ABONE OL

AYM 17 Ekim 2018 Tarihli Görüşülen Dosya Sonuçları


17 Ekim 2018 Çarşamba Günü Saat 09.30'da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

Sıra

No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Verilen Kararın Sonucu

1.

E.2018/118

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 137 milletvekili

10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;

A. 8. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (f) bendinde yer alan "...bilgi toplamak." ibaresinin,

B. 12. maddesinin,

C. 13. maddesinin;

1. (2) numaralı fıkrasının;

a. İkinci cümlesinde yer alan "Cumhurbaşkanı tarafından atananlar hariç olmak üzere." ibaresinin,

b. Üçüncü cümlesinin,

2. (3) numaralı fıkrasının;

a. Birinci cümlesinde yer alan ".ile adli ve idari yargı mensupları." ibaresinin,

b. Üçüncü cümlesinde yer alan ".izin, disiplin ve sağlık hak ve işlemleri yönünden bu Kararname hükümlerine tabidir." ibaresinin,

3. (7) numaralı fıkrasının,

Ç. 14. maddesinin;

1. (1) numaralı fıkrasının birinci

cümlesinde yer alan ".657 sayılı Kanunun ve diğer kanunların sözleşmeli personele

ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın." ibaresinin,

2. (3) ve (4) numaralı fıkralarının,

D. 15. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan ".hakim ve savcı

sınıfından olanların terfileri mümtazen."

ibaresinin,

E. 21. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin,

F. 33. maddesinin (3) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ".her türlü bilgi ve belgeyi." ibaresinin,

G. 35. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,

Ğ. 36. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ".gerekli olan bilgileri." ibaresinin,

H. 46. maddesinin (1) numaralı

fıkrasının (ğ) bendinin,

I. 47. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan ".ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile." ibaresinin,

İ. 58. ve 91. maddelerinin,

J. 97. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç), (ğ), (h), (n) ve (o) bentlerinin,

K. 102. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (g) ve (k) bentlerinin,

L. 106. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

1. (c) bendinde yer alan ".bu alanlarda

mülk sahiplerinden altyapı katılım

bedellerinin tahsiline ilişkin düzenlemeler

yapmak," ibaresinin,

2. (d) bendinin,

M. 107. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (h) bendinde yer alan ".mimarlık ve mühendislik meslek kuruluşlarına ilişkin

İlk

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas

inceleme aşamasında karara

bağlanmasına,

mevzuatı hazırlamak ve bunları denetlemek," ibaresinin,

N. 159. maddesinin,

O. 160. maddesinin;

1. (1) numaralı fıkrasının (b) bendinin,

2. (2) numaralı fıkrasının (c) bendinin, Ö. 163. maddesinin (7) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "...şifahi... " ibaresinin,

P. 203. maddesinin,

R. 231. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (j) bendinin,

S. 240. maddesinin,

Ş. 254. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (f) bendinin,

T. 260. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,

U. 297. maddesinin,

Ü. 320. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,

V. 328. maddesinin,

Y. 338. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan ".bunlara doğrudan emir verebilir." ibaresi

ile üçüncü cümlesinin,

Z. 378. maddesinin,

AA. 380. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,

BB. 384. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,

CC. 405., 435. ve 468. maddelerinin,

ÇÇ. 490. maddesinin;

1. (2) numaralı fıkrasının (b) bendinin,

2. (3) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinin,

DD. 499. maddesinin,

EE. 529. maddesinin (1) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan ".ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeleri."

ibaresinin,

FF. 535. maddesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

2.

