ABONE OL

2020 Yılı Hac Organizasyonu Görevli Seçim Talimatı
Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde  yerine  getirebilmeleri  için  organizasyonda görevlendirilecek  personelimize  önemli  görev  ve  sorumluluklar  düşmektedir.  Bu  itibarla; hacılara  hizmet  vermek  üzere  organizasyonun  her  kademesinde  personel görevlendirilmektedir.  Önceki  yılların  hac  organizasyonlarıyla  ilgili  değerlendirmeler  de dikkate  alınarak,  2020  yılı  hac  organizasyonunda  çeşitli  unvanlarda  görevlendirilecek personelin belirlenmesiyle ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

I- Görevli Personel Seçimine İlişkin Esaslar

A) KAFİLE BAŞKANI (Erkek)

a) Başkanlığımız merkez ve taşra birimlerinde halen il müftüsü, mushafları inceleme 
ve  kıraat  kurulu  üyesi,  din  işleri  yüksek  kurulu  uzmanı,  din  işleri  yüksek  kurulu  uzman yardımcısı,  diyanet  işleri  uzmanı  (alan  dışı  olanlar  hariç),  diyanet  işleri  uzman  yardımcısı (alan dışı olanlar hariç), dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, il müftü yardımcısı,  ilçe  müftüsü,  baş  vaiz,  uzman  vaiz,  vaiz,  cezaevi  vaizi,  din  hizmetleri  uzmanı, eğitim  görevlisi,  dini  yükseköğrenim mezunu  öğretmen,   şube müdürü,  eğitim  uzmanı,  apk uzmanı, murakıp  ile  dört  yıllık  dini  yükseköğrenim mezunu  başimam-hatip  ve  kur'an  kursu başöğreticisi olarak çalışıyor olması,

b)  20 Aralık  2019 tarihi  itibariyle  (4/B  sözleşmeli  statüde  geçen  hizmet  süresi  dâhil, 
askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli ve SGK'da geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlığımız teşkilatında fiili hizmet süresinin en az 7 yıl olup, yukarıda belirtilen unvanlarda 2 yıldır çalışıyor olması,

c)  Daha  önce  hac  organizasyonunda  kafilede  din  görevlisi  olarak  görevlendirilmiş 
olması,

d) Sevk ve idare kabiliyetini haiz olması,

e) 2019 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2020 yılında ise toplam 20 günden 
daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,

f) 2019 yılında hac ve 2018-2019 umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olması,

g)  2019-2020  umre  organizasyonu  için  teklifinin  yapılmamış  olması,  (10/12/2019 
tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç)

h) Birimince hac görevi için teklifinin yapılmış olması,

B) DİN GÖREVLİSİ (Erkek)

1. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı, 
Diyanet İşleri Uzmanı (alan dışı olanlar hariç), Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı (alan dışı olanlar hariç), Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü, Eğitim Merkezi Müdürü, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Eğitim Görevlisi, Baş Vaiz, Uzman Vaiz, Vaiz, Cezaevi Vaizi, Din Hizmetleri Uzmanı, Murakıp ile İHL mezunu Şube Müdürü, Eğitim Uzmanı, APK uzmanı ve Öğretmen unvanlarında fiilen çalışanlarda;

a) Daha önce hac veya umre organizasyonlarında din görevlisi olarak görevlendirilmiş 
olması,

b)  20 Aralık  2019 tarihi  itibariyle  (4/B  sözleşmeli  statüde  geçen  hizmet  süresi  dâhil, 
askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli ve SGK'da geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlığımız teşkilatında fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup, yukarıda belirtilen unvanlarda 2
yıldır çalışıyor olması,

c) 2019 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2020 yılında ise toplam 20 günden 
daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,

d)  2019-2020  umre  organizasyonunda  görevlendirilmemiş  olması,  (grup  oluşturanlar 
hariç) 

e)  Umre  organizasyonlarında  görev  yapmış  olanlardan  2019-2020  umre 
organizasyonu için kafile başkanı olarak teklifinin yapılmamış olması, (10/12/2019 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç)

