İlköğretim 1. Sınıf ve 2. Sınıf Müfredatı (Matematik, Türkçe)

KamuAjans.Com - Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 1. sınıflar için öğrenci çalışma kitapları ve öğretmen kitaplarını internet sitesinde indirilebilir formatta yayımladı. Bu yıl okula başlayacak 60 ayını tamamlayan öğrencilere okullarda ilk 3 ay uygulanacak uyum çalışmalarında bu kitaplar kullanılacak.

EĞİTİM PERSONELİ 22.09.2017, 19:35 15.08.2017, 22:32
İlköğretim 1. Sınıf ve 2. Sınıf Müfredatı (Matematik, Türkçe)


Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın sıkça söz ettiği müfredatta değişiklik gerçekleşti. Eğitime kalite katacağı belirtilen yeni müftedat okulların açılmasıyla birlikte uygulanmaya başlanacak. Özellikle ders kitaplarının içeriklerinde değişikliğe gidildi. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 1. sınıflar için öğrenci çalışma kitapları ve öğretmen kitaplarını internet sitesinde indirilebilir formatta yayımladı.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yeni müfredat programlarının yayınlanmasıyla, 2017-2018 yılında okutulacak ders kitaplarını listesini yayınladı.

Genelgede öğretim programında değişiklik yapılan dersler ile ders kitabı bulunmayan alanlarda okutulmak üzere hazırlanarak hizmete sunuldu. Özellikle yeni müfredatın ışığında hazırlanan 1.sınıf kitaplarının içerikleride netleşmiş oldu.

2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilkokul 1.Sınıf derslerin müfredatı değişti. Yayınlanan yeni müfredata göre hazırlanan ve 1.sınıflarda okutulacak olan ders kitaplarının içerikleri netleşti.

Her dersin programında 1.sınıfta hangi konuların toplam kaç ders saatinde okutulacağı,kaç kazanım olduğu,tüm konular içindeki yer almaktadır.

Bakanlık ilk olarak 1. sınıf müfredatını EBA'ya ekledi. Eba'ya eklenen kitaplar ise şöyle:
1. Sınıf MEB Hayat Bilgisi tıklayınız...
 
1. Sınıf MEB Matematik tıklayınız...
 
1. Sınıf MEB İlkokuma Yazma tıklayınız...
 
1. Sınıf MEB İlkokuma Yazma Defteri tıklayınız...
  
2017-2018 1. Sınıf kitaplarını indirmek için tıklayınız.

1.SINIF DERS DERS KONULAR

1.Sınıf Hayat Bilgisi Konuları - Kazanım Sayıları

Okulumuzda Hayat(15)
Evimizde Hayat(7)
Sağlıklı Hayat(7)
Güvenli Hayat(7)
Ülkemizde Hayat(6)
Doğada Hayat(8)

1.Sınıf Oyun ve Fiziki Etkinlikler Konuları - Kazanım Sayıları

1. Hareket Yetkinliği
Hareket becerileri(5)
Hareket kavramları ve ilkeleri(4)
Hareket stratejileri ve taktikleri(2)
2. Aktif ve Sağlıklı Hayat
Düzenli fiziksel etkinlik(2)
Fiziksel etkinlik kavramları, ilkeleri ve ilgili hayat becerileri(8)
Kültürel birikimlerimiz ve değerlerimiz(3)

1.Sınıf Görsel Sanatlar Konuları

Görsel İletişim ve Biçimlendirme(10)
Kültürel Miras(2)
Sanat Eleştirisi ve Estetik(3)