E.2018/137

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 138 milletvekili

25/7/2018 tarihli ve 7145 sayılı Bazı

Kanun ve Kanun Hükmünde

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanun'un;

A. 1. maddesiyle 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (C) fıkrasına eklenen ikinci paragrafın,

B. 2. maddesiyle 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet

Kanunu'na eklenen;

1. 56/A maddesinin birinci fıkrasının

".veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde askeri birlik komutanının veya askeri kurum amirinin ya da hukuk hizmetleri başkanı veya birim amirinin yazılı emri." bölümünün,

2. 56/B maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan ".gerektiğinde el ile." ibaresi ile üçüncü ve dördüncü cümlelerinin,

C. 5. maddesiyle 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu'na eklenen ek 7. maddenin birinci fıkrasında yer alan ".veya bu sebeplere

İlk

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas

inceleme aşamasında karara

bağlanmasına,

mevzuatı hazırlamak ve bunları denetlemek," ibaresinin,

N. 159. maddesinin,

O. 160. maddesinin;

1. (1) numaralı fıkrasının (b) bendinin,

2. (2) numaralı fıkrasının (c) bendinin, Ö. 163. maddesinin (7) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "...şifahi... " ibaresinin,

P. 203. maddesinin,

R. 231. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (j) bendinin,

S. 240. maddesinin,

Ş. 254. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (f) bendinin,

T. 260. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,

U. 297. maddesinin,

Ü. 320. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,

V. 328. maddesinin,

Y. 338. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan ".bunlara doğrudan emir verebilir." ibaresi

ile üçüncü cümlesinin,

Z. 378. maddesinin,

AA. 380. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,

BB. 384. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,

CC. 405., 435. ve 468. maddelerinin,

ÇÇ. 490. maddesinin;

1. (2) numaralı fıkrasının (b) bendinin,

2. (3) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinin,

DD. 499. maddesinin,

EE. 529. maddesinin (1) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan ".ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeleri."

ibaresinin,

FF. 535. maddesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

2.

E.2018/137

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 138 milletvekili

25/7/2018 tarihli ve 7145 sayılı Bazı

Kanun ve Kanun Hükmünde

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanun'un;

A. 1. maddesiyle 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (C) fıkrasına eklenen ikinci paragrafın,

B. 2. maddesiyle 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet

Kanunu'na eklenen;

1. 56/A maddesinin birinci fıkrasının

".veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde askeri birlik komutanının veya askeri kurum amirinin ya da hukuk hizmetleri başkanı veya birim amirinin yazılı emri." bölümünün,

2. 56/B maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan ".gerektiğinde el ile." ibaresi ile üçüncü ve dördüncü cümlelerinin,

C. 5. maddesiyle 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu'na eklenen ek 7. maddenin birinci fıkrasında yer alan ".veya bu sebeplere

İlk

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas

inceleme aşamasında karara

bağlanmasına,

bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde birlik komutanının veya kurum

amirinin yazılı emri..." ibaresinin,

Ç. 6. maddesiyle 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'na eklenen 15/A

maddesinin birinci fıkrasında yer alan

".veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde birlik komutanının veya kurum amirinin yazılı emri." ibaresinin,

D. 8. maddesiyle 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6. maddesinin ikinci fıkrasına

"genel asayişi bozmayacak" ibaresinden

sonra gelmek üzere eklenen ",vatandaşların

günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak" ibaresinin,

E. 9. maddesiyle 2911 sayılı Kanun'un 7. maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasının,

F. 10. maddesiyle 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 30. maddesine eklenen dördüncü ve beşinci fıkraların,

G. 11. maddesiyle 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu'nun 17. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen "26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 109, 124, 148, 149, 170 ila 172, 179, 185 ila 188, 190, 202, 213 ila 217, 220, 223, 240, 299 ila 339 uncu maddelerinde belirtilen suçları işleyenler" ibaresi ile aynı maddeye eklenen

ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraların,

Ğ. 12. maddesiyle 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na eklenen ek 4. maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinin ".ile Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ve iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarılanların." ve "...bu silahların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun ek 8 inci maddesine göre ilgili idarelerce işlem tesis edilir." bölümlerinin,

H. 13. maddesiyle 3713 sayılı Kanun'a eklenen geçici 19. maddenin,

1. 16. maddesiyle 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 134. maddesinin;

1. Birinci fıkrasındaki değiştirilen

".veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı." ibaresinin,

2. Birinci fıkrasına eklenen

cümlelerin,

3. İkinci fıkrasına "bilgilere

ulaşılamaması" ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen "ya da işlemin uzun sürecek olması" ibaresinin,