f) Müracaat edenler arasından birimince hac görevi için teklifinin yapılmış olması,

g) Yapılacak olan mülakatta görevlendirilmesinin uygun görülmüş olması,

2. Kur'an Kursu Başöğreticisi, Kur'an Kursu Uzman Öğreticisi, Kur'an Kursu 
Öğreticisi, Başimam-Hatip, Uzman İmam-Hatip, İmam-Hatip, Baş Müezzin ve Müezzin-Kayyım unvanlarında fiilen çalışanlarda;

a) Daha önce hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmiş olması, 

b)  20 Aralık  2019 tarihi  itibariyle  (4/B  sözleşmeli  statüde  geçen  hizmet  süresi  dâhil, 
askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli ve SGK'da geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlığımız teşkilatında fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup, yukarıda belirtilen unvanlarda 3 yıldır çalışıyor olması,

c) Başkanlıkça 2017, 2018 veya 2019 yıllarında yapılan MBSTS'den en az 50 puan 
almış olması,

d) Hac organizasyonunda en fazla 5 defa görevlendirilmiş olması,

e)  2017,  2018  ve  2019  yıllarında  hac  ve  2019-2020  umre  organizasyonunda 
görevlendirilmemiş olması, (grup oluşturanlar hariç)

f) 2019 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli,  2020 yılında ise toplam 20 günden 
daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,

g) Yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olması,

C) BAYAN İRŞAT GÖREVLİSİ

1. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı, 
Diyanet İşleri Uzmanı (alan dışı olanlar hariç), Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı (alan dışı olanlar hariç), İl Müftü Yardımcısı, Eğitim Görevlisi, Baş Vaiz, Uzman Vaiz, Vaiz, Cezaevi Vaizi, Din Hizmetleri Uzmanı, Murakıp ile İHL mezunu Şube Müdürü, Eğitim Uzmanı, Apk uzmanı ve Öğretmen unvanlarında fiilen çalışanlarda;