Açıklama:Birinci sınıfta öğrencilerin, duygu ve düşüncelerini Görsel Sanatlar yoluyla nasıl ifade edilebildiğini öğrenmeleri üzerinde durulur. Öğrencilere yaptıkları görsel sanat çalışmasının değerli olduğu fark ettirilir.Öğrencilerin çalışmalarını ortaya koyarken hikâyelerden, oyunlardan, olaylardan ve yaratıcı üretim araçlarından yararlanmaları sağlanır. Ayrıca insanların sanat eserlerini farklı algılayabilecekleri konusuna vurgu yapılır. Bu düzeyde öğrencilere saygı, arkadaşlık, sevgi, yardımlaşma, vatanseverlik ve duyarlılık değerleri verilirken eğitsel başarı, kendini kabul, okula ve çevreye uyum, toplum ve aile gibi kişisel, sosyal ve eğitsel gelişim alanlarına da değinilir. Kazanımlar, disiplinler arası yaklaşım kapsamında Matematik dersi geometrik şekiller konusu ve diğer ilgili olan derslerin kazanımlarıyla ilişkilendirilebilir.

1.Sınıf Müzik Konuları - Kazanım sayıları

Dinleme-Söyleme (12)
Müziksel Algı ve Bilgilenme(3)
Müziksel Yaratıcılık(5)
Müzik Kültürü(5)

1.Sınıf Matematik Konuları - Kazanım sayıları

1.Ünite
Uzamsal İlişkiler(2)
Tartma(1)

2.Ünite
Doğal Sayılar(8)
Zaman Ölçme(3)

3.Ünite
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi(3)
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi(2)

4.Ünite
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi(3)
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi(2)

5.Ünite
Paralarımız(1)
Kesirler(1)
Geometrik Cisimler ve Şekiller(2)
Geometrik Örüntüler(2)

6.Ünite
Uzunluk Ölçme(3)
Sıvı Ölçme(2)
Veri Toplama ve Değerlendirme(1)

1.Sınıf Matematik Yeni Konular

1.Sınıf Türkçe Konuları ve Kazanımları

Kazanımlar dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine göre gruplandırılarak sınıf düzeylerine göre farklı başlıklar altında verilmiştir. Bazı kazanımların gerçekleştirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar,ilgili kazanımların altında açıklama olarak belirtilmiştir. Ayrıca sınıf düzeylerine göre sınırlılıklara da kazanım açıklamalarında yer verilmiştir.

DİNLEME/İZLEME
KONUŞMA
OKUMA
YAZMA

T.1.1. DİNLEME/İZLEME
T.1.1.1. Doğal ve yapay ses kaynaklarından çıkan sesleri ayırt eder.Doğal ve yapay ses kaynakları hakkında bilgi verilmez.
T.1.1.2. Duyduğu sesleri taklit eder.
T.1.1.3. Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder.
T.1.1.4. Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metin hakkında tahminde bulunur.
T.1.1.5. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi hakkında tahminde bulunur.
T.1.1.6. Dinlediği/izlediği metni anlatır.Olayları oluş sırasına göre anlatması için teşvik edilir.
T.1.1.7. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.1.1.8. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.Sadece olay, şahıs ve varlık kadrosuna yönelik sorular (ne, kim) yöneltilir.
T.1.1.9. Sözlü yönergeleri uygular.Yönerge sayısı beş aşamadan fazla olmamalıdır.
T.1.1.10. Dinleme stratejilerini uygular.
a) Dinlerken/izlerken nezaket kurallarına (söz kesmeden dinleme, söz alarak konuşma) uymanın önemi vurgulanır.
b) Öğrencilerin dikkatlerini dinlediklerine/izlediklerine yoğunlaştırmaları sağlanır.
T.1.1.11. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
T.1.2. KONUŞMA
T.1.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.Konuşmalarında yeni öğrendiği kelimeleri kullanması teşvik edilir.
T.1.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.1.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.Öğrencilerin çevrelerini ve çevrelerindeki kişileri tanıtmaları sağlanır.
T.1.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.
a) Göz teması kurmanın; işitilebilir ses tonuyla, konu dışına çıkmadan, kelimeleri doğru telaffuz ederek konuşmanın önemi vurgulanır.
b) Konuşmalar sırasında nezaket kurallarına (yerinde hitap ifadeleri kullanma, başkalarının sözünü kesmeme, söz alarak konuşmaya katılma, karşısındakini saygıyla dinleme) uygun davranılması gerektiği
hatırlatılır.