İ. 21. maddesiyle 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde

Kararnamenin Değiştirilerek Kabul

Edilmesine Dair Kanun'un 4. maddesinin

ikinci fıkrasına eklenen cümlenin,

J. 22. maddesiyle 1/2/2018 tarihli ve

7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 10. maddesinin değiştirilen (1) numaralı fıkrasının;

1. Üçüncü cümlesinin,

2. Dördüncü cümlesinin "...Ankara, İstanbul, İzmir illeri dışında ve 2006 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurumlarına öncelik verilmek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kamu görevinden çıkarıldığı yükseköğretim kurumu haricinde tespit edilecek yükseköğretim kurumlarından birine." bölümünün,

3. Dokuzuncu ve on üçüncü cümlelerinin,

K. 23. maddesiyle 7075 sayılı Kanun'a eklenen 10/A maddesinin,

L. 24. maddesiyle 7075 sayılı Kanun'a

eklenen geçici 3. maddenin (3) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,

M. 26. maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye

eklenen geçici 35. maddenin,

N. Geçici 1. maddesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin

durdurulmasına karar verilmesi talebi.

3.

E.2018/119

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 139 milletvekili

10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasının iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas

inceleme aşamasında karara

bağlanmasına,

4.

E.2018/120

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili

Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili

Engin ÖZKOÇ ile

birlikte 134 milletvekili

10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (3) numaralı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;

A. 2. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ".(II) sayılı

cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı onayı ile." ibaresinin,

B. 3. maddesinin (3) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,

C. 5. maddesinin;

1. (1) numaralı fıkrasının ".657 sayılı Kanunun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın."

bölümünün,

2. (3) numaralı fıkrasının,

Ç. 6. maddesinin;

1. (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin,

2. (4) numaralı fıkrasının,

D. 12. maddesinin,

E. Geçici 1. maddesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin

durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas

inceleme aşamasında karara

bağlanmasına,

5.

E.2018/121

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 134

milletvekili

15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (5) numaralı Devlet Denetleme Kurulu Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;

A. 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinin,

B. 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendinde yer alan "...ve kararnamelerle." ibaresinin,

C. 4. maddesinin (1) numaralı

fıkrasının (b), (c), (e) ve (f) bentlerinin,

Ç. 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendinde yer alan ".işe el koyarak." ibaresinin,

D. 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan ".tedbiri uygulayabilir veya." ibaresinin,

E. 17. maddesinin (5) numaralı fıkrasının,

F. 21. maddesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin

durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas

inceleme aşamasında karara

bağlanmasına,

6.

E.2018/123

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 140

milletvekili

15/7/2018 tarihli ve 30479 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (4) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;

A. 54 maddesinin (1) numaralı

fıkrasının ikinci cümlesinin".personelinin görev ve yetkileri, görevlendirme, çalışma usul ve esasları ile bu müdürlük personeline ilişkin diğer hususlar Başkanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir."

bölümünün,

B. 55. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,

C. 63. maddesinin,

Ç. 68. maddesinin (8) numaralı fıkrasının beşinci cümlesinin"Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan rehberler hariç olmak üzere." bölümünün,

D. 143. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ğ) bendinde yer alan ".her türlü bilgi, veri ve istatistiği toplamak." ibaresinin,

E. 155. maddesinin (3) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,

F. 163. maddesinin,

G. 234. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (t) bendinde yer alan ".her türlü bilgi ve veriyi almak ve analiz etmek." ibaresinin,