a)  20 Aralık  2019 tarihi  itibariyle  (4/B  sözleşmeli  statüde  geçen  hizmet  süresi  dâhil,
vekillik,  4/C  kısmi  zamanlı  sözleşmeli  ve  SGK'da  geçen  süreler  hariç  olmak  üzere)
Başkanlıktaki fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup, yukarıda belirtilen unvanlarda 3 yıldır çalışıyor
olması,
b) 2018  ve  2019  yıllarında  hac,  2019-2020  umre  organizasyonunda
görevlendirilmemiş olması, (grup oluşturanlar hariç)
c) 2019 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2020 yılında ise toplam 20 günden
daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,
d) Tecrübeli  görevlilerden  birimince  2019-2020  umre  organizasyonunda
görevlendirilmek  üzere  teklif  edilenlerden  pasaportları  Başkanlıkça  istenilmiş  olmaması,
(10/12/2019 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç)
e) Daha önce hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmiş olması,
f) Müracaat edenler arasından birimince hac görevi için teklifinin yapılmış olması,
g) Teklifi yapılanlar arasından hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olanlar için
yapılacak olan mülakatta başarılı olması,     
2. Kur'an Kursu Başöğreticisi, Kur'an Kursu Uzman Öğreticisi ve Kur'an Kursu
Öğreticisi olarak fiilen çalışanlarda;
a)  20 Aralık  2019 tarihi  itibariyle  (4/B  sözleşmeli  statüde  geçen  hizmet  süresi  dâhil,
vekillik,  4/C  kısmi  zamanlı  sözleşmeli  ve  SGK'da  geçen  süreler  hariç  olmak  üzere)
Başkanlıktaki  fiili  hizmet  süresi  en  az  5  yıl  olup,    yukarıda  belirtilen  unvanlarda  3  yıldır
çalışıyor olması,
b) Daha önce umre organizasyonlarında görevlendirilmiş olması,
c) Başkanlıkça 2017, 2018 veya 2019 yıllarında yapılan MBSTS'den en az 50 puan
almış olması,
d) Hac organizasyonlarında en fazla 5 defa görevlendirilmiş olması,
e)  2018  ve  2019  yıllarında  hac,  2019-2020  umre  organizasyonunda
görevlendirilmemiş olması, (grup oluşturanlar hariç)
f) 2019 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2020 yılında ise toplam 20 günden
daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,
g) Yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olması,
D) TERCÜMAN/MÜTERCİM
a)  Halen  Başkanlık  merkez  ve  taşra  teşkilatında  veya  Türkiye  Diyanet  Vakfı
bünyesinde çalışıyor olması,
b)  20 Aralık  2019 tarihi  itibariyle  (4/B  sözleşmeli  statüde  geçen  hizmet  süresi  dâhil,
vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli ve Başkanlığımız personeli için SGK'da geçen süreler
hariç olmak üzere) Başkanlık veya Türkiye Diyanet Vakfındaki fiili hizmet süresinin en az 5 yıl
olması,
c) 31 Aralık 1964 tarihinden sonra doğmuş olması,
d) 2020 yılı hac organizasyonunda Arapça tercüman/mütercim olarak görevlendirilmek
üzere müracaatta bulunmuş ve yapılacak Arapça sözlü mülakatta başarılı olması, (müracaat
edenlerden 2015-2019 yılları arasında her hangi birinden 70 ve üzeri puan alanlar sınavdan
muaf tutulacaklardır.)
E) EKİP PERSONELİ, BÜRO PERSONELİ, MUHASEBE PERSONELİ, SATIN ALMA
GÖREVLİSİ, YEMEKHANE KONTROL GÖREVLİSİ, YEMEKHANE SORUMLUSU, YEMEK
SERVİS PERSONELİ, DEPO GÖREVLİSİ VE TEKNİSYEN
a)  Halen  şube müdürü, murakıp,  eğitim  görevlisi,  öğretmen, mali  hizmetler  uzmanı,
vakit  hesaplama  uzmanı,  uzman,  mimar,  mühendis,  programcı,  çözümleyici,  sayman,
musahhih, şef, araştırmacı, teknisyen, tekniker, kütüphaneci, muhabir, kameraman, memur,
