Mahalli Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri Yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 43501582-774.01.01-E.9610571 sayılı Mahalli Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri konulu 20 Temmuz 2020 tarihli resmi yazı yayınlandı.

EĞİTİM PERSONELİ 26.07.2020, 11:02 26.07.2020, 11:03
Mahalli Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri Yazısı

Genel Müdür Doç. Dr. Adnan Boyacı imzalı resmi yazıda ''Bakanlığımızca Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 13.03.2020 tarihli ve 5515793 sayılı yazısı ile uygulaması durdurulan eğitim faaliyetleri arasında yer alan "hizmetiçi eğitim" faaliyetlerinin uygulaması durdurulan eğitim faaliyetleri arasından çıkarıldığına dair Personel Genel Müdürlüğünün 29.04.2020 tarihli ve 6668482 sayılı yazısı tüm Valiliklere bildirilmiştir.

Bu kapsamda; iptal edilen ertelenen hizmetiçi eğitim faaliyetleri ile mahalli olarak düzenlenecek hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde ekte gönderilen ''COVID-19 Normalleşme Sürecinde Düzenlenecek Mahalli Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri Çalışma Rehberi'' doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir. 

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

COVID-19 SALGINI NORMALLEŞME SÜRECİNDE DÜZENLENECEK MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ ÇALIŞMA REHBERİ 

1. EĞİTİM MERKEZİ VE EĞİTİM FAALİYETİNDE GÖREVLENDİRİLENLER


Eğitim merkezinde çalışan ve  eğitim faaliyetinde  görevlendirilen personel siperlik ve maske kullanacaktır.
Bina girişlerinde sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak binaya giriş işlemleri gerçekleştirilecektir.
Bina derslik ve eklentilerinde Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektanlar kullanılacaktır.
Kursiyer ve eğitim görevlilerinin yanlarında getirdikleri çantalar  görevlilerce dezenfekte edilecektir.
Kursiyer ve eğitim görevlilerine Covid-19 salgını koruma tedbirlerini içeren ek “Taahhütname”nin imzalatılması sağlanacaktır.

2. DERSLİKLER


Derslikler ve ortak kullanım alanlarında Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektanlar kullanılacaktır.
Sınıflar ve konferans salonları yarı kapasiteli olarak kullanılacak, katılımcıların sosyal mesafeye dikkat edecekleri şekilde oturma düzeni sağlanacaktır.
Eğitim salonlarında kullanılan masa ve sandalyelerin  kurs bitimine kadar aynı kursiyerler tarafından kullanılması sağlanacaktır.

3. DERS ARALARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR


Ders aralarında sosyal mesafe kurallarına uyulacaktır.
Ders aralarındaki dinlenme sürelerinde kursiyerlerin sosyal mesafe kurallarına dikkat etmelerini sağlayan açık ve kapalı mekânlarda gerekli yerlere işaretlemeler yapılacaktır.

4. GÜVENLİK GÖREVLİLERİ


Eğitim faaliyetinin düzenleneceği yerde güvenlik görevlilerince giriş/çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanacaktır.
Eğitim faaliyetinin düzenleneceği yerde, girişlerde güvenlik görevlileri siperlik ve maske  kullanarak kursiyerleri karşılayacaktır.
Güvenlik görevlilerince maskesi olmayanların binaya girişlerine  izin verilmeyecektir.
Maskesi  olmayan kursiyerlere  maske  verildikten  sonra  temassız  ateş  ölçer  ile  
ateşleri ölçülecektir.

5. ASANSÖR


Asansör kullanıcı sayısı yarıya düşürülüp, kabin içerisinde sosyal mesafe işaretlemesi yapılacak, asansör önünde dezenfektan bulundurulacaktır.
Asansörler rutin olarak dezenfekte edilecektir.

6. BAHÇE KULLANIMI


Banklar, kamelyalar sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenecektir.
Bahçenin uygun yerlerinde uyarıcı levha ve etiketler kullanılacaktır.

7. UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR VE TALİMATLAR


İl milli eğitim müdürlüklerince eğitim merkezinde eğitim görevlilerine ve hizmetiçi eğitim faaliyetine katılacak kursiyerlere COVID-19 talimatlarını içeren bir taahhütname  imzalatılması konusunda bilgilendirme yapılacaktır.
Hizmetiçi  eğitim  faaliyeti  yöneticileri,  faaliyet  yerinin   tamamında  sosyal  mesafe önlemlerini almakla yükümlüdür.
Hizmetiçi eğitim faaliyet yerinde COVID-19 ve hijyen kurallarını/uygulamalarını kapsayan bir protokol hazırlanacak, hazırlanan protokol düzenli aralıklarla değerlendirilecek, uygulamada karşılaşılan sorunlar, getirilen çözümler ve kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan tedbirler dikkate alınarak güncellenecektir. Sorumlu personelin protokole uyması sağlanacaktır.
Hizmetiçi eğitim faaliyet yerinde veya dış cephesinde kursiyer ile personelin kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında, faaliyet yerinde uygulanan ve uyulması gereken COVID-19  tedbirleri ve kurallarının yer aldığı panolar bulundurulacaktır.
Kurslarda, sosyal mesafe kurallarını ihlal edecek toplu etkinlikler yapılmayacaktır.
Kursiyerlerin doldurması ve imzalaması gereken evraklar için kullanılacak kalemler kişiye özel olacak ve her kursiyer kendi kalemiyle evrakları dolduracak/imzalayacaktır.
Eğitimlerde kursiyerler tarafından kullanılacak kâğıt ve ders notlarında temasın en aza indirilmesi amacıyla çoğaltılması yerine dijital ortamda kişilere erişimi sağlanacaktır. Ancak bu yol mümkün değilse materyallerin dağıtımı hijyenik şartlarda tek elden sağlanacaktır.
Eğitim merkezlerinde alınan Covid-19 tedbirleriyle ilgili genel kural ve talimatları içeren bir slayt ya da animasyon açılış toplantılarında bilgilendirme esnasında katılımcılara izletilerek farkındalık oluşturulacaktır.
Açılış ve kapanış programlarında yaka ve el mikrofonları streçle sarılarak ve yedek mikrofon başlıkları takılarak kullanım esnasında damlacık yoluyla kişinin direkt teması önlenecektir.
Kurs ve seminerlerin günlük giriş-çıkış çizelgeleri planlanırken, sınıfların giriş-çıkış saatleri çapraz aralıklarla planlanacak ve hizmet sunumu birimlerinde yığılmaların önüne geçilecektir.
Bekleme, dinlenme salonları ve toplantı odaları sosyal mesafe kurallarına göre planlanacak ve oturulmaması gereken sandalyeler sticker’larla belirlenecektir.
Eğitim merkezi lavaboları, derslikler ile koridorlar her ders arasında mutlaka dezenfekte edilecek ve dezenfekteyi sağlayan kişi/kişilerce hazırlanan çizelgeyle imza altına alınacaktır.
Sınıflar, ortak kullanımda olan WC’ler ve lobiler havalandırılıp, dezenfekte yapıldıktan 
sonra hijyen bir şekilde hazır hâle getirilecektir.
Klima ve havalandırma sistemlerinin filtreleri periyodik olarak zamanında değiştirilecektir.
Vantilatörler kullanılmayacak, merkezi havalandırma sistemleri bulunan tesislerin     
havalandırması, temiz hava dolaşımını sağlayacak şekilde düzenlenecek ve sık sık doğal  
havalandırma yapılacaktır.
Eğitim merkezindeki kapalı mekânların tamamının sıklıkla kapı ve pencereleri açılarak doğal havalandırması sağlanacaktır.
Havalandırma ve klima sistemi ile araç, gereç, malzeme ve donanımın periyodik bakımları  
ve gerekli olanların sterilizasyonu sağlanacaktır.
Tuvaletlerde el kurutma fanları kullanım  dışı bırakılacak ve tek kullanımlık kâğıt 
havlular kullanılacak, devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kağıt havlu bulundurulacaktır.
Temizlik personeli eldiven ve maske kullanacak, işlem sonrası ekipmanını iş yeri çöpüne  
atacak, su ve sabunla en az 20 saniye el temizliğini ve hijyenini sağlayacaktır.
Çay ve kahve makinesi, su sebilleri, içecek makinesi gibi araçların kaldırılması, kursiyere   
servis elemanı aracılığıyla servis edilmesi sağlanacaktır.
Mekânlara personel girişlerinde; termal kamera veya temassız ateş ölçümü ile vücut ısısı ölçülecektir.
Tüm personele salgın ve hijyen konusunda özel eğitim verilmesi sağlanacaktır.
Genel kullanım alanlarının ve genel kullanım tuvaletlerinin girişlerinde, geniş salonların farklı yerlerinde el antiseptiği bulundurulacaktır.
Genel tuvaletlerin giriş kapı kollarının sık sık dezenfeksiyonu sağlanacaktır.
Kursiyerler arasında Covid-19 ile uyumlu şikâyetleri olan kişiler bulunması durumunda, diğer kursiyerlerin hemen kurs yerinden ayrılması, şikayeti olan kursiyerin maskeli bir şekilde  en yakındaki sağlık birimine başvurması sağlanmalıdır.
Covid-19 tanısı kesinleşen hasta kursiyerin oturduğu alan 24 saat süreyle havalandırılmalı ve boş tutulması sağlanmalı, sonrasında detaylı şekilde su ve deterjanla temizlendikten sonra sulandırılmış çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir. Bu işlemler sonrasında derslikler kullanılabilecektir.
Genel temizlik su ve deterjanla yapılacaktır. Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler, kapı kolları, bataryalar, merdiven korkulukları, sık dokunulan düğmeler, telefon ahizesi, televizyon ve klima kumandası, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilecek, bu alanların temizliği için su ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra uygun dozda çamaşır suyu veya klor tablet kullanılacaktır.
Tüm temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinin (örn. Konsantrasyon, uygulama yöntemi ve temas süresi, KKD) kullanımı için üretici talimatları uygulanacaktır.
Toplu fotoğraf çekilmemesi ya da sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek çekilmesi sağlanacaktır.
Kurs süresince faaliyet yerine ziyaretler kısıtlanacak, dışardan alınan hizmetlerden acil olmayanlar iptal edilecektir.
Güncel bilgilerin takibi, uyulması ve uygulanması gereken kurallar için güvenilir bilgi kaynakları (Sağlık Bakanlığı, DSÖ gibi) kullanılacaktır.
Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 20 40
3. Leicester City 20 39
4. West Ham 20 35
5. Liverpool 19 34
6. Tottenham 18 33
7. Everton 18 33
8. Chelsea 20 30
9. Arsenal 20 30
10. Aston Villa 18 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Wolverhampton 20 23
14. Crystal Palace 20 23
15. Burnley 19 22
16. Newcastle 20 19
17. Brighton 20 18
18. Fulham 19 13
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 20 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13