Ğ. 257. maddesinin,

H. 304. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan ".ile yurtdışı şube ve bürolarının." ibaresinin,

I. 343. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,

İ. 409. maddesinin (1) numaralı

fıkrasının (e) bendinin,

J. 542. maddesinin (1) numaralı

fıkrasının,

K. 587. maddesinin (1) numaralı

fıkrasının (c) bendinin,

İlk

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas

inceleme aşamasında karara

bağlanmasına,

L. 594. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan

".gerekligördüğü bilgileri..." ibaresinin,

M. 619. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinin,

N. 647. ve 675. maddelerinin,

O. 678. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan

".gerekli gördüğü her türlü bilgiyi." ibaresinin,

Ö. 688. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,

P. 690. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan

".gerekli gördüğü her türlü bilgiyi." ibaresinin,

R. 738. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (g) bendinin,

S. 759. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,

Ş. 782. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesi ile (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,

T. 799. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi ile değiştirilen 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (1) sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin başlığı ile birlikte değiştirilen 338. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin

durdurulmasına karar verilmesi talebi.

7.

E.2018/124

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 138

milletvekili

15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (7) numaralı Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;

A. 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesindeki "Yurtdışı ve." ibaresinin,

B. 8. maddesinin (5) numaralı fıkrasının,

iptallerine ve yürürlüklerinin

durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas

inceleme aşamasında karara

bağlanmasına,

8.

E.2018/125

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 140 milletvekili

15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (8) numaralı Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesi'nin 6. maddesinde yer alan ".belirlenecek merci." ibaresinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas

inceleme aşamasında karara

bağlanmasına,

9.

E.2018/126

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili

Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili

Engin ÖZKOÇ ile

birlikte 138 milletvekili

15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (9) numaralı Milletlerarası Andlaşmaların

Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesi'nin;

A. 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan "İkinci fıkrada belirtilenlerin dışında kalan." ibaresi ile (2) numaralı fıkrasının,

B. 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,

iptallerine ve yürürlüklerinin

durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas

inceleme aşamasında karara

bağlanmasına,

10.

E.2018/127

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 140 milletvekili

15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (10) numaralı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesi'nin;

A. 2. maddesinin (1) numaralı

fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "...lüzumgörüldüğü takdirde..." ibaresinin,

B. 6. maddesinin (2) numaralı

fıkrasında yer alan ".uygun bulunmayan veya." ibaresinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin

durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas

inceleme aşamasında karara

bağlanmasına,

11.

E.2018/132

İstanbul Anadolu 18.

İş Mahkemesi

A. 24/5/1983 tarihli ve 2829 sayılı Sosyal

Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında

Kanun'un 8. maddesinin,

B. 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun'un 81. maddesinin,

C. 23/5/2002 tarihli ve 4759 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 7. maddesinin,

Ç. 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun, 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanun'un 64. maddesiyle değiştirilen 106. maddesinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz başvurusunun, 6216 sayılı

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından, esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE,

12.

E.2018/135

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 140 milletvekili

26/7/2018 tarihli ve 7146 sayılı Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 15. maddesiyle 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a eklenen ek 1. maddenin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar

verilmesi talebi.

İlk

Eksikliğin giderilmesi için 15 (on beş) gün süre verilmesine,

13.

E.2018/139

Bayındır Asliye

Hukuk Mahkemesi

(İş Mahkemesi Sıfatıyla)

21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 70. maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen ek 17. maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarının iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

- Esasa geçilmesine,

14.

E.2018/128

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili

Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili

Engin ÖZKOÇ ile

birlikte 138 milletvekili

16/7/2018 tarihli ve 30480 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (12) numaralı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;

A. Tümünün,

B. 1. 2. maddesinin (1) numaralı yer

alan ".Cumhurbaşkanlığına bağlı

olarak." ibaresinin,

2. 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasının, (a) bendinde yer alan "Cumhurbaşkanlığının yönetiminde bulunan." ibaresi ile (ç)

İlk

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas

inceleme aşamasında karara

bağlanmasına,

bendinde yer alan "Cumhurbaşkanlığı

bünyesindeki..." ibaresinin,

3. 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,

(a) bendinde yer alan

"Cumhurbaşkanına.", (b) bendinde yer alan "Cumhurbaşkanı." ve (d) bendinde yer alan ".veya Cumhurbaşkanınca."

ibarelerinin,

4. 14. maddesinin (1) numaralı yer alan

"Cumhurbaşkanı tarafından." ibaresinin,

5. 17. maddesinin, (1) numaralı fıkrasının dördüncü cümlesi ile (2) numaralı fıkrasında yer alan "Cumhurbaşkanlığına

bağlı." ibaresinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin

durdurulmasına karar verilmesi talebi.