vhki, daktilograf vb. unvanlarda fiilen çalışıyor olması,
b)  20 Aralık  2019 tarihi  itibariyle  (4/B  sözleşmeli  statüde  geçen  hizmet  süresi  dâhil,
askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli ve Başkanlığımız personeli için SGK'da geçen
süreler hariç) Başkanlık Teşkilatında veya TDV'de fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup, yukarıda
belirtilen unvanlarda 3 yıldır çalışıyor olması,
c) 31 Aralık 1964 tarihinden sonra doğmuş olması,
d) Hac organizasyonlarında en fazla 5 defa görevlendirilmiş olması,
e)  2017,  2018  ve  2019  yıllarında  hac,    2018-2019  ve  2019-2020  umre
organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması,
f) 2019 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2020 yılında ise toplam 20 günden
daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,
g)  2019-2020  umre  organizasyonu  için  teklifinin  yapılmamış  olması,  (10/12/2019
tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç)
h) Birimince hac görevi için teklifinin yapılmış olması ve sözlü sınavda başarılı olması,
F) AŞÇI / AŞÇI YARDIMCISI VE MUTFAK PERSONELİ
1. Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfında Çalışanlarda;
a)  20 Aralık  2019 tarihi  itibariyle  (4/B  sözleşmeli  statüde  geçen  hizmet  süresi  dâhil,
askerlik,  vekillik,  4/C  kısmi  zamanlı  sözleşmeli  ve  Başkanlık  personeli  için  SGK'da  geçen
süreler hariç) Başkanlık teşkilatında veya TDV'de fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup, 3 yıldır
aşçı veya aşçı yardımcısı olarak çalışıyor olması,
b)  Aşçı  ve  aşçı  yardımcısı  kadrosunda  çalışmayanlar  için  ise  kadro  unvanlarına
bakılmaksızın, 5  yıllık fiili hizmet  süresini tamamlamak  şartıyla, 01/01/2016 tarihinden önce
Aşçılık Meslek Yüksek Okulu, Otelcilik ve Turizm Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak veya
daha  önce  hac  organizasyonlarında  aşçı  veya  aşçı  yardımcısı  olarak  görevlendirilmiş  ve
başarılı olması,
c) 31 Aralık 1964 tarihinden sonra doğmuş olması,
d) 2019 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olması,
e)  2020  yılı  hac  organizasyonunda  görevlendirilmek  üzere müracaatta  bulunmuş  ve
yapılacak  olan  sözlü/uygulamalı  sınavda  başarılı  olması,  (müracaatta  bulunanlardan  2015,
2016,  2017  ve  2018  yıllarında  yapmış  olduğu  görevde  başarılı  olup,  hac  ve  umre
organizasyonlarında  görevlendirilenler  ile  2019  yılında  yapılan  mülakatta  70  ve  üzeri  puan
alanlar sözlü/uygulamalı sınavdan muaf tutulacaktır)
2. Kurum Dışından Müracaat Edeceklerde;
a) Kamu kurumlarında 20 Aralık 2019 tarihi itibariyle en az 5 yıldır aşçı/aşçı yardımcısı
kadrosunda çalışıyor veya emekli olması,
b)  Kamu  kurumlarında  çalışmayanlar  için  ise  01/01/2015  tarihinden  önce  Aşçılık
Meslek  Yüksek  Okulu,  Otelcilik  ve  Turizm  Meslek  Yüksek  Okulu  mezunu  olmak  veya  söz
konusu tarihten önce Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı aşçılık/aşçı yardımcılığı sertifikası sahibi
olması,
c)  2020  yılı  hac  organizasyonunda  kamu  kurumunda  halen  çalışanlarda
görevlendirilmesinde  sakınca  bulunmadığına  dair  kurumundan  alacağı  muvafakat  belgesini
Ek-2 müracaat dilekçesine eklemiş olması,
d) 31 Aralık 1964 tarihinden sonra doğmuş olması,
e) 2019 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olması,
f) Erkek olması,