T.1.3. OKUMA
Okumaya Hazırlık
T.1.3.1. Okuma materyalindeki temel bölümleri tanır.Kitabın ön kapak, arka kapak ve içeriği hakkında kısaca bilgi verilir.
T.1.3.2. Harfi tanır ve seslendirir.
T.1.3.3. Hece ve kelimeleri okur.
T.1.3.4. Basit ve kısa cümleleri okur.
T.1.3.5. Kısa metinleri okur.Akıcı Okuma
T.1.3.6. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
T.1.3.7. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
T.1.3.8. Şiir okur.Kısa şiirleri ve İstiklâl Marşı’nın ilk iki kıtasını okumaları sağlanır.
T.1.3.9. Görsellerden hareketle kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder.Kelime haritası, kelime kartları ve benzer araçlardan yararlanılır.
T.1.3.10. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.
T.1.3.11. Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder.
T.1.3.12. Okuma stratejilerini uygular.Öğrencilerin sesli ve sessiz okuma yapmaları sağlanır.Anlama
T.1.3.13. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.1.3.14. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.
T.1.3.15. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.1.3.16. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
T.1.3.17. Metnin konusunu belirler.
T.1.3.18. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
T.1.3.19. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.
T.1.4. YAZMA
T.1.4.1. Boyama ve çizgi çalışmaları yapar.Yazma materyalleri hakkında kısa bilgi verilerek uygun biçimde kullanılması sağlanır.
T.1.4.2. Harfleri tekniğine uygun yazar.
T.1.4.3. Hece ve kelimeler yazar.
T.1.4.4. Rakamları tekniğine uygun yazar.
T.1.4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
T.1.4.6. Görsellerle ilgili kelime ve cümleler yazar.
T.1.4.7. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.
T.1.4.8. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun şekilde kullanır.
a) Büyük harflerin cümleye başlarken, özel isimleri ve başlıkları yazarken kullanıldığı, örneklerle vurgulanır.
b) Nokta, soru işareti, ünlem işareti, kısa çizgi ve kesme işaretlerinin yaygın kullanılan işlevleri üzerinde durulur.
T.1.4.9. Yazılarını görsel unsurlarla destekler.
T.1.4.10. Yazdıklarını gözden geçirir.Öğrencilerin yazdıklarını harf hatası, harf ve hece eksikliği, yazım ve noktalama kuralları açısından gözden geçirmeleri ve düzenlemeleri sağlanır.
T.1.4.11. Yazdıklarını paylaşır.Öğrenciler yazdıklarını sınıf içinde okumaları, okul veya sınıf panosunda sergilemeleri için teşvik edilir.Öğrencilere yazdıklarını sınıf içinde okumaları konusunda ısrar edilmemelidir.
T.1.4.12. Yazma çalışmaları yapar.
a) Dikte, bakarak ve serbest yazma çalışmaları yaptırılır.
b) Yazma düzenine, sayfanın tamamının kullanılmasına ve temizliğine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanır.
T.1.4.13. Yazma stratejilerini uygular.

TTKB Dik Temel ve Eğik Bitişik Harfler

Dik Temel Harfler

Birleşik Eğik Hafler

Birleşik Eğik ve Dik Temel Harf Grupları

Bu yıl, İlkokul 2.3.ve 4.sınıflarda bir önceki yıl okutulan konular okutulacak.2018-2019 yılında, eğer bir değişiklik olmazsa, tüm sınıflarda yeni müfredat konuları okutulacak.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Elektronik Ortamda Hizmete Sunulan 1.Sınıf Ders Kitaplarını Aşağıdaki Linklerden İndirebilirsiniz...

Kaynak: Kamuajans.com/ÖZEL
Yorumlar (2)
BeKir 3 yıl önce
Derscalismak
Osisoqhwshajsnskpensjaoaajeu 3 yıl önce
1246
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Aston Villa 17 29
9. Chelsea 19 29
10. Southampton 18 29
11. Arsenal 19 27
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 19 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Celta de Vigo 20 24
10. Cádiz 20 24
11. Levante 19 23
12. Getafe 18 23
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13