15.

E.2018/129

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili

Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 137 milletvekili

1/9/2018 tarihli ve 30522 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (16) numaralı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde

Değişiklik Yapılmasına Dair

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;

A. Tümünün,

B. 1. maddesinin birinci fıkrasının;

1. (b) bendiyle değiştirilen 16/7/2018 tarihli ve 30480 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (12) sayılı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4. maddesinin;

a. (1) numaralı fıkrasının, (a) bendinde

yer alan "Cumhurbaşkanlığının yönetiminde bulunan." ibaresi ile (c) bendinde yer alan " Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki..."

ibaresinin,

b. (2) numaralı fıkrasında yer alan "Cumhurbaşkanının onayıyla." ibaresinin,

2. (c) bendiyle (12) sayılı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne eklenen 5/A maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan

"Cumhurbaşkanlığının yönetiminde

bulunan." ibaresinin,

3. (ı) bendiyle (12) sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 17. maddesine eklenen (3) ve (4) numaralı fıkraların,

4. (k) bendiyle (12) sayılı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin

değiştirilen Geçici 1. maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarının,

iptallerine ve yürürlüklerinin

durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğünün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

- 2018/128 Esas sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,

16.

E.2018/138

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili

Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 139 milletvekili

26/7/2018 tarihli ve 7146 sayılı Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 9. maddesiyle 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci fıkrasına "yük ve/veya yolcu ve yat limanları ile kompleksleri," ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen "Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri," ibaresinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar

verilmesi talebi.

İlk

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas

inceleme aşamasında karara

bağlanmasına,

17.

E.2018/130

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 34. maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan

İlk

İtiraz başvurusunun, Anayasa'nın 152. maddesinin dördüncü fıkrası ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve

İstanbul 5. İcra

Hukuk Mahkemesi

"...mevduata uygulanan en yüksek..."

ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince REDDİNE,

18.

E.2018/131

İstanbul 5. İcra

Hukuk Mahkemesi

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş

Kanunu'nun 34. maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan ".mevduata uygulanan en yüksek."

ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz başvurusunun, Anayasa'nın 152. maddesinin dördüncü fıkrası ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince REDDİNE,

19.

E.2018/136

Yozgat 2. Asliye

Hukuk

Mahkemesi(Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)

12/6/1933 tarihli ve 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun'un 1., 2., 3. ve 4. maddelerinin, Anayasa'nın 5., 35., 48. ve 167. maddelerine aykırılığını ileri sürerek iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

2308 sayılı Kanun'un;

A. 1. ve 2. maddelerinin esasının

incelenmesine,

B. 3. ve 4. maddelerinin itiraz

başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu maddelere ilişkin başvurunun Mahkemenin

yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

20.

E.2018/133

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 140

milletvekili

24/7/2018 tarihli ve 30488 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (13) numaralı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;

A. 15. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,

B. 18. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan

".gerekli gördüğü bilgileri." ibaresinin, iptallerine ve yürürlüklerinin

durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas

inceleme aşamasında karara

bağlanmasına,

21.

E.2018/134

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,

Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 139 milletvekili

24/7/2018 tarihli ve 30488 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (14) numaralı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;

A. 17. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ".gerekli gördüğü bilgileri." ibaresinin,

B. 21. maddesinin (3) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinin,

C. 22. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan "...yurtdışı ve..." ibaresinin,

Ç. 26. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesi'nin 485. maddesinin (1) numaralı fıkrasına (ı) bendinden sonra gelmek üzere eklenen (i) bendinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin

durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas

inceleme aşamasında karara

bağlanmasına,

Anahtar Kelimeler:
Anayasa MahkemesiAYM
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.