g) Kamu kurumunda çalışanlar için son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası
almamış olması,
h) Kamu kurumunda çalışmayanlar için ise adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı olmadığına
dair belgeyi ibraz etmiş olması,
ı) Ek-2  dilekçe  ile  a  ve  b  bentlerinde  belirtilen  şartları taşımak  kaydıyla müracaatını
bulunduğu yerdeki il müftülüğüne yapmış olması, 
i) Yapılacak olan sözlü/uygulamalı sınavda başarılı olması, (müracaatta bulunanlardan
2015,  2016,  2017  ve  2018  yıllarında  yapmış  olduğu  görevde  başarılı  olup,  hac  ve  umre
organizasyonlarında  görevlendirilenler  ile  2019  yılında  yapılan  mülakatta  70  ve  üzeri  puan
alanlar sözlü/uygulamalı sınavdan muaf tutulacaktır)
G) ŞOFÖR
a)  20 Aralık  2019 tarihi  itibariyle  (4/B  sözleşmeli  statüde  geçen  hizmet  süresi  dâhil,
askerlik,  vekillik,  4/C  kısmi  zamanlı  sözleşmeli  ve  Başkanlık  personeli  için  SGK'da  geçen
süreler  hariç) Başkanlığımız teşkilatında  veya TDV'de fiili  hizmet  süresi  en  az  5  yıl  olup,  3
yıldır şoför olarak çalışıyor olması,
b) 31 Aralık 1964 tarihinden sonra doğmuş olması,
c)  2017,  2018  ve  2019  yıllarında  hac,    2018-2019  ve  2019-2020  umre
organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması,
d) Hac organizasyonlarında en fazla 6 defa görevlendirilmiş olması,
e)  2019-2020  umre  organizasyonu  için  teklifinin  yapılmamış  olması,  (10/12/2019
tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç)
f)  Birimince  hac  görevi  için  teklifinin  yapılmış  olması  ve  sözlü/uygulamalı  sınavda
başarılı olması,         
H) HİZMETLİ, MUTFAK PERSONELİ, MUTFAK BULAŞIK PERSONELİ,
YEMEKHANE BULAŞIK PERSONELİ, ÇAMAŞIRCI / ÜTÜCÜ
a)  20 Aralık  2019 tarihi  itibariyle  (4/B  sözleşmeli  statüde  geçen  hizmet  süresi  dâhil,
askerlik,  vekillik,  4/C  kısmi  zamanlı  sözleşmeli  ve  Başkanlık  personeli  için  SGK'da  geçen
süreler hariç) Başkanlık teşkilatında veya TDV'de en az fiili hizmet süresi 5 yıl olup, 3 yıldır
hizmetli, işçi, bekçi, kaloriferci ve benzeri unvanlarda çalışıyor olması,
b) 31 Aralık 1964 tarihinden sonra doğmuş olması,
c)  2017,  2018  ve  2019  yıllarında  hac,    2018-2019  ve  2019-2020  umre
organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması,
d) Hac organizasyonlarında en fazla 5 defa görevlendirilmiş olması,
e)  2019-2020  umre  organizasyonu  için  teklifinin  yapılmamış  olması,  (10/12/2019
tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç)
f)  Birimince  hac  görevi  için  teklifinin  yapılmış  olması  ve  sözlü/uygulamalı  sınavda
başarılı olması,
şartları aranacaktır.
II- Müracaat, Teklif, Sınav ve Diğer İşlemlere İlişkin Hususlar
1-  Görevli  Personel  Seçimine  İlişkin  Esasların  A,  E,  G  ve  H  bentlerinde  belirtilen
unvanlarında  görev  almak  isteyenlerin  teklifleri,  20  Aralık  2019  tarihine  kadar  merkezde
birimlerince,  taşrada  il  müftülükleri,  dini  yüksek  ihtisas  ve  eğitim  merkezi  müdürlükleri  ve
Türkiye  Diyanet  Vakfı  Genel  Müdürlüğünce  Ek-1  tabloda  verilen  kontenjan  doğrultusunda
tespit  edilecek  ve  hac  görevli  programına  girilmesi  suretiyle  yapılacaktır.  (Kafile Başkanları
için illere verilecek kontenjanın %  60'ı il müftüsü, il müftü yardımcısı ve ilçe müftülerinden,
geri  kalan    %    40'ı  ise  kafile  başkanlığı  için  şartları  taşıyan  diğer  unvanlardaki  görevli
personelden teklif edilecektir.)  
