronun kamu kurumları nezdindeki düştükleri sıkıntılar, iş güvencesinin zayıf oluşu, sendika ve toplu sözleşme baskısının olmaması, taşeronu kamu kurumları nezdinde daha kabul edilebilir kılmaktadır.

4- Diğer önemli bir sorun ise, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi, büyük bir sektör haline gelen taşeronların yani bu alanda iş yapan işverenlerin tamamen işini sona erdirecektir. Yaklaşık bir milyon işçiyi istihdam eden işverenlerin bir anda sektörden çekilmesi anlamına gelen taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi, işverenleri hükümet nezdinde harekete geçirmiştir.

5- Taşeron işçilerin daha güvencesiz olması karşısında, kadrolu işçilerin siyaset yapma serbestisi gibi birçok hakkının olması kamu kurumlarını tedirgin etmektedir. Taşeron işçilere kadronun gündeme gelmesi, işin çok boyutlu olarak masaya yatırılmasını gerektirmiştir. Özellikle birçok kamu kurumunun yardımcı hizmetler sınıfındaki personeli çalıştırmadaki zorluğu bu kurumları taşeron çalıştırmaya itmiş ve bu personele yaptırdığı işleri taşerona yaptırması ve hizmetli personel istihdamını sona erdirmesi taşeron işçi sayısını arttırmıştır. Taşeron istihdamıyla kamu kurumunun hizmet kalitesindeki artış taşeronun kadroya geçirilmesindeki isteksizliğin bir diğer önemli nedeni olup, bunların kadroya alınması eskiye dönüş anlamına gelecektir. Yani denenmiş yöntemler tekrar denenmek istenmemektedir.

Ahmet Ünlü 
Yenişafak
Yorumlar (36)
Taşören 3 yıl önce
Maaşşımıza iyi kestirme istiyoruz
talip 3 yıl önce
Verilen bi söz var bu söz basit birsöz deyil 720bib kişiye verildi ve mutlaka tutulması gerektiğinin altınıciziyorum unutmayın ki yarınlar çok yakın umutlarımız la oynamasını kimse kimse cebinden vermiyor hakkımızı istiyoruz
Temizlik işçisi 3 yıl önce
Saçmalık dan başka bişey değil.
Resmen algı yapıyorsunuz.
Hükümet söz verdi ve sözün grregi2kadro olmalı.
Fırat 3 yıl önce
Tabi kadroluları ezemiyorlar,taşerona köle muamelesi yapmak hoşlarına gidiyor yöneticilerin,bu böyle gitmez ağalar,paşalar,hele o şirket yöneticileri hiç umrumda değil,bizi işe onlarda almış değiller,bende lisans mezunuyum,üniversite mezunu olmakta çok önemli değil,önce adam olacagiz,kadro sözünü tutsun hükümet,yeter yıllardır çapsız insanlar tarafindan ezildiğimiz,21 ay oldu ben taşeron firmanın patronunu tanımiyorum,adını bile bilmiyorum,anasının dogurduğu benim sırtımdan para kazanıyor,onumu düşünecegim,kpss ile atanacak olanlarda bu taşeronun yaptığı işlerin sadece %10 nunu yapabilirler,diğer işleri hayatta yapmazlar,yapamazlar,çünkü onlar KPSS li,
Taşeron 3 yıl önce
Taşerona kadro verilmiyorsa o zaman kamu işçisi ve memurlarının hepsi taşerona çevrilsin arkadaş kamunun bütün yükü taşeronun üzerindedir 11 senedir taşeron olarak çalışıyorum.kadrolu ların yapmadığı işi taşeron yapiyor.kadro anamizin ak sütü gibi bize helaldir.
Vedat oktay 3 yıl önce
Arkadaslar kardeslerim kadro falan vermezler umutlanmayim . Sadece bir model 4c 4d gibi tasareno da 4e yapacaklar. InsAllah aradaki firmalari cikartirlarda ucretlerde dyzeltme yaparlar umarim. Kadro denildi ama kandirildik maalesef
şirket leri degil hizmet eden kişileri besleyin 3 yıl önce
çalışanın sırtından para kazanan şirketler doymadimi hala yetmezmi bunca sene somurdunuz çekilin aradan muhatabimiz devlettir
serhat 3 yıl önce
şimdi burada üniversite mezunları ne derler gibi laflar duyuyorum kardeşim ben 5 yıldan fazladır çalışıyoruım hakkım degil mi
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 20 40
3. Leicester City 20 39
4. West Ham 20 35
5. Liverpool 19 34
6. Tottenham 18 33
7. Everton 18 33
8. Chelsea 20 30
9. Arsenal 20 30
10. Aston Villa 18 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Wolverhampton 20 23
14. Crystal Palace 20 23
15. Burnley 19 22
16. Newcastle 20 19
17. Brighton 20 18
18. Fulham 19 13
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 20 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13