2- Görevli Personel Seçimine İlişkin Esasların B ve C bentlerinin 1. ve 2. maddelerinde
belirtilen  unvanlardaki  personel  ile  D  bendinde  belirtilen  unvanda  görev  almak  isteyenler
müracaatlarını,  11-20 Aralık 2019  tarihleri  arasında  http://www.hac.gov.tr  adresindeki
"2020 yılı Hac Görevli Müracaatları" linkinden, T.C. Kimlik Numarası ile istenilen bilgileri Ek-2
forma  uygun  şekilde  doldurarak  alacakları  çıktıyı  ilgili  Birimlerine  teslim  edeceklerdir.  İlgili
birimler  formları  kontrol  ettikten  sonra  şartları  uygun  olanların  müracaatlarını  program
üzerinden  25 Aralık 2019  tarihine  kadar  onaylayacaklardır.  (Müracaat eden görevlilerin
müracaat formları ilgili müftülüklerde kalacaktır.)
3-  Görevli  Personel  Seçimine  İlişkin  Esasların  B  ve  C  bentlerinin  1.  maddelerinde
belirtilen unvanlarda müracaat edenlerden teklifi yapılacak olanların isimleri 25 Aralık 2019
tarihine kadar hac görevli programına süresi içerisinde girilecektir.
4- Kurum içi veya kurum dışından aşçı / aşçı yardımcısı olarak görev almak isteyenler
müracaatlarını 11-20 Aralık 2019 tarihleri arasında il müftülüklerine gerekli başvuru evrakını
teslim  etmek  suretiyle  yapacaklar  ve  başvuru  evrakı  il  müftülüklerince  sisteme  girilerek
ekleriyle  birlikte  en  geç  27 Aralık 2019  tarihine  kadar  Hac  ve  Umre  Hizmetleri  Genel
Müdürlüğüne gönderilecektir.
5-  Başkanlık merkez  birimleri,  il  veya  ilçe müftülükleri,  dini  yüksek  ihtisas  ve  eğitim
merkezi  müdürlükleri  ve  Türkiye  Diyanet  Vakfı  Genel  Müdürlüğü  müracaat  formlarını
inceleyecek ve görevli programından kontrol ettikten sonra şartları uygun ve eksiksiz olanların
müracaatlarını onaylayacaklardır.
6- Tekliflerde personelin ehliyet, liyakat ve performansı göz önünde bulundurulacaktır.
7-  Yukarıda  zikredilen  görevlerden  sadece  biri  için  müracaat  alınacak  veya  teklifte
bulunulacaktır.
8- Müracaat ve teklifi yapılmış olanlardan;
Son beş yıl içerisinde uyarma hariç disiplin cezası almış olanların,
Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engeli bulunanların,
Halen  tahkikat  veya  soruşturması  devam  edenler  ile  müracaat  tarihlerinde  açığa
alınanların,
Geçici olarak Başkanlık dışındaki kurumlarda görevli olanların,
Kurum değişikliği talebinde bulunanların,
Müracaat  tarihleri  arasında  3  ay  veya  daha  uzun  süreli  hizmet  içi  eğitim  kursunda
olanların,
Halen askerde olanların,
Yurt dışı görevi için planlaması yapılanların,
T.C. pasaportu bulunmayan veya alamayacak durumda olanların,
talimatta  belirtilen  diğer  şartları  taşısalar  bile,  müracaatları  kabul  edilmeyecek  ve
teklifleri de yapılmayacaktır. Müracaat veya teklifi yapılmış olsa dahi şartları taşımadığı tespit
edilenler sistemden çıkartılacaktır.
9-  Aşçı,  aşçı  yardımcısı,  mutfak  personeli,  mutfak  bulaşık  personeli,  yemekhane
bulaşık  personeli  olarak  görevlendirilecek  olanlardan  "Portör Muayene Belgesi"
isteneceğinden, söz konusu unvanlar için yapılacak müracaatta muayene belgesine mani hali
bulunanlar  görevlendirilmeyecektir.  Aykırı  beyanda  bulunanlara  idari  ve  disiplin  cezası
uygulanacaktır.
10- Teklifler;
a) Merkezde birim amirlerince,
b) İllerde; il müftüsünün başkanlığında hac  ve umre hizmetlerinden  sorumlu il müftü
yardımcısı,  varsa  hac  ve  umre  şube  müdürü  ve  ilçe  müftülerinin  tamamının  katılımıyla
yapılacak müşterek tespitten sonra il müftülüklerince,
c) Dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezlerinde; müdürlerinin başkanlığında ve eğitim
görevlilerinin tamamının katılımı ile yapılacak müşterek tespitten sonra ilgili müdürlüklerce,
d) Türkiye Diyanet Vakfında ise Genel Müdürlükçe,
verilen  kontenjan  doğrultusunda  yapılacak  olup,  unvanlarına  göre  alınacak  çıktı
birimlerce tasdik  edildikten  sonra, müşterek teklif  listeleri  ve tutanaklar taranarak 25 Aralık
2019  tarihine  kadar  belgenet  üzerinden  Hac  ve  Umre  Hizmetleri  Genel  Müdürlüğüne
gönderilecektir.
11-  Belirlenen  süre  içerisinde müracaatta  bulunmayan,  teklifi  yapılmayan,  yapılacak
sözlü/uygulamalı sınav ve mülakatlara katılmayan personel değerlendirmeye alınmayacaktır.
12-  Organizasyonda  görevlendirilmek  üzere  müracaat  eden  veya  teklifi  yapılan
personel,  müracaat  ettiği  veya  teklifinin  yapıldığı  tarihteki  unvanına  göre  değerlendirilecek
olup,  söz  konusu  tarihten  sonraki  unvan  değişiklikleri  görevlendirmede  dikkate
alınmayacaktır.
13-  Yapılacak  olan  müracaat  ve  tekliflerin,  belirlenen  esaslara  uygun  olup  olmadığı
hususu ilgili birimlerce kontrol edilecek, müracaat ve teklifi uygun görülen personele ait bilgiler
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü "Hac Görevli Programı"na girilecek ve ilgililerin son
6 ay içinde çekilmiş fotoğrafları ile ilgili başvuru evrakları bilgisayar ortamında taranarak en
geç  25 Aralık 2019  tarihi  mesai  saati  bitimine  kadar  belgenet  üzerinden  Hac  ve  Umre
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
14-  Müracaat  eden  personele  ait  form  ve  dilekçeler  ilgili  birimlerince  muhafaza
edilecektir.
15-  Tekliflerin  yapılması  ve  müracaatların  alınmasıyla  oluşacak  listelerin  sisteme
yüklenmesinden  sonra;  atama,  nakil,  emeklilik,  istifa,  vefat  gibi  her  hangi  bir  sebeple
personelin durumunda meydana gelebilecek değişiklikler ivedilikle Hac ve Umre Hizmetleri
Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.
16-  Görevli  Personel  Seçimine  İlişkin  Esasların  B  ve  C  bentlerinin  2.  maddelerinde
belirtilen  unvanlarda  görev  almak  üzere  müracaat  edenler  arasından  ilin  hac  yolcu  sayısı
dikkate  alınarak  tespit  edilen  kontenjana  göre  %  30  tecrübeli  ve  %  70  tecrübesiz  oranı
korunarak,  MBSTS puanına göre belirlenen personel mülakata çağrılacaktır.
17- 2017-2018, 2018-2019 umre organizasyonlarında ve 2019 hac organizasyonunda
görevlendirilmek  üzere  seminere  alınıp  görevlendirilemeyenlerden,  2019-2020  umre
organizasyonunda görev almak üzere müracaat edip pasaportu istenilen personel, 2020 yılı
hac organizasyonunda görev almak üzere müracaat edemeyecektir.
18- Mülakat ve sözlü/uygulamalı sınav tarihleri bilahare bildirilecektir.
19- Sözlü/uygulamalı sınav ve mülakatlarda başarılı sayılabilmek için 70 ve üzeri puan
almak gerekmektedir.
20-  Görevli  Personel  Seçimine  İlişkin  Esasların  B  ve  C  bentlerinin  2.  maddelerinde
belirtilen unvanlarında görev almak üzere müracaat eden personelin görevlendirilmelerinde,
sözlü  sınav  puanı  ile  MBSTS  puanının  ortalaması  alınarak  oluşturulacak  başarı  liste
sıralaması  esas  alınacaktır.  (Puan  eşitliği  durumunda  hizmet  yılı  çok  olana,  bunun  da  eşit
olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.)
21-  Görevli  Personel  Seçimine  İlişkin  Esasların  B  ve  C  bentlerinin  1.  ve  2.
maddelerinde  belirtilen  unvanlarda  görevlendirilecek  personelin  seçimine  ilişkin  sözlü  sınav
ve mülakatlar Ek-3'te zikredilen kaynaklar dikkate alınarak yapılacaktır.
22-  Görevli  Personel  Seçimine  İlişkin  Esasların  E  bendinde  belirtilen  unvanlarda
görevlendirilecek  personelin  seçimine  ilişkin  yapılacak  sözlü  sınav  ve  mülakatlar  Ek-4'te
zikredilen kaynaklar dikkate alınarak yapılacaktır.
23-  Hangi  unvanda  olursa  olsun  daha  önceki  yıllarda  yurt  içi  veya  yurt  dışı  hac
organizasyonlarında  görev  alanlar  "tecrübeli",  hac  organizasyonunda  görevlendirilmeyenler
ile  sadece  umre  organizasyonlarında  görevlendirilenler  "tecrübesiz"  kategorisinde
değerlendirilecektir.
24- Müracaat ve tekliflerde, personelin yurt dışı görevi esnasında görevli olarak hacca
veya umreye gittiği yıllar ve görevlendirme sayıları dikkate alınacaktır. 
25-  Hac  organizasyonunda  görev  alacak  ekip  başkanları,  ekip  başkan  yardımcıları,
fetva ve irşat ekip üyeleri,  bölge sorumluları, acenta sorumluları, basın sorumlusu, protokol
sorumlusu,  bölge  sorumlu  yardımcıları  ve  irşat  görevlileri  (okuyucular)  Hac  ve  Umre
Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecektir.
26-  Organizasyonun  her  kademesinde  görev  alacak  personel,  gerektiğinde  Hac  ve
Umre  Hizmetleri  Genel  Müdürlüğünce  bilgilendirme  ve  eğitim  seminerlerine  alınabilecektir.
Söz  konusu  seminere  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu'nun  104.  maddesinde
belirtilen mazeretleri bulunanların dışında katılmayan personel görevlendirilmeyecektir.
27-  Müracaat/Teklif,  sözlü  sınav,  mülakat  veya  seminerlerden  sonra,
görevlendirilmelerine  mani  her  hangi  bir  durumu  ortaya  çıkanlar  ile  bu  talimatta  belirtilen
şartları  taşımadığı  sonradan  tespit  edilenlerin  görevlendirilmesi  yapılmayacak,  yapılmış  ise
iptal  edilecektir. Bu  durumda  olanlar  ivedilikle Hac  ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
bildirilecektir.
28-  Müracaat  ve  tekliflerde  yanlış  beyan  veren  personel  ile  bilgileri  kontrol  ederek
sisteme giriş yapacak olan kişi ve tasdik eden birim sorumlu olacaktır.
29-  Organizasyonun  özellik  arz  eden  kademelerinde  ihtiyaç  durumuna  göre
Başkanlıkça doğrudan görevlendirme yapılabilecektir.
30- Personel  seçimine ilişkin  yukarıda belirtilen esaslar 2020  yılı hac organizasyonu
görevlendirmeleri için geçerli olup, gelecek yıllar için bir hak teşkil etmeyecektir.
31- Umre organizasyonundaki görevlendirmeler 2017 yılı için 15.10.2016-01.07.2017
tarihlerini,  2018  yılı  için  01.11.2017-20.06.2018  tarihlerini,  2019  yılı  için
15.09.2018-15.06.2019  tarihlerini,  2020  yılı  için  ise  15.09.2019-21.06.2020  tarihlerini
kapsamaktadır.
32- Bu talimatın bir sureti, il müftülüklerince ilçe müftülüklerine ivedilikle ulaştırılacak,
ayrıca talimatta yer alan hususlar ilgili personele birimlerince imza karşılığı tebliğ edilecektir.
Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.
e-imzalıdır
Osman TIRAŞÇI
Başkan Yardımcısı

Ek :
1 - Kontenjan Tablosu (kurumsal e-mail ile gönderilecektir.)
2 - Müracaat Form Dilekçe (1 sayfa)
3 - Kaynak Eserler Listesi Ek-3 (1 sayfa)
4 - Kaynak Eserler Listesi Ek-4) (1 sayfa)
Dağıtım:
Gereği: Bilgi: 